Islams kronologi

Legg merke til hvor nær knyttet Islams i tidlige tider er knyttet til krig. Fra 623 til 777, et omfang på 154 år er det 83 militære konflikter som involverer muslimer, og det er bare det jeg har nedtegnet her. Er Islam en fredelig religion? Muslimene sier at det er den, men…..

 • 570 – Mohammed fødes i Quraish stammen ved Mekka.
 • 577 – Moren til Mohammed dør
 • 580 - Abdul Muttalib, Mohammeds bestefar dør
 • 583 – Første reise til Syria med en handelskaravane.
 • 595 – Mohammed gifter seg med Khadijah, en rike enke som er flere år elder enn han
 • 595 - Andre reise til Syria.
 • 598 - Hans sønn, Qasim fødes.
 • 600 - Datteren hans, Zainab, blir født
 • 603 - Datteren Um-el-Kalthum, fødes.
 • 604 - Datteren, Ruqayya, fødes.
 • 605 – Plassering av Den sorte stenen i Kaba.
 • 605 - Datteren Fatima, blir født.
 • 610 - Mohammed, i en hule på fjellet Hira, hører  engelen Gabriel forteller ham Allah er den eneste sanne gud
 • 613 – Mohammed preker på fjellet Hira for første gang og får noen etterfølgere
 • 615 – Muslimene forfølges av Quraish.
 • 619 – Gifter seg med  Sau'da and Aisha.
 • 620 – Innfører fem daglige bønner.
 • 622 – Mohammed  immigrerer fra Mekka til Medina som da het Yathrib,  får flere omvendte
 • 623 – Slaget i Waddan.
 • 623 – Slaget i Safwan.
 • 623 – Slaget i Dul-'Ashir.
 • 624 -  Mohammed og hans omvendte begynner å overfalle karavaner for å få penger til bevegelsen sin
 • 624 - Zakat blir obligatorisk.
 • 624 – Slaget i Badr.
 • 624 – Slaget i Bani Salim.
 • 624 - Slaget om Eid-ul-Fitr and Zakat-ul-Fitr.
 • 624 – Slaget i Bani Qainuqa'.
 • 624 – Slaget i Sawiq.
 • 624 - Slaget i Ghatfan.
 • 624 - Slaget i Bahran.
 • 625 - Slaget i Uhud; 70 Muslims blir drept.
 • 625 - Slaget i Humra-ul-Asad.
 • 625 - Slaget i Banu Nudair.
 • 625 - Slaget i Dhatur-Riqa.
 • 626 - Slaget i Badru-Ukhra.
 • 626 - Slaget i Dumatul-Jandal.
 • 626 - Slaget i Banu Mustalaq Nikah.
 • 627 - Slaget i the Trench.
 • 627 - Slaget i Ahzab.
 • 627 - Slaget i Bani Quraiza.
 • 627 - Slaget i Bani Lahyan.
 • 627 - Slaget i Ghaiba.
 • 627 - Slaget i Khaibar.
 • 628 – Mohammed signerer en traktat med Quraish
 • 630 – Mohammed nedkjemper Mekka.
 • 630 - Slaget i Hunsin.
 • 630 - Slaget i Tabuk.
 • 632 – Mohammed dør.
 • 632 - Abu-Bakr, Mohammeds svigerfar sammen med Umar begynner en militær manøver for å tvinge islam på Arabia
 • 633 – Slaget ved Oman.
 • 633 – Slaget ved Hadramaut.
 • 633 - Slaget i Kazima.
 • 633 - Slaget i Walaja.
 • 633 - Slaget i Ulleis.
 • 633 - Slaget i Anbar.
 • 634 - Slaget i Basra.
 • 634 - Slaget i Damascus.
 • 634 - Slaget i Ajnadin.
 • 634 - Hadrat Abu Bakr dør. Hadrat Umar Farooq blir kalif
 • 634 - Slaget i Namaraq.
 • 634 - Slaget i Saqatia.
 • 635 - Slaget i Bridge.
 • 635 - Slaget i Buwaib.
 • 635 – Seier over Damaskus.
 • 635 - Slaget i Fahl.
 • 636 - Slaget i Yermuk.
 • 636 - Slaget i Qadsiyia.
 • 636 – Seieren over Madain.
 • 637 - Slaget i Jalula.
 • 638 - Slaget i Yarmouk.
 • 638 – Muslimene seirer over romerne og går inn i Jerusalem
 • 638 – Seieren over Jazirah.
 • 639 - Seieren over Khuizistan and movement into Egypt.
 • 641 - Slaget i Nihawand.
 • 642 - Slaget i Rayy i Persia.
 • 643 - Seieren over Azarbaijan.
 • 644 - Seieren over Fars.
 • 644 - Seieren over Kharan.
 • 644 - Umar blir myrdet.  Othman blir kalif
 • 647 - Seieren over  Kypros.
 • 644 - Uman dør og blir etterfulgt av Uthman.
 • 648 - Krigstog mot Bysantinerne.
 • 651-  Sjøslag mot Bysantinerne.
 • 654 - Islam spres til Nord Afrika.
 • 656 - Uthman blir myrdeet  Ali  blir Kalif.
 • 658 - Slaget i Nahrawan.
 • 659 - Seieren over Egypt.
 • 661 - Ali blir myrdet.
 • 662 - Egypt faller til Islam.
 • 666 - Sicilia angripes av muslimene.
 • 677 -  Beleiringen av Konstantinopel.
 • 687 - Slaget i Kufa.
 • 691 - Slaget i Deir ul Jaliq.
 • 700 - Sufisme slår rot som en sekt i islam
 • 700 – Militære angrep in Nordafrika.
 • 702 - Slaget i Deir ul Jamira.
 • 711 - Muslims invaderer Gibraltar.
 • 711 - Seieren over Spain.
 • 713 - Seieren over Multan.
 • 716 - Invasjon of Konstantinopel
 • 732 - Slaget i Tours i Frankrike
 • 740 - Slaget i  Nobles.
 • 741 - Slaget i Bagdoura i Nordafrika.
 • 744 - Slaget i Ain al Jurr.
 • 746 - Slaget i Rupar Thutha.
 • 748 - Slaget i Rayy.
 • 749 - Slaget i Isfahan.
 • 749 - Slaget i Nihawand.
 • 750 - Slaget i Zab.
 • 772 - Slaget i Janbi I Nord Afrika.
 • 777 - Slaget i Saragossa i Spania.

Referanser:

 • Miller, William M., A Christian's Response to Islam, Presbyterian and Reformed Publishing, Phillipsburg, New Jersey, 1976.
 • Geisler, Norman, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Grand Rapids, Michigan, Baker Books, 1999.
 • Glasse, Cyril, The Concise Encyclopedia of Islam, Harper & Row, Publishers, Inc. San Francisco, 1989.
 • Morey, Robert, The Islamic Invasion, Harvest House Publishers, Eugene Oregon, 1992.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.