Hvorfor bør jeg gå i kirken?

av Matt Slick

Bibelen sier at vi ikke skal: ”...svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg.” (Heb 10:25)

Det er meget viktig at vi hører Guds ord. Bibelen sier: ”Slik skal mitt ord være det som går ut fra min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det jeg sendte det til.” (Isa 55:11)  Også: ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveeget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.” (Heb 4:12)  Guds ord, når det blir utlagt, viser oss sannheten som Herren ønsker vi skal kjenne. Vi trenger å høre  Guds ord gitt til oss, analysert, og anvendt på våre liv slik at vi kan leve bedre, oppnå det som Gud ønsker for oss, og det kan bringe ære og herliggjøre ham.

Den andre gode grunnen til å gå i kirken er å oppleve fellesskapet med andre kristne. Vi trenger venner for å være veltilpassede og sunne. I kirken oppdager vi også muligheter til å hjelpe andre så vel som vi blir selv hjulpet. Slik lærer vi å anvende  hva som læres i Guds ord og vi kan lære å strekke oss utenfor kirken. I kirken deler vi også suksessen og feilene til andre og lærer hvordan Herren har arbeidet i andres liv. På den måten oppmuntres vi. Husk Gud skapte osss ikke for å være alene. VI trenger fellesskap med andre troende.

Så derfor bør du gå i kirken fordi det er der du kan høre Guds ord utlagt ag anvendt på livet ditt. Du kan se hvordan Gud arbeider i andre folks liv, og du kan erfare vennskapet med andre.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.