Hvilken kirke er den ene sanne kirken?

av Matt Slick

Folk tror feilaktig at det eksisterer en jordisk organisasjon som er den ene sanne kirke. Den sanne kirke er ikke en organisasjon, ikke en rekke bygninger, men en forsamling av sanne troende. Den sanne kirken består av alle de som er gjenfødte: dvs. den består av de som er ekte kristne. Det finnes kirker som er kristne og det finnes kirker som ikke er kristne.

Men du spør kanskje hvordan vi kan vite om en kirke er kristen eller ikke. Svaret er ganske enkelt når vi forstår hva det er som gjør noen en kristen eller ikke. Jeg gjentar her noen av den informasjonen som du finner under ”the doctrine grid” som klargjør hva som er de viktige og de ikke viktige læresetningene. Når vi vet hva som er de viktige doktrinene kan vi se på en kirke og avgjøre om den er kristen eller ikke.

 1. De essensielle læresetningene kan ikke benektes siden Bibelen klart sier at dersom man fornekter disse vil det bringe dom.
  1. Jesus er både Gud og menneske (Joh 1:1,14; 8:24; Kol 2:9; 1 Joh 4:1-4)
  2. Jesus oppsto fysisk fra de døde (Joh 2:19-21; 1 Kor 15:14)
   Frelse er av nåde igjennom tro. (Rom 5:1; Ef 2:8-9; Gal 3:1-2; 5:1-4) Evangeliet er Jesu død, begravelse og oppstandelse. (1 Kor15:1-4; Gal 1:8-9) Det finnes bare en Gud. (2 Mos 20:3; Jes 43:10; 44:6,8)
 2. Sekundære læresetninger er ikke eksplisitt uttrykt som essensielle i Bibelen, men er nødvendige avledninger.
  Gud eksisterer som en treenighet av personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. (se Treenighet)
  1. Jesus ble født av jomfru Maria (Jesus inkarnasjon)
 3. Ikke-essensielle læresetninger kan man tro på eller la være og det har ingen innflytelse på om du er en kristen eller ikke.
  Forutbestemmelse, utvelgelse, begrenset soning og fri vilje.
  1. Nattverd hver eneste uke, månedlig, eller 4 ganger i året osv
  2. Tilbedelse på lørdag eller søndag
  3. Pre- midt- eller post henrykkelse
  4. Premillenium, Amillenium, Postmillenium eller preterisme (o.a.: at mesteparten av Johannes åpenbaring henspiller på Jerusalems ødeleggelse i 70 e.Kr.)
  5. Fortsettelse eller opphør av de karismatiske gaver
  6. Voksen- eller barnedåp

Slik kan vi se at dersom en kirke eller trosretning fornekter at Jesus er Gud legemmeliggjort, eller fysisk oppstått fra de døde så er den ikke kristen. Videre kan man ha to kirker som er uenige om de ikke essensielle doktrinene men begge er kristne siden de bekrefter de essensielle doktrinene.

Sekter

Årsaken til at sekter ikke er kristne er fordi de benekter de essensielle kristne doktrinene. Mormonene benekter for eksempel at det er bare én Gud som eksisterer og benekter frelse ved nåde igjennom tro. Jehovas vitner benekter Treenigheten, at Kristus er guddommelig, frelse ved nåde, og Jesu fysiske oppstandelse. Derfor er de heller ikke kristne.

Så nå når vi vet hva de essensielle læresetningene er kan vi se på en kirke eller trosretningen (ja, sågar en enkelt person) og avgjøre om kirken er kristen eller ikke, bare ved å se om de godtar eller fornekter de læresetningene som gjør kristendommen kristen.

Til slutt, spørsmålet om hvilken kirke som er den sanne kirke må vi svare at det er et tverrsnitt av troende i alle kirker som holder seg til de essensielle kristne doktrinene.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.