Intressante sitater fra Hadith om Jihad

Jihad betyr å streve. Det pleide å bety den indre kampen mot synd så vel som den ytre kampen mot de som er imot Islam. Lærte Mohammed at man skulle føre hellige krig mot de som ikke aksepterte Islam? Ja, det gjorde han.

I det følgende er forskjellige sitater fra Hadith angående det å drepe mennesker.

 1. Den nest beste gjerning er å delta i Jihad.
  1. Allahs apostel ble spurt: “Hva er den beste gjerningen?” Han svarte: Å tro på Allah og hans apostel (Mohammed). Spørsmålsstilleren spurte så: “ Hva er den neste (i godhet)?” Han svarte:” Å delta i Jihad (religiøs kamp) for Allahs sak.” Spørrerne spurte videre: “ Hva er den neste (i godhet)?” Han svarte: “Å foreta Hajj (Pilegrims ferd til Mekka) Mubrur, (som er godkjent av Allah og er utført med den hensikt bare å søke Allahs behag og ikke for å vise seg og uten å begå synd og i overensstemmelse med profetens tradisjoner).” Volume 1, Book 2, Number 25, Narrated Abu Huraira:
 2. Mohammed sa at om noen forlater Islam: drep ham!
  1. Ali brant noen mennesker og nyheten nådde Ibn Abbas som sa: “Hadde jeg vært i hans sted ville jeg ikke ha brent dem for profeten sa “Ikke straff neon med Allahs straff” Uten tvil ville jeg ha drept ham for profeten sa: “ Om noen (en muslim) forlater religionen sin, drep ham! Volume 4, Book 52, Number 260, Narrated Ikrima.  Also, see Volume 9, Book 84, Number 64, Narrated 'Ali.
 3. Mohammed godkjenner drap av noen som skader ham og får drapsmannen til å lyve
  1. Allahs apostel sa: “Hvem er villig til å drepe Kab bin Al-Ashraf som har såret
  2. Allah og hans profet?” Mohammed bin Maslama reiste seg og sa: “Å, Allahs apostel. Vil du like at jeg dreper ham?” Profeten sa:” Ja” Mohammed bin Maslama sa: “Så tillat meg å fortelle en løgn (for å lure Kab).”  Så gikk Mohammed bin Maslama for å hilse på Ka bog sa: “Den mannen (dvs. Mohammed) forlanger Zakat fra oss og han bryr oss og jeg har kommet for å låne noe av deg.” Til dette sa Kab: “Ved Allah, dere vil gå trett av ham!” Mohammed bin Maslama sa: “Nå har vi fulgt ham, og vi vil ikke forlate ham uten at vi ser hvordan det kommer til å ende..” Volume 5, Book 59, Number 369, Narrated Jabir bin 'Abdullah.
 4. Paradis ble lovet til de første som tok del i et sjøslag
  1. Umair bin Al-Aswad al-Anasi fortalte ham at han reiste til Ubada bin As-SAmit mens han bodde i huset på stranden sammen med sin hustru Um Haram. “Umair sa: ”Um Haram informerte oss at hun hørte profeten si:” Paradiset vil gå til den første gruppen av mine etterfølgere som vil være med på en sjø ekspedisjon.” Um Haram la til:” Å, Allahs apostel! Vil jeg være blant dem?” Han svare:” Du er blant dem!” Profeten sa så:” Den første armeen blandt mine etterfølgere som vil invader Caesars by vil bli tilgitt sine synder.” Jeg spurte:” VIl jeg være en av dem, å, Allahs apostel?” Han svarte negativt.” Volume 4, Book 52, Number 175  Narrated Khalid bin Madan:
 5. De som sloss i Jihad har rett til krigsbytte fra de overvunnede eller paradis dersom de dør
  1. Profeten sa:” Den personen som deltar i (Hellig krig) for Allahs sak og ingenting tvinger ham til å gjøre unntagen hans tro på Allah og hans apostel, vil bli belønnet av Allah enten med krigsutbytte (om han overlever) eller han vil bli tatt inn i Paradis (hvis han dør som martyr i slaget). Hadde jeg ikke synes det var vanskelig for mine etterfølgere vill jeg ikke blitt tilbake, men reist i Jihad og jeg ville ha elsket å ha blitt en martyr for Allahs sak og så blitt levende igjen og gjort tilmartyr nok en gang og så igjen blitt gjort levende og igjen blitt til martyr for hans sak.” Volume 1, Book 2, Number 35, Narrated Abu Huraira.
  2. “..dette er Allahs vilje, “ Efter at folkene hadde vendt tilbake satt profeten og sa” Enhver som har drept en fiende og har bevis på det, vil beholde krigsutbyttet. ”Jeg reiste meg (igjen) og sa: “Hvem vil være et vitne for meg?” og satt meg. Så sa profeten det samme for tredje gang. Jeg reiste meg igjen og Allahs apostel sa:” Å, Abu Qatada! Hva har du å fortelle?” Så fortalte jeg ham hele historien. En mann reiste seg og sa: “Å, Allahs apostel! Han snakker sant, og krigsutbyttet fra den drepte mannen er hos meg. Så kompensere ham på mine vegne. Til det sa Abu Bakr As-Siddiq:” Nei, ved Allah han (dvs. Allahs apostel) vil ikke være enig i at krigsutbyttet vunnet av en av Allahs lover som kjemper på vegen av Allah og hans apostel.”
  1. ”Profeten sa:” Abu Bakr har snakket sant.” Så Allahs apostel gav krigsutbyttet til meg. Jeg solgte rustningen (dvs. Utbyttet) og men den prisen kjøpte jeg en have ved Bani Salima og dette ble min første eiendom etter min  omvendelse til Islam. Volume 4, Book 53, Number 370, Narrated Abu Qatada.   
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.