Islam, freden og terrorismens religion

”I sannhet, din fordømmelse av vår tro, jeg advarer deg, og om du fortsetter vil ha konsekvenser, som jeg er ikke sikker på. Men det er tilfelle hvor folk har blitt drept for i ond hensikt å ha skadet vår noble mester Mohammed, den beste skapningen til Gud. Men du klarer ikke å skjønne at islam betyr fred, på samme måten som når vi møter hverandre sier vi: 'assalamu alaikum' ”fred være med deg” til våre brødre. Vi er tolerant religion og i våre samfunn har vi, og fortsatt har vi mange trosretninger som praktiserer sin tro i islamske land. Fra profetens tid frem til i dag.”

Dette sitatet ble mottatt på E-post fra en muslim. Legg merke til at han sier at islam er en fredelig religion, dog at det vill ”ha konsekvenser” for meg for min fordømmelse av islam. Så nevner han  at folk har blitt drept for å skade profeten Mohammeds anseelse. Oppriktig talt, Mohammed har ødelagt sitt eget rykte da han giftet seg med mange koner, oppfordrer til løgn1 og sprer sin religion ved sverdets hjelp

Uansett, er islam en fredens religion? Mange av dens talsmenn sier at den er det. La oss se hva Koraan sier:

 1. Koraan ber muslimene drepe og gå i krigen for Islam: Koraan, Sura (kapitel): 9:5; 2:191; 2:193; 3:118; 4:75,76; 5:33, 8:12; 8:65; 9:73,123; 33:60-62.
 2. Kjempe for Allah: ”Drep dem hvor dere påtreffer dem, og driv dem ut fra det sted (Mekka) som de har drevet dere ut fra. For prøvelser for troen og forfølgelse er verre enn drap. Men bekjemp dem ikke ved den hellige moské før de angriper dere der. Men hvis de angriper, så drep dem. Det er de vantros lønn”. (2:191)
 3. Muslimene skal kjempe for Allah: ”De troende kjemper for Guds sak. De vantro kjemper for de falske guders sak. Bekjemp Satans venner! Sannelig, Satans strategi er svak!”(4:76)
 4. Drep dem som er mot islam: ”Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I det hinsidige venter en svær straff.” (5:33)
 5. Halshugg: ”Og Herren inspirerte englene: «Jeg er med dere! La de troende holde stand! I de vantros hjerter vil Jeg kaste skrekk! Gi dem et slag over nakken, og slå dem over deres fingre!» Dette fordi de har brutt med Gud og Hans sendebud. For den som bryter med Gud og Hans sendebud, sannelig, Gud er streng med straffen.” (8:12-13)
 6. Allah oppfordrer til krig: ”Hør profet! Anspor de troende til kamp! Finnes det tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er det hundre blant dere, vil de overvinne tusen av de vantro! For de er folk som intet forstår!” (8:65)
 7. Slakt ikke-muslimer: ”Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik.” (9:73)
 8. Allah oppfordrer til krig: ”Hør, profet! Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hard mot dem! Helvete blir deres herberge. Et sørgelig endelikt!” (9:73)
 9. Allah oppfordrer til krig: ”Dere som tror, bekjemp de vantro som bor i nærheten! La dem finne hardhet i dere! Vit at Gud er med de gudfryktige.” (9:123)
 10. Allah oppfordrer til drap: ”Hvis hyklerne, og de som har sykdom i sine hjerter, og urostifterne i byen, ikke gir seg, vil Vi visselig la deg gå imot dem, og så vil de forbli dine naboer kun for kort tid. Under forbannelse skal de være, hvor de enn påtreffes, skal de pågripes og hugges ned. Dette var Guds vanlige fremgangsmåte overfor de henfarne. Du vil aldri finne noen endring i Guds praksis!” (33:60-62)
 11. Halshugging: ”Når dere møter de vantro i kamp, så gå løs på dem til de er helt nedkjempet, og bind stramme bånd. Og etterpå, frigivelse eller løsepenger, så krigen legger fra seg sin byrde..” (47:4)
 12. Allah elsker dem som sloss for ham: ”Gud holder av dem som kjemper for Hans sak på rad og rekke, som var de en kompakt mur”. (61:4)

