Interessante sitater fra Hadith, andre del.

 1. Allah skapte Adam 60 cubit høy (vanligvis regnes en cubit som 18 tommer. Derfor var Adam ca 27 meter høy)
  1. Profeten sa: ” Allah skapte Adam og gjorde ham 60 cubits høy. Da han skapte han sa han: ”Gå og hils den gruppen med egner, og legg merke til svaret deres for det vil være din hilsen og dine barns hilsen”. Så Adam sa (til englene): ” As-salumu Alaikum (Fred være med dere). Englene svarte: ”As-salamu Alaika wa Rahmatu-l-lahi”) Fred og Allahs nåde være med deg). Så englene la til Adams uttrykk: Wa Rahmatu-l-lahi. Enhver som vil inn i himmelriket skal ligne Adam (av utseende og figur). Folk har blitt mindre av vekst siden Adams skapelse.” Volume 4, Book 55, Number 543, Gjenfortalt av Abu Huraira.
 2. Vannet strømmet fra Mohammeds fingre
  1. Vi pleide å betrakte mirakler som Allahs velsignelse, men dere mennesker ser på dem som advarsler. En gang var vi med Allahs apostel på en reise, og vi hadde ikke nok vann. Han sa: ”Bring meg det vannet som er igjen!” Folk bragte ham et kar med det lille vannet som var igjen. Han plasserte hånden sin i det og sa: ”Kom til dette velsignete vannet. Og velsignelsen er fra Allah.” Jeg så vannet strømme fra fingrene til Allahs apostel, og uten tvil hørte vi at måltidet bragte ære til Allah, når det ble spist (av ham). Volume 4, Book 56, Number 779, Gjenfortalt av 'Abdullah:
 3. En mann ble blåst av vinden til et fjernt fjell
  1. Vi tok del i den hellige kampen om Tabuk sammen med profeten og vi kom til Wadi-al-qura, og der var det en kvinne ute i haven sin. Profeten spurte sine ledsagere om å anslå antall frukt i haven, og Allahs apostel anslo det til å være ti Awsuq ( 1Wasaq=60 Sa og 1 sa er 3 kg omtrent). Profeten sa til damen: Se hvor stor avling du vil få.” Da han nådde Tabuk sa profeten: ”I natt vil det bli en sterk vind så ingen skulle bli stående og alle som har en kamel må binde den fast.” Så vi bandt fast kamelene våre. En sterk vind blåste hele natten og en mann som reiste seg ble blåst helt til et fjell som kalles Taiy. Kongen av Aila sendte et hvitt muldyr og et laken til å ha på seg til profeten som en gave. Han skrev til profeten at folkene hans skulle være hos dem (og de ville betale Jizya skatt). Volume 2, Book 24, Number 559, Gjenfortalt av Abu Humaid As-Sa'idi
 4. Mohammed beordres av Allah til å bekjempe alle mennesker inntil de tilber Allah
  1. Allahs apostel sa:” Jeg har blitt beordret (av Allah) til å kjempe mot alle mennesker inntil de innrømmer at ingen har retten til å bli tilbedt unntagen Allah og at Mohammed er Allahs apostel, og at de ber på en perfekt måte og at de gir den påbudte omsorg. Om de gjør så kan du spare deres liv og deres eiendom fra meg men ikke fra islamsk lov og så vil deres regnskap bli gjort av Allah” Volume 1, Book 2, Number 24, Gjenfortalt av Ibn 'Umar.
 5. Koraan ble åpenbart i Quraish dialekten
  1. Kalifen Uthman beordret Zaid bin Thabit, Said bin Al-As, Abdullah bin Az-Zubair og Adur-Rahman bin Al-Harith bin Hisham å skrive Koraan i form av en bok (Mushafs) og sa til dem: ”Dersom dere er uenige med Zaid bin Thabit (Al-Ansari) angående noen arabiske uttalelser i Koraan, skriv det da ned i Quraish dialekten, for Koraan ble åpenbart i denne dialekten” Det gjorde de.” Volume 6, Book 61, Number 507, Gjenfortalt av Anas bin Malik.
