Jehovas vitner og mental helse.

mental healthJeg ber deg forstå at denne artikkelen ikke er ment å fornærme Jehovas vitner. Jeg trekker bare frem forskningsresultater som reiser alvorlige spørsmål om Vakttårnets organisasjon.

Jeg har alltid trodd at  kulter legger umåtelige store byrder på sine medlemmer.  Dette er fordi de ikke riktig forstår nåden, fordi de ikke forstår hvem Gud er og hva han har gjort for oss. Ofte fordrer disse avvikende gruppene av sine medlemmer at man bruker mye tid og energi for å opprettholde sin medlemskap i gruppen. Siden kulter er typisk små på nåde og store på lover (mikset med gruppe forpliktelser, skyld basert lære, og isolasjonisme) har jeg alltid antatt at det er disse unødvendige kravene vil lede til følelses- og mentale problemer.

Noen år tilbake hørte jeg om en artikkel skrevet i et helse magasin som dokumenterte prosentvis andel av Jehovas vitner i mentale institusjoner. Det tok litt tid, men jeg fant artikkelen til slutt. I det følgende kan du lese noen av sitatene derfra. Du kan bedømme for deg selv om Jehovas vitners organisasjon bidrar til noen av deres medlemmers død.

(De følgende sitatene er hentet fra The Royal College of Psychiatrists, Vol. 126, Ashford, Kent, Headley Brothers LTD, 1975. Forfatteren er John Spencer.)

”I løpet av en 36 måneders periode fra januar 1971 til desember 1973 ble 7546 pasienter innlagt på West Australian Mental Health Service Psychiatric Hospitals. Av disse ble 50 rapportert som aktive medlemmer av Jehovas vitner (p. 557).”

Av de 50 innlagte ble 22 diagnostisert som schizofrene, 17 var paranoid schizofrene, 10 var neurotikere og 1 alkoholiker (s.557-58)

  Alle innlagte Promille av befolkningen pr år Jehovas vitner innlagte Promille av befolkningen pr år
Alle diagnoser 7,546 2,54 50 4,17
Schizofreni (5.3) 1,826 0,61 22 1,83
Paranoid schizofreni (195.3) 1,154 0,38 17 1,4
Nevroser (300) 1,182 0,39 10 0,76

”Fra disse tallene i denne tabellen er det klart at Jehovas vitner bevegelsen er overrepresentert i innleggelser til mentale helse institusjoner i denne staten. Videre er det klart fra denne tabellen at forekomsten av schizofreni  blant dem er omkring tre ganger høyere en i resten av den generelle befolkning, mens tallene for paranoid schizofreni er nesten fire ganger det man finner i den vanlige befolkning” (side 558).

”Den studien klargjør ingenting når det gjelder spørsmålet om symptomer eller forsvarsmekanismer, men antyder at  enten tiltrekker Jehovas vitner sekten seg pre-psykotiske mennesker som deretter får sammenbrudd, eller det å være Jehovas vitner er så stressende i seg selv at det kan starte en psykose” (s. 558).

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.