Jezus redt (…redt van wat?)

Jezus is de belangrijkste persoon uit de menselijke geschiedenis. Hij is God die ook mens geworden is. (Joh. 1:1,14; Kol. 2:9). Letterlijk opgestaan uit de dood, Hij is Meester (Lukas 24:34; Joh. 2:19-21) en Redder (Hand. 5:30-32). Hij kwam naar ons toe om te sterven voor zondaren (Rom. 5:8). Hij kwam om mensen te redden van de rechtvaardige straf van God.

Ben jij een zondaar?

Ik vraag je, ben jij een zondaar? Heb je ooit gelogen, gestolen, begeerd, gehaat of onterecht kwaad op een iemand geweest? Als je gedaan hebt, dan heb je de wet van God overtreden. God heeft gezegd: “Je zal niet stelen; Je zal niet liegen; Je zal geen andere goden dan Mij dienen; Je zal niet doden” enz. (Exodus 20). God heeft een rechtvaardige grens getrokken en als jij één van Zijn wetten hebt overtreden dan heb jij te kort gedaan aan God en sta je onder rechtvaardige rechtspraak van God. Wanneer je sterft, kom je voor God te staan en op de Dag van het Oordeel zal Hij alle zondaars straffen.

Als deze boodschap je niet bevalt, dan ben ik het met je eens, deze boodschap staat mij ook niet aan. Gelukkig is er dan nog een boodschap uit het Woord van God! Dat Jezus voor ons naar aarde is gekomen en deze straf, die voor ons bedoeld was, heeft gedragen! Jezus kwam om zondaren te redden van de straf van onze overtredingen.

Jezus is degene die jij nodig hebt. Hij alleen. Niet je goede daden (Rom. 3:10-12; Jesaja 64:6). Niet je oprechtheid, Niet je goedheid. Je hebt niets om aan God te geven dan je zonden. Het is alleen door de liefde en de genade van God in Jezus en Zijn offer dat jij gered kan worden van de rechtvaardige straf van God voor een ieder die Zijn wet heeft overtreden. Je kan het zo zeggen dat Jezus ons redt van God.

Gods straf op de Dag van het Oordeel is voor zondaren

Op de Dag van het Oordeel zal God alle mensen rechtspreken voor hun daden tegen Hem en Zijn wet. Hij zal iedereen veroordelen die heeft gelogen, gestolen, bedrogen, begeert, niet gehoorzaam aan zijn ouders is geweest, enzovoort. Hij zal dit doen omdat Hij heilig en rechtvaardig is. God moet de zondaar straffen. God kan niet en zal niet de persoon die Zijn wetten heeft gebroken door de vingers zien. De wet is een weerspiegeling van het karakter van God. Daarom, als je Zijn wet overtreedt, beledig je God en ontken je de heiligheid van Zijn karakter. Hij zal rechtvaardig zijn. Hij zal rechtspreken.

De bijbel zegt dat iedereen gezondigd en tekort gedaan heeft aan de eer van God (Rom. 3:23). Dat betekent dat je zonden een scheiding tussen jou en God heeft opgeleverd (Jesaja 59:2). En het resultaat daarvan is de dood (Rom. 6:23) en de boosheid van God (Efeze 2:3). De enige weg om daarvan gered te worden, is door het geloof in Jezus Christus. (Efeze 2:8-9; Rom. 5:1). Je moet vertrouwen op Jezus, die aan het kruis jou je zonden heeft vergeven en alleen op Hem, niet op iets anders, niet op je eigen goedheid of goede daden. Het is Jezus en alleen Jezus die ervoor kan zorgen dat de zondaar wordt verlost van de rechtvaardige straf van God.

Het Evangelie

Het evangelie is dat Jezus is gestorven aan het kruis voor zondaars, is begraven en opgestaan is uit de dood (1 Cor. 15:1-4). Zijn dood was een offer dat ervoor zorgde dat de boosheid van God wegging (1 Joh. 2:2). Dit is de enige weg om gered te worden!

Jezus is gestorven voor de zonden van de wereld (1 Joh. 2:2). Hij is de weg terug naar God de Vader (Joh 14:6). Hij alleen laat zien wie God is (Math. 11:27). Hij heeft alle macht op hemel en aarde (Math. 28:18). Het is alleen door Hem dat jij gered kan worden van de straf van God. (Efeze 2:3). Hij kan jou je zonden vergeven (Lukas 5:20; Math. 9:2) Hij kan de straf van je ziel weghalen. Jezus maakt je vrij van zonden, die je ogen verblinden, je ziel zwak maakt en je aan het twijfelen brengt. Hij kan dit omdat Hij alle zonden van de wereld op zich nam en stierf aan het kruis (1 Petrus 2:24) Om ervoor te zorgen die op Hem vertrouwen gered zullen worden.

Als je geen Christen bent en gered wilt worden van de rechtvaardige straf van God en gered wilt worden van je zonden tegen God, ga dan naar Diegene, die voor de zonden van de wereld is gestorven. Kom tot Hem, die gestorven is voor zondaren (Math. 11:28). Zondig niet meer. Geloof en vertrouw op Jezus. Ontvang Jezus, die God is en mens is geweest, die gestorven is en opgestaan is van de doden (1 Cor. 15:1-4) als jouw Heer en Redder. Vraag Jezus om je jouw zonden te vergeven. Ontvang Christus (Joh. 1:12). Alleen Hij kan je schoonwassen van al je zonden en alleen Jezus kan je vrijmaken van de rechtvaardige straf van een heilige en eeuwige God.

Bid tot Jezus. Zoek Hem. Vraag Hem jouw Redder te zijn.

Hij wil het.

Als je tot Hem hebt gebeden en Hem gevraagd heeft om je jouw zonden te vergeven en je te redden van Gods straf. Stuur dan een e-mail naar ons en laat ons het weten

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.