Interessante sitater fra Hadith om Jesus

 1. Mohammed sa at Jesus hadde rød hud
  1. Profeten sa:” Jeg så Moses, Jesus og Abraham (den natten jeg steg opp til himlene) Jesus hadde rød hud, krøllete hår og en kraftig brystkasse. Moses hadde brun hud, rett hår og  var høy som om han skulle komme fra Az-Zutt folket” Volume 4, Book 55, Number 648, Narrated Ibn Umar.
 2. Mohammed sa at Jesus ikke kan gå i forbønn for mennesker
  1. Profeten sa: ”Allah vil samle de troende på oppstandelsens dag på same måte (som her i livet) og de vil si: “La oss be noen å gå i forbønn for oss hos Herren så han kan frigi oss fra denne plassen vår.” .. De vil gå til Abraham som vil svare: “Jeg er ikke i stand til å gjøre denne oppgaven,” og han vil fortelle dem om sine mistak og legger til: “Det er bedre om dere går til Moses, en slave som Allah gav Tora hen til og han snakket med ham direkte.” De går til Moses som svarer dem: “ Jeg er ikke i stand til å gjøre denne oppgaven”, det er bedre om dere går til Jesus, Allahs slave og hans apostel og han er dog en sjel skapt av ham.” De vil gå til Jesus som vil si: “Jeg er ikke i stand til å gjøre denne oppgaven, men det er bedre om dere går til Mohammed hvis synder fra fortiden og fremtiden har blitt tilgitt  (av Allah)” Så vil de komme til meg og jeg vil be min Herre om tillatelse til å komme frem for ham. Volume 9, Book 93, Number 507. Narrated Anas. Also, Volume 6, Book 60, Number 236.
   1. Dette er i sterk motsetning til Bibelen som sier at Jesus er vår mellommann (1 Tim 2:5) og alltid lever  for å gå i forbønn for oss: Heb 7:25 sier: ”Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.”
 3. Mohammed sier at den kristne læresetningen om at Jesus er Guds sønn impliserer at Gud hadde en hustru. Dette demonstrer klart at han har en manglende forståelse for emnet.
  1. På oppstandelsens dag  vil en utroper annonsere: “La alle nasjoner følge den de pleide å tilbe”.  Så vil alle som har tilbedt noen annen enn Allah, slik som avguder og guddommer, falle i Helvete (ilden) inntil det ikke er andre tilbake enn de som har tilbedt Allah, både de lydige (det er de gode) og de ulydige (det er de onde) og den gjenværende delen av Skriftens folk.  Etterpå vil de kristne bli kalt frem og det sies til dem: Hvem pleide dere å tilbe?” “Vi pleide å tilbe Jesus, sønn av Allah”. Det vil sies til dem: “Dere er løgnere for Allah har aldri tatt noen hustru eller en sønn.”.  Allah vil si: “Jeg er Herren.” De vil si to eller tre ganger: “Vi tilber ingen andre enn Allah” Volume 6, Book 60, Number 105. Narrated Abu Said Al-Khudri,
   1. Kristen teologi har aldri lært at Jesus bokstavelig var Guds sønn. Heller ikke har kristendommen lært at Gud har en hustru. (Mormonene har en slik feilaktig doktrine, men de regnes ikke som kristne) uttrykket Guds sønn refererer til Jesu spesielle og enestående forhold til  Faderen og som Faderens representant (Heb 1:1-3)
 4. Mohamed sa at Jesus tilbad Allah
  1. Angående forklaringen av  verset: ”De som blir tilbedt (Som Jesus, Marias sønn, engler osv.) ønsker seg muligheter for å kunne få adgang til Herren (Allah) og hvem som burde være nærmest og de håper for hans nåde og frykter hans lidelser.(17:57) De selv (for eksempel engler, helgener, apostler, Jesus osv) tilbad Allah. De Jinnene som ble tilbedt av noen arabere ble muslimer (de omfavnet islam), men menneskene holdt seg til sin gamle religion.” (17:56) Volume 6, Book 60, Number 238. Narrated Abdullah.
   1. En slik uttalelse er bare en antagelse. Jesus tilbad YHWH (Yahweh) Se Joh 17.
 5. Ibn Umar sier at  å si: ”Jesus er Herre” er en stor synd.
  1. Hver gang Ibn Umar ble spurt om giftermål med en kristen kvinne eller en jødinne, ville han si: "Allah har gjort det ulovlig for de troende å gifte seg med damer som ikke tar del i partnerens  tilbedelse til Allah, og jeg vet ikke om verre ting som kan hende en muslim enn at hans kvinne skulle si at Jesus er hennes Herre selv om Han er ett bare er en av Allahs slaver.” Volume 7, Book 63, Number 209.  Narrated Nafi'.
   1. Det er ikke noen stor synd men det er derimot lært i Biblene at det er en nødvendig og et tegn på frelse (Rom 10:9-10)
 6. Mohammed sa at Jesus snakket mens han lå i vuggen.
  1. Og profeten sa:” Ingen andre har snakket fra vuggen unntagen  tre: (Den første var) Jesus, (den andre var) en mann fra Bani Israel kalt Juraji. Volume 4, Book 55, Number 645,  Narrated Abu Huraira.

De foregående sitater fra Hadith har kommet fra Sahih Bukhari og er sitater  på internett siden http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.