Jehova er Jesus

Jehova Jesus
Sal 102:26
Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning. 
Hebr 1:10
Og: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grunnvoll. Og himlene er dine henders verk.;
Jes 45:23,
Ved mig selv har jeg svoret, et sannhetsord er utgått av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For mig skal hvert kne bøie sig, mig skal hver tunge sverge troskap.
Fil 2:10-11
..for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er HERRE, til Gud Faders ære.
5 Mos 10:17
For Herren eders Gud han er gudenes Gud og herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver.
Åp 17:14
De skal føre krig mot Lammet, men Lammet skal seire over dem, fordi det er herrenes herre og kongenes konge, sammen med sine kalte og utvalgte og trofaste.
Jes 44:6
Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud.
Joh 1:49
Natanael svarte ham: Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge!

Åp 22:12-13  
Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Sal 130:7-8
Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunnheten, og megen forløsning er hos ham, 8 og han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger.

Han døde på grunn av Guds dom over våre synder. Ved det kunne han fri oss fra all synd og urettferdighet og gjøre oss til sitt eget folk, med rensede hjerter og sann iver etter å gjøre godt mot andre.
Sak 12:10
Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.
Åp 1:7,
"Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, – også de som har gjennomstunget ham. Da skal alle jordens folk bryte ut i klagerop. Ja, slik kommer den dagen til å bli. Amen."
Joel 2:32
Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk av undkomne, således som Herren har sagt, og blandt de undslopne skal de være som Herren kaller.
Rom 10:13
For hver den som kaller på Herrens navn, skal bli frelst.

 

(Alle skriftsteder fra GT er 1930 utgaven og for NT 1973)

                                                                                                    

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.