 6. Koraan ble ikke samlet av Mohammed.
  1. Abu Bakr As-Siddiq sendte bud på meg da menneskene i Yalmama var blitt drept (dvs. en rekke av profetens ledsagere som kjempet mot Musailama). (Jeg gikk til ham) og fant Umar bin Al-Khattab sittende hos ham. Abu Bakhr sa da til meg: ”Umar har kommet til meg og sier: Tapene blant Qurra fra Koraan (dvs. de som kunne Koraan utenat) var stor den dagen vi sloss med Yalmama og jeg er redd vi kan lide større tap blant Qurranene på andre slagmarker hvorved en stor del av Koraan kan bli mistet. Derfor foreslår jeg at du (Abu Bakhr) beordrer at Koraan blir samlet.” Jeg sa til Umar: ”Hvordan kan du gjøre noe som Allahs apostel ikke gjorde?” Umar sa: ”Ved Allah, det er et godt prosjekt.” Umar fortsatte og oppfordret meg til å akseptere forslaget hans inntil Allah åpnet hjertet mitt for det og jeg begynte å forstå at det var en god ide som Umar hadde innsett. Så sa Abu Bakhr sa til meg:” Du er en klok ung mann og vi har ingen mistanker mot deg og du pleide å skrive den guddommelige inspirasjon for Allahs apostel. Så du skal søke( etter de fragmenterte skriftene) av Koraan og samle dem i en bok.” Ved Allah om de hadde beordret meg til å flytte et fjell hadde det ikke vært vanskeligere enn denne ordren til  å  samle Koraan til ên bok.  Da sa jeg til Abu Bakhr: ”Hvordan vil du gjøre noe som Allahs apostel ikke gjorde?” Abu Bakhr svarte:” Ved Allah, det er et godt prosjekt.” Abu Bakhr fortsatte å overbevise meg om hans ide inntil Allah åpenbarte det for meg det som han hadde overbevist Abu Bakhr og Ummar for. Så begynte jeg å se etter Koraan og samle det som var skrevet på palme stilker, tynne hvite stener og også fra menn som kunne det utenat inntil jeg fant det siste  verset i Surat At-Tauba (Boten) med Abi Khuzaima al-Ansari. Og jeg fant det ingen andre steder enn hos ham. Verset lyder: ”Sandelig sier jeg dere, det har kommet en apostel (Mohammed) blant dere selv. Det gjør meg sorg at dere skulle få vansker eller skader..( til slutten av Surat-Baraa) (At-Tauba) (9.128-129). Så ble hele manuskriptet til Koraan hos Abu Bakr til han døde, dernest hos Ummar til hans liv var over og derefter hos Hafsa, datteren til Umar.” Volume 6, Book 61, Number 509, Gjenfortalt av Zaid bin Thabit.
 7. Koraan ble samlet til en bok pga. forskjeller i manuskriptene.
  1. Hudhaifa bin Al-Yaman kom til Uthman på den tiden da folkene i Sham og Iraq kriget for å erobre Arminiya og Adharbjan. Hudhaifa var redd for deres (folket i Sham og Iraq) forskjellige Koraan opplesninger så han sa til Uthman:” Å Sjef for de troende! Redd nasjonen før de blir uenige om Boken (Koraan) slik som jødene og de kristne” Så Uthman sendte en beskjed til Hafsa og sa: ”Send oss Koraanens manuskripter så vi kan samle de Koraanske skriftene i perfekte utgaver og så returnere manuskriptene til deg.” Hafsa sendte dem til Uthman. Uthman beordret så Zaid binThabit, Abdullah bin AzZubar, Said bin Al-As og Abdur Rahman bin Harith bin Hishham til å skrive manuskriptene til en perfekt kopi. Uthman sa til de tre Quraish mennene: Om dere skulle bli uenige med Zaid binThabit om noe i Koraan, da skriv det i Quraish dialekten, Koraan ble åpenbart på deres dialekt” Så gjorde de og da de hadde skrevet mange kopier returnert Uthman original manuskriptene til Hafsa. Uthman sendte en kopi av hva de hadde laget til alle muslimske provinsene og beordret at alle andre Koraan materiale enten det var i delmanuskripter eller hele kopier skulle brennes. Said bin Thabit la til:” Et vers fra Surat Ahzab ble savnet av meg når vi kopierte Koraan og jeg pleide å høre Allahs apostel lese det høyt. Så vi søkte etter det og fant det hos Khuzaima bin Thabit Al-Ansari ( Dett er verset) Blant de troende finnes menn som stod ved sin pakt med Gud… (33.23) Volume 6, Book 61, Number 510, Gjenfortalt av Anas bin Malik.
