Jehovas vitner doktriner er ikke bare fra Bibelen.

Mange Jehovas vitner vil fortelle deg at deres læresetninger er fra Bibelen og bare fra Bibelen. I virkeligheten avleder de sine doktriner fra hva Vakttårnet sier om Bibelen. De følgende sitatene beviser det.

 1. Om et Jehovas vitne sier at han har sin teologi fra Bibelen alene, motsier han Vakttårnet som sier at det ikke er mulig:
  1. ”La oss se på fakta, uansett hvor meget lesning av Bibelen vi har gjort ville vi aldri ha lært sannheten på egenhånd. Vi ville ikke ha lært sannheten om Jehova, hans hensikter og egenskaper, meningen og viktigheten a navnet hans, Kongeriket, Jesu løsepenger, forskjellen på Guds og Satans organisasjoner, ei heller hvorfor Gud tillater ondskap (Vakttårnet, Des 1, 1990, side 19, (engelsk utgave)
  2. ”Således er Bibelen en organisatorisk bok og tilhører den kristne forsamling som en organisasjon, ikke det enkelte menneske, uansett hvor oppriktig de tror at de kan forstå Bibelen,” (Vakttårnet, Okt 1, 1967,s. 587)
 2. I tillegg, Vakttårnet sier at det er bare deres organisasjon som forstår Bibelen.
  1. ”Det er bare denne organisasjonen som fungerer etter Jehovas mening og til hans ære. Bare for denne organisasjonene alene er Guds hellige skrift, Bibelen, ikke en forseglet bok, ” (Vakttårnet, juli1, 19773, s. 402)
  2. Alle som ønsker å forstå Bibelen burde forstå at denne altomfattende Guds visdom bare kan bli kjent igjennom Jehovas kommunikasjons kanal, den trofaste og kloke tjener,” (Vakttårnet, Okt 1, 1994, s. 8)
 3. Derfor hva enn Jehovas vitner sier, er det ikke deres egen forståelse av Bibelen, men Vakttårnets forståelse.
  1. ”..”Slaget  på Guds den allmektiges store dag (Åp 16:14) som vil ende i 1914 med en total forkastelse av jordens nåværende herskere har allerede begynt” (The Time Is at Hand, 1908 edition, p. 101).
  2. ”Årstallet 1925 er til og med klarere indikert i Skriften enn 1914.” (Watchtower, Sept. 1, 1922, p. 262.)
  3. ”Våre tanker er at 1925 er helt klart markert i Skriften. Når det gjelder Noa har de kristne i dag mer å basere troen sin på enn det Noa hadde angående syndfloden.”(Watchtower, Apr. 1, 1923,  p. 106).
  4. ”I det de mottok gaven, holdt de marsjerende barna, ikke et leketøy eller lekesak til fornøyelse, men Herrens gitte instrument for det mest effektive arbeid i de gjenværende månedene før Armagedon. (Watchtower, Sept. 15, 1941, p. 288).
  5. ”Det var en viss grad av skuffelse blant Jehovas trofaste på jorden angående årene 1917, 1918 og 1925, Denne skuffelsen varte en stund.. og så lærte de å ikke  fastlegge datoer” (Vindication, p. 338).
  6. ”Hvorfor ser du fremad til året 1975?” ((Watchtower,  Aug. 15, 1968, p. 494).
 4. Vakttårnet sier at dersom du leser Bibelen på egenhånd vil du bli en trinitarianer
  1. “Fra tid til annen har det fremstått fra Jehovas vitner en rekke mennesker, som i likhet med den første Satan, har inntatt en uanhengig kritisk holdning.. De sier at det er tilstrekkelig å lese Bibelen alene, enten på egen hånd eller i små grupper i hjemmene. Men, merkelig nok, igjennom slike Bibelstudier har de vendt direkte tilbake til de apostatiske doktrinene som kommentarer fra kristendommens presteskap lærte for 100 år siden..”   (Watchtower, Aug. 15, 1981, p. 29).  (Les sitatet i kontekst.)
  2. Hva er de apostatiske doktrinene fra 100 år siden? Treenigheten, selvsagt.

Det er klart  at Vakttårnet organisasjonene forteller sine medlemmer hva de skal tro på. Fra det siste sitatet kan vi klart se at Bibelen lærer Treenigheten, siden det er hva vi konkluderer med om vi leser Bibelen uten at Vakttårnet passer på tankene våre.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.