Interessante sitater fra Koraan om kvinnen

Det kan påstås at en religion kan dømmes ut fra den sier om kvinnen. Koraanen omtaler ofte kvinnen. Alle sitatene er hentet fra http://islam.no

 1. I en skilsmisse har menn flere rettigheter enn kvinnen.
  1. ”Fraskilte kvinner skal avvente tre perioder. Det er ikke tillatt for dem å skjule det Gud har skapt i deres skjød, om de tror på Gud og på dommens dag. Deres menn har full rett til å ta dem tilbake i denne tiden om de ønsker forsoning. Kvinnene har tilsvarende krav og plikter innenfor anerkjente grenser. Dog har mennene et fortrinn fremfor dem. Gud er mektig, vis.” (2:228)
 2. Muslimske menn kan gifte seg med opp til fire hustruer, men kvinner kan ikke gifte seg med fire menn.
  1. ”Hvis dere er redde for ikke å gjøre rett mot de foreldreløse, ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én, eller med deres slavinner. Det er det mest nærliggende for å unngå å gjøre urett.” (4:3)
 3. En mann skal arve dobbelt så mye som kvinnen.
  1. ”Gud bestemmer vedrørende deres barn: En mannlig arving tilkommer to kvinneliges andel. Hvis det er flere enn to kvinnelige og ingen mannlig arving, skal de dele to tredjedeler av arven, og er det bare én kvinnelig, under samme forutsetning, skal hun ha halvparten.” (4:11)
 4. Det er OK å slå kvinner.
  1. ”Menn er kvinners formyndere på grunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart. Dem som dere frykter oppsetsighet fra, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk. Hvis de så er lydige, så forfølg ikke saken. Gud er opphøyet, stor.” (4:34)
 5. I Paradiset vil det finnes kvinner som vil tilfredsstille mennene sensuelt
  1. ”Det er jomfruer med blyge blikk, som hverken menneske eller djinn har rørt før dem.” (55:56)
  2. ”Fullkomne har Vi skapt dem, paradisets kvinner, som plettfrie jomfruer, ømme og kjærlige, jevngamle med dem til høyre.” (56:35-38)
  3. ”De gudfryktige har i vente seierens sted, haver og vingårder, høybarmede, jevngamle jomfruer..” (78:31-33)

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.