Hvor rettferdig er islams gud?

Om en person begår en synd slik som mord eller tyveri, burde denne personen straffes? Det soleklare svaret er ja. Men hvorfor burde han straffes?

Det er to grunner til at en person som har begått en synd bør straffes. For det første, han har forbrutt seg mot Guds lover og dersom Gud ikke gir straff hva er da hensikten med loven? Å ikke straffe synd er å tillate synden å eksistere uten konsekvenser. For det andre, (allmenn preventivt) han har skadet andre og dersom han ikke straffes vil andre bli oppmuntret til å gjøre det samme.

Vi kan derfor være enige om at det er riktig å dømme og straffe  for forbrytelser begått av enkeltmennesket.

Om en person som har begått en alvorlig synd, mord eller tyveri, sier at han er oppriktig lei seg og han vil aldri gjøre det igjen, burde da samfunnet la ham slippe straff?

Gud er hellig og rettferdig og om han ikke straffet for synder ville det  tillate det onde å eksistere uten konsekvenser. Resultatet ville bli å godkjenne ondskap. Siden Gud ikke kan det, krever hans rettferdighetssans en passende straff for hver synd som blir begått.

Likeledes, om Gud ikke straffet en person som angret og sa at han ikke ville gjøre det igjen, var Gud da rettferdig? Når alt kommer til alt om han ikke straffet for å bryte hans lov, tillater han det onde å eksistere uten å vise dets feil eller la det få konsekvenser.

I islam

I islam kan en muslim begå mord eller tyveri og derefter be Allah om tilgivelse og motta tilgivelse; uten at Allah utdeler noen form for straff. Det finnes uten tvil tilfeller hvor muslimer har begått store synder, men ikke blitt tatt og senere har de  oppriktig angret ovenfor Allah og har bedt om tilgivelse. Og  (teoretisk) har de blitt tilgitt. Vi spør, hvor er Allahs dom over synden som ble begått?

I hht. Islam kan Allah tilgi slik synd  - om han ønsker det. Men betyr ikke det at Allahs rettferdige dom  er u-tilfredsstillet? Betyr ikke dette i virkeligheten at hans synd har blitt ignorert ved tilgivelse og at Allahs lov som ble brutt ikke resulterte i straff? Er dette rettferdighet  -  å ikke  straffe for synder som er begått?  Nei, dette er ikke rettferd. Vi har allerede blitt enige om at straff er en korrekt og rettferdig respons på synd. Å ikke straffe er å unngå å tilfredsstille Allahs lover.

Konsekvensen av dette er at vi kan fastslå at Allah er urettferdig siden han vil tilgi en forbrytelse uten straff til tross for loven. Og om Allah er urettferdig er han ingen sann gud.

I kistendommen

I kristendommer er enhver synd behandlet på en av to måter av Gud. Enten oppfyller Gud loven ved å straffe synderen ved å sende han til evig fortapelse, eller han plasserer denne personenes synder på Jesus Kristus som allerede har  tatt straffen for våre synder. Slik blir aldri Guds rettferdighet ignorert. Det er riktig at synd fortjener en straff i forhold til synden. Å unngå å gjøre det vil si at man unngår å være rettferdig.

Slik ser vi at kristendommens Gud er rettferdig fordi ingen synd unngår straffen.  Bibelen beskriver jo Gud som hellig og rettferdig. Hans hellighet er av så høy standard at all synd må få følger. Loven som er en refleksjon av Guds hellige karakter og natur kan ikke krenkes uten konsekvenser. Syndens  konsekvens er døden.

Den eneste måten vi kan unnslippe den rettferdige og hellige dommen til Gud er å motta det offer Kristus gjorde på våre vegne da han bar våre synder på seg på korset (1 Pet 2:24) Det finnes ingen andre måter .. om du ikke ønsker å betale for dine synder  selv, i helvete for evig.

Innvendinger

Først: Dette betyr at en kristen unnslipper straffen. Det er riktig både kristendommen og islam lærer dette. Men det betyr også at synden er behandlet av personen Kristus og at straffen for denne synden er oppfylt. Dette er ulikt islam hvor den korrekte straffen for å bryte loven ikke tildeles. I kristendommen er våre synder tilgitt ved Kristi offer som bar våre synder på korset, og dette er årsaken til at vi ikke behøver å fortjene vår tilgivelse på noen som helst måte.

”På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.” (1 Pet 2,24)

For det andre: Er det rettferdig å overføre straffen fra en person til en annen? Ja, så lenge som loven blir tilfredsstillet ved at en overtredelse blir straffet. I kristendommen er gjelden, straffen som følger synden, er overført til Kristus og Guds straff falt på personen Kristus på korset.

”Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. 14 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.” (Kol 2,13-14)

Alle som stoler på Kristus for tilgivelse for sine synder stoler på Kristi offer som falt under Gud Faders vrede og ble straffet i deres sted. På denne måten blir en synd behandlet med en rettferdiggjørende handling. Husk at en rettferdig  og hellige Gud kan ikke la synd gå ustraffet. Vi må spørre: hvorfor gjør ikke islams gud det som er rettferdig?

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.