Som dere kan se, Koraan lærer absolutt at dens folk skal kjempe for islams sak. Denne listen med vers er viktige siden de er hentet fra Koraan. Hva skal vi tro dersom en muslim tar Koraan på alvor? Er han ikke forpliktet til å drepe ikke-muslimer, å gå i krig, drepe dem som er mot islam, osv.? Er det ikke det disse versene sier? Jo! Og detter er roten til islamsk terrorisme.

Frelse

I islam er det ingen garanti at du blir frelst, med ett unntak, om du dør i Jihad. For noen er Jihad kun kampen mot de som står islam imot og det islam står for. Dette er veldig viktig, for i islam er det ingen garantert frelse. Se på disse følgende versene:” Den, hvis vektskåler er tunge, 7 vil gå til et godt liv! 8 Men den, hvis vektskåler er lette,  9 avgrunnen har omsorg for ham.”  (101:6-9)

I islam er det ingen garanti for at muslimen vil bli tilgitt sine synder. Som du kan se, underviser Koraanen et system med rettferdighet igjennom gjerninger. Derfor kan ingen muslim noensinne vite om han har gjort nok til å tilfredsstille Allah. Dette er en byrde som mange muslimer ikke liker å måtte bære.

Jihad

Om vi skjønner dette at ingen muslim er garantert frelse igjennom gjerninger og at den eneste garantien ligger i å bli drept under Jihad (og gjerne ta andre med seg i døden) skjønner vi lett hvorfor mange muslimer ønsker å dø i Jihad. Det er den eneste måten de er garantert å komme til paradis. Det er dette grunnleggende prinsippet i islam som oppfordrer til terrorisme.

 • ”La dem kjempe i Allahs saks navn de som selger sitt liv i denne verden i bytte med det kommende. Til ham som kjemper Allahs sak, - enten han blir drept eller får seier – snart skal vi gi ham en belønning av stor (verdi).” (4:74, Yusifali)
 • ”Allahs apostel sa: ”Allah garanterer (til den personen som utfører Jihad for hans sak og intet annet tvinger ham unntagen Jihad og tro på hans ord) at han vil enten gi ham adgang til paradis (Martyrdom) eller sende ham tilbake til sitt hus med belønning eller krigsbytte” (Hadith, Vol 9, Book 93, ”555)

Praktiserer muslimene prinsippene i Koraan om å drepe ikke-muslimer? Ja, det gjør de. Det følgende er en liste over noen artikler som du kan lese for å vite noen av de reaksjonene muslimene har i forskjellige deler av verden. (Artiklene er på engelsk og det er bare overskriften som er oversatt her. O.a.)

 • Muslimer torturerer kristen til døde
 • Muslimer slakter ned 600 kristne
 • Dreper kristne og brenner ned kirker
 • Muslimer dreper kristne i Sudan
 • Islam dreper kristne
 • Dreper ikke-troende
 • Å halshugge er islamsk

Siden islam lærer at hele verden skal underlegges dets lover, må vi forberede oss å motstå angrep i fremtiden motivert av Koraan som lærer at man skal drepe de ikke-troende. Vi kristne trenger å være i bønn for muslimene slik at de kan komme til tro på hvem Jesus er og hans fredelige veier, istedenfor å utbre islam ved hjelp av sverdet.

 • 1. Mohammed er talsmann for løgn: "Muhammad bin Maslama stod opp og sa: ”O Allahs Apostel! Ville du like at jeg drepte ham [Ka'b bin Al-Ashraf]?" Profeten sa, "JA," Muhammad bin Maslama sa, "Tillat meg da å si en (falsk) ting (for å lure Kab). "Profeten sa, "Det kan du gjøre" (Hadith Vol. 5, Book 59, #369).
  Gå til denne internett adressen og sjekk det for deg selv: http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/059.sbt.html
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.