Islamske ord og uttrykk

 1. Adhan – Utropet til bønn.
 2. Ahmad – Et annet navn for Mohammed
 3. Allah – Det arabiske ordet for gud. Det blir ofte brukt som navnet på Gud i Islam
 4. As-Salamu Alaykum - Fred være med deg.
 5. Badr – Stedet hvor det første betydningsfulle slaget med Quraish fant sted. Det er i Saudi Arabia.
 6. Caliph – Kalif -En muslimsk hersker.
 7. Dajjal – Antikrist.
 8. Dawah – Spredningen av islams lære igjennom ord og gjerninger.
 9. Din – Lydighet ovenfor Koraan, Allahs åpenbaring. Det betyr total underkastelse.
 10. Fatwa – En legal dom basert på Koraan og Sunna som er de nedskrevne ordene og handlingene til Mohammed.
 11. Fiqh – Religiøs lov.
 12. Hadith -  Hva Mohammed har sagt og gjort nedtegnet av hans etterfølgere. Anses for å være autoritativt og korrekt. En uttalelse kalles en Sunna
 13. Hajar -  Den sorte stenen som er felt inn i Kaba i Mekka. Tradisjonen sier at den har falt fra himmelen.
 14. Hajj – Pilgrimsreisen til Mekka som finner sted i den siste måneden i den islamske kalender. En av de fem pilarer i Islam
 15. Hawijah – Det sjette nivået i helvete som er plassen for de kristne.
 16. Hegirah – Mohammeds forflytning til Median. Den begynner den muslimske kalender.
 17. Hijrah – Flytting fra et land hvor en muslim ikke kan praktisere sin tro til et land hvor det er mulig.
 18. Ibadah – Alle de ord og gjerninger som Allah er fornøyd med. Dette kan være bønn og handlinger.
 19. Iblis - Satan, en fallen Jinn
 20. Imam – En bønneleder, en ærestittel, en politisk-religiøs leder. 
 21. Injil – De inspirerte uttalelsene fra Jesus, Jesu budskap
 22. Islam – Underkastelse, religionene til alle Allahs profeter og slutter med Mohammed.
 23. Jannah – Den himmelske have, Paradis. Stedet for de troende i livet etter døden.
 24. Jihad - Streben. Kampen mot ens egen syndige natur. Men også en fysisk kamp for Islams sannheter slik at ingen skal stjele muligheten for tilbedelse. Det kan også bety ”hellig krig”
 25. Jinn -  Overnaturlige, usynlige skapninger, et hakk under engler. De ble skapt av ild og kan ta på seg utseende som mennesker eller dyr. Noen bor i steiner, trær osv. og kan besette svarte katter eller hunder. Det er gode og onde jinn og de vil bli dømt på dommedag.
 26. Ka'aba – En terningformet bygning i Mekka som inneholder en sten som ble lagt der av Abraham og Ismael. Alle muslimer vender seg mot denne stenen når de ber.
 27. Koran – Kan staves på forskjellige måter siden det er transkribert fra arabiske bokstaver (نالقرآ): Qur'an, Koraan .  Den hellige boken gitt til Mohammed  fra Allah igjennom erkeengelen Gabriel. Koraan betyr resitasjonen. Det er den siste åpenbaringen fra Allah gitt til profeten Mohammed. Den har 114 sura eller kapitler.
 28. Kufr - mistro
 29. Khutbah – En preken, gjerne gitt i moskeen på fredag.
 30. Maksiat – Syndig handling
 31. Masjid – Et aktivitets senter for muslimer. Omtrent som en lokal moské.
 32. Mecca – Mekka -Islams hellige by. Det er fødestedet til Mohammed.
 33. Medina – Byen som den gangen het Yathrib, hvortil Mohammed flyktet etter å ha proklamert islam.
 34. Mosque – Moské - Et muslimsk hus hvor det tilbedes.
 35. Muhajir – Immigrant. En som har forlatt hjemmet for å slutte seg til et islamsk samfunn.
 36. Muhammad -  Mohammed - Den siste budbringer/profet fra gud, viss budskap opphever alle andre åpenbaringer. Han mottok Koraan igjennom engelen Gabriel over en periode på 23 år.
 37. Muhammad ibn Abd Allah – Mohammeds fulle navn.
 38. Muslim – En som holder den islamske religion.
 39. Nas – Alle de mennesker som ikke er dedikert til Allah som går fra den ene religionen til den andre.
 40. Nasara – Et ord som brukes i Koraan for å betegne kristne.
 41. P.B.U.H. – En forkortet form for "Peace be upon him" (På norsk FVMH=fred være med ham) som sies eller skrives hver gang navnet Mohammed nevnes.
 42. Paradise – Paradis - Et annet ord for himmelen. Det alle muslimer håper å opppnå.
 43. Qadar – Forutbestemmelse er læren om at alle ting, gode så vel som onde er forutbestemt. 
 44. Qatl - Mord
 45. Qibla – Retningen en muslim ber dvs. mot Mekka..
 46. Quraish – En gammel  arabisk stamme som Mohammed engang  hørte til.
 47. Rakat (rak'ah) – En hel omgang av  hellige ord og bevegelser fremført under rituell bønn
 48. Ramadhan – Den niende måneden i den islamske kalender som er fastemåneden.
 49. Salat - Bønn
 50. Sawm - Faste
 51. Shi'ites – En islamsk sekt som lærer at ledere burde være politiske ledere.
 52. Shirk – Å  assosiere en annen gud med Allah, eller assosiere noe som helst med Allah som ikke står beskrevet i Koraan.
 53. Sirq - Tyveri
 54. Sufi – En mystisk islamsk sekt. Den lærer sterk selvfornektelse i håp om nærmere forening med gud.
 55. Sunnah – Livet til Mohammed sammen med hva han sa og gjorde skrevet ned som eksempler på en perfekt oppførsel i samfunnet, religionen, levestil osv. De inneholder Hadith.
 56. Sunnis – En av islams sekter
 57. Surah – Sura - Et kapitel i Koraan.
 58. Taghut – Enhver ting som tilbedes eller etterfølges utenom Allah
 59. Taiyib – Ren, ekte, sunn
 60. Taqwah – Korrekt frykt og ærefrykt for Allah. En guddommelig gnist som setter en person i stand til å forstå gud.
 61. Tauhid – Monoteisme i islam som lærer at det er bare en gud som er verdig tilbedelse.
 62. Tauhid-ar-Rububiyah – Å erklære at gud er en, overhodet som gjør som han vil.
 63. Tauhid-al-Uluhiyah – Å erklære at gud er den eneste som er verdig tilbedelse. 
 64. Ummah – Et religiøst samfunn, vanligvis et muslimsk.
 65. Umrah – En enklere form for pilgrimsreise til Mekka.
 66. Wa Alaikum Assalam – Og fred være med deg - Svar etter at man har blitt hilset med en eller annen form for Salam. Den mest vanlige er: As-Salamu Alaykum - Fred være med deg.
 67. Zaboor - Salmene
 68. Zakat – Islams tredje pillar. Almisse og veldedighet ytet til den fattige
 69. Zinah – Hor og utroskap

Disse ordene har blitt samlet fra tallrike websider og bøker om islam og er beskrevet nærmere i Bibliography.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.