 8. Et vers i Koraan utelates
  1. Profeten sendte sytti menn fra Bani Salim stammen til Bani Amir stammen. Da de ankom sa min onkel på morssiden til dem: ” Jeg vil gå foran dere og dersom de tillater meg å uttrykke Allahs apostels budskap (vil alt være i orden) om ikke hold dere nær til meg.” Så han gikk foran dem og hedningene gav dem sikkerhet. Men mens han fortalte om profetens budskap, nikket de til en av mennene som dolket ham til døde. Onkelen min sa: Allah er stor! Ved Kabas herre jeg har lykkes.” Etter dette angrep de resten av gruppen og drepte alle unntagen en halt mann som gikk opp til toppen av fjellet. (Hammam, en forteller sa: ”Jeg tror en annen mann også ble reddet sammen med ham) Gabriel informerte profeten at de (martyrene) hadde møtt sin Herre og at han var fornøyd med dem og gjorde dem fornøyd. VI pleide å lese” Informer vårt folk at vi har møtt vår Herre. Han er fornøyd med oss og han har gjort oss fornøyd” Senere ble dette Koraan verset tatt bort. Profeten påkalte Allah i førti dager for å forbanne morderne fra stammene: Ral, Dhakwan, Bani Lihyan og Bam U_Sayia som var ulydige mot Allah og hans apostel” Volume 4, Book 52, Number 57, Gjenfortalt av Anas.  See also Volume 4, Book 52, See also, 69, and 299.
 9. Forskjellige Koraan manuskript hadde manglende vers.
  1. Zaid bin Thabit sa:” Da Koraan ble samlet fra forskjellige skrevne manuskripter manglet ett av versene fra Surat Al-Ahzab som jeg pleide å høre Allahs apostel lese høyt. Jeg kunne ikke finne det noe sted unntagen hos Khuzaima bin Thabit Al-Ansari, hvis vitnemål Allahs apostelvurderte lik med to menns vitenmål. Og verset var: ”Blant de troende er det menn som har forblitt trofaste til deres pakt med Allah.” Volume 4, Book 52, Number 62, Gjenfortalt av Kharija bin Zaid.
 10. Mohammed var en gang forhekset
  1. “En gang var profeten forhekset så han begynte å innbille seg at han hadde gjort ting han ikke hadde gjort.” Volume 4, Book 52, Number 62, Gjenfortalt av Kharija bin Zaid.
 11. Mohammed sa at en vinge av en husflue har en sykdom og den andre vingen har en kur for den
  1. Profeten sa: ”Om en husflue faller i drikken deres, skal du dyppe den ( i drikken) for en av vingene har en sykdom og den andre har en kur for den sykdommen” Volume 4, Book 54, Number 537, Gjenfortalt av Abu Huraira.
 12. Allah tilgave en prostituert hennes synder fordi hun gav vann til en døende hund.
  1. Allahs apostel sa: ” En prostituert ble tilgitt av Allah fordi da hun gikk forbi en hund som peste like ved enn vannkilde og da hun så at hunden holdt på å dø av tørste tok av seg skoen og bandt den til hode tørklædet og trakk opp vann fra brønnen som hun gav til hunden. Så Allah tilgav henne pga. dette” Volume 4, Book 54, Number 538, Gjenfortalt av Abu Huraira.
