Ikke bli en kristen dersom....

av Matt Slick

Noen mennesker prøver å bli kristne av gale årsaker. Man blir ikke kristen fordi..

  1. Du vil prøve Jesus, eller
  2. Du vil se om livet ditt blir bedre, eller
  3. Du ønsker å eksperimentere med religion, eller
  4. Du ønsker at livet ditt skal bedre seg, eller
  5. Du vil bare se hva som hender

Om du tenker å ”prøve” kristendommen ut fra en av de ovenstående grunner da er du sannsynlig ikke en kristen i utgangspunktet. Du kan  ikke være en kristen uten at du forstår hva kristendom er.

Bli en kristen fordi du innser at du er er synder, og at Gud vil straffe alle som har syndet; du ønsker å finne frelse og fritas for Guds rettferdige dom. Resultatet av denne frelsen er at Gud vil leve i deg og livet ditt vil bli bedre.

Ikke bli en kristen av gale årsaker. Bli en kristen på en riktig bakgrunn, for å få syndsforlatelse slik at du kan unnslippe forbannelsen som vil komme over alle dem som ikke stoler på Kristus.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.