 13. Engler går ikke inn i hus med hunder
  1. Profeten sa:” Engler går ikke inn i hus  som har hunder eller bilder av hunder.” Volume 4, Book 54, Number 539, Gjenfortalt av Abu Talha.
 14. Jinn spiser gjødsel og dyre ben.
  1. Den gangen var han sammen med profeten og bar på en vannkrukke for renselse og for å vaske sine ”edlere deler”. Mens han fulgte efter ham og bar på krukken sa profeten: ”Hvem er dette?” Han sa:” Jeg er Abu Huraira. Profeten sa: ”Bring meg noen stener så jeg kan rense mine ”edlere deler” og bring meg ikke ben eller dyre avføring.” Abu Huraira fortsatte å fortelle: Så jeg brakte ham noen stener som jeg bar i hjørnet av kappen min inntil jeg la dem ved siden av ham og gikk videre. Da han var ferdig gikk jeg sammen med ham og spurte:”  Hva med ben og dyreavføring?”
   Han sa: ”Det er maten til Jinn.  Jinn utsendinger fra (byen) Nasibin kom til meg – det var virkelig hyggelige Jinn – og spurte meg om restene av den maten vi hadde spist. Jeg gikk i forbønn til Allah for dem at de aldri skulle gå forbi et ben eller dyre avføring uten å finne mat under det.” Volume 5, Book 58, Number 200, Gjenfortalt av Abu Huraira.
 15. Kvinner og sønner kan settes i pant
  1. ”... Nå vil vi at du låner én kamel lass eller to med mat.” (Her er det litt sprikende om det var et eller to lass) Kab sa:” Ja (Jeg vil låne dere), men dere skulle gi meg noe i pant” Mohammed bin Mas-lama og hans følgesvenner sa:” Hva ønsker du?”  Kab svarte: La meg få kvinnene deres i pant.” De sa:” Hvordan kan vi sette kvinnene våre i pant og du er den fagreste av alle arabere?” Kab sa: ”Sette sønnene deres i pant.” De sa: ” Hvordan kan vi pantsette sønnene våre. Senere vil de bli misbrukt av folk som sier at den og den har blitt pantsatt for et lass med mat. Det ville føre oss i stor vannære, men vi vil gi deg våpnene våre i pant.” Volume 5, Book 59, Number 369, Gjenfortalt av Jabir bin 'Abdullah.
 16. Engelen Gabriel hadde 600 vinger
  1. Jeg spurte Sir om Allahs uttallese: “Og var ikke lengre borte enn to bue lengder eller kanskje enda nærmere.  Så ga Allah inspirasjonen til sin slave (Gabriel) og han (Gabriel) gav det videre til Mohammed. )53:10) Han sa ”Abdullah (bin Masud) har informert oss at Mohammed har sett Gabriel med seks hundre vinger.” Volume 6, Book 60, Number 380, Gjenfortalt av assailant.
 17. Månene ble delt i to
  1. Mens Allahs apostel levde ble månen delt i to deler, en del forble over fjellet og den andre delen gikk bak fjellet. Til dette sa Allahs apostel: ”Vær vitne til dette mirakelet. Månen ble delt i to stykker mens vi var sammen med  profeten og den ble til to. Profeten sa: ”Se, se og vær vitner (til dette miraklet) Volume 6, Book 60, Number 387-388, Gjenfortalt av Ibn Masud and Abdullah.  See also 389-391.
 18. Feber er fra helvetes ild
  1. Jeg pleide å sitte sammen med Ibn Abbas i Mekka. En gang hadde jeg feber og han sa (til meg): Den (feberen) er varmen fra helvetes ild, så avkjøl den med vann (eller Zam-zam vann)” Volume 4, Book 54, Number 483, Gjenfortalt av Abu Jamra Ad-Dabi.

De foregående sitatene fra Hadith er hentet fra Sahih Bukhari og er fra internett siden http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.