Jihad: Hellig kamp eller hellig krig?

Blant mennesker fra vesten bringer uttrykket ”Jihad” (kamp på arabisk) ofte opp bilder av  muslimske terrorister som dreper mennesker som er uenige med dem. Jihad er et emosjonelt ladet ord som brukes ofte i  de vestlige nyhets media når det handler om Midtøsten. Man behøver ikke å vente lenge for å høre uttrykket om man lytter til kveldsnyhetene. Og så får man se bilder av den islamske kampen med bilder av ødeleggelser på TV. Men er det en rettferdig vurdering av det muslimske samfunnet?

Jihad har blitt forklart på mange måter av muslimer. Den muslimske sekten Kharijites har hevet Jihad opp til å bli en pilar i islam; så nå har de seks pilarer istedenfor de vanlige fem. Den slags tro ser man blant de ekstreme islamske gruppene som vi kaller terrorister. Men de fleste muslimer er uenig i denne ekstreme holdningen til noen muslimer og de ønsker fred. Disse muslimene ser på Jihad som en intern åndelig kamp i overført betydning mot et onde.1

Vanligvis er det den større og den mindre Jihad. Den større Jihad er den interne åndelige kampen hos muslimen for å undergi seg Allah. Den mindre Jihad er den hellige krigen mot ikke-muslimer basert på prinsippet om tro. Det er denne siste som har skapt mest frykt hos mennesker fra den vestlige verden. Er dette en grunngitt frykt? Mange tror det.

Den islamske akademikeren Jamal Badawi, som er ordfører i den islamske informasjons stiftelsen i Halifax insisterer at Jihad bare er tillatt i selvforsvar og mot tyranni og undertrykkelse; ikke som et  redskap til å utbre islam. Men enkelte eksperter  legger til: det gamle islamske verdensriket ble bygget vel så mye på makt som på overtalelser. Islams grunnlegger Mohammed brukte ofte makt eller truet med å bruke det for å forene nomadiske stammer på Den arabiske halvøya. Kalifene som etterfulgte Mohammed som ledere for den islamske verden, brukte våpen med hell mot Det bysantinske kristne riket i Egypt og Det hellige land. Ved slutten av det niende århundre hadde de islamske armeer utbredt islams makt like til Spania og grensen til India.2

Enhver som har studert islamsk historie har sikkert lagt merke til hvor ofte muslimer er involvert i det ene slaget etter det andre. Innen 2000 år etter islams unnfangelse hadde den spredt seg til enorme geografiske områder og mange ble omvendt vha. sverdet.

Hva sier Koraan om Jihad?

Koraan er den høyeste autoriteten i islam. Det er skriften gitt av Allah gjennom engelen Gabriel. Lærer Koraan om Jihad? Absolutt! Som du kan se av de følgende sitatene fra Koraan, er hellig krig absolutt lært og oppfordret til.

 1. ”Gud holder av dem som kjemper for Hans sak på rad og rekke, som var de en kompakt mur.” Sura 61:4
 2. Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere, men gjør dere ikke skyldige i aggresjon..  Drep dem hvor dere påtreffer dem, og driv dem ut fra det sted (Mekka) som de har drevet dere ut fra. For prøvelser for troen og forfølgelse er verre enn drap. Men bekjemp dem ikke ved den hellige moské før de angriper dere der. Men hvis de angriper, så drep dem. Det er de vantros lønn. Men hvis de gir seg, så er Gud tilgivende og nåderik. (Sura 2:190-193)
 3. Dere som tror, hva er i veien med dere, når det sies til dere: «Dra ut for Guds sak,» så synker dere sammen. Er dere mer tilfreds med jordelivet enn det hinsidige? Men jordelivets gleder er bare småting i det hinsidige. Om dere ikke drar ut, vil Han refse dere med en smertelig straff og bytte dere ut med et annet folk. Dere skader ikke Ham det minste. Gud har makt til alle ting. (Sura 9:38-39)
 4. Les også Sura 4:74-76; 61:10-12)

Hva sier Hadith om Jihad?

Hadith er det nedskrevne om Mohammeds gjøre og laden. Den er bare lavere enn Koraan i autoritet og brukes ofte for å  avklare  ting som ikke står spesifisert i Koraan. Hva sa Mohammed om Jihad, slik som det er skrevet ned i Hadith?

 1. ”Profeten sier: Den personen som tar del i  (Hellige kriger) for Allahs skyld og intet annet tvinger ham til å gjøre dette, bortsett fra tro på Allah og hans apostel, vil bli belønnet av  Allah enten ved en belønning eller ved krigsbytte (om han overlever) eller han vil bli gitt adgang til Paradis (om han drepes i krigen som en martyr). Hadde jeg ikke funnet det vanskelig for mine etterfølgere ville ikke noe ha hindret meg i å dra ut i krig. Og jeg ville elsket  å bli gjort til martyr for Allahs sak og så gjort levende og atter en gang bli gjort til martyr og bli gjort levende og enda en gang bli gjort levende og gjort til martyr for hans sak” (Volume 1, Book 2, Number 35, Narrated Abu Huraira).
 2. ”Allahs apostel sa: En from slave får en dobbel belønning. Abu Haraira la til: Ved ham, i viss hender min sjel hviler, var det ikke for Jihad (hellig krig), Hajj, og min plikt til å tjene min mor ville jeg ville elske å dø som en slave” (Volume 3, Book 46, Number 724: Narrated Abu Huraira).
 3. Allahs apostel sa: Allah garanterer ( den personen som utfører hans Jihad og hvor intet annet tvinger ham til å reise enn Jihad for Allahs sak og tro på hans ord) at han vil enten bli gitt adgang til Paradis (som martyr) eller bragt tilbake til sitt hus med belønning eller krigsbytte som han har fortjent” (Volume 9, Book 93, Number 555: Narrated Abu Huraira).
  Det er klart og tydelig at Mohammed lærte at hellig krig var en akseptert og god ting å utføre. For å klargjøre det enda mer erklærte han at muslimer som dør i slag, kjempende for Allahs sak, vil bli garantert å komme til Paradiset.

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er det så viktig å forstå den islamske innstillingen til Jihad? Ganske enkelt. Folk handler i overensstemmelse med sin tro. Om en stor gruppe med mennesker tror at krig mot ikke-troende er en hellig ting, at det er sanksjonert av Gud, da bør de som ikke er muslimer bli bekymret. Her vil de fleste muslimer anklage meg for å være sensasjonspreget og at det finnes bare noen  få ekstremister, og vers er tatt ut av sammenhengen for å få islam til å komme i et dårlig lys. Først la meg peke på at langt de fleste muslimer jeg har kommet i kontakt med her i USA er høflige, fredselskende mennesker. For det andre i andre deler av verden er Jihad gjort ekstrem ikke bare av terrorister, men av islamsk ledete regjeringer.

 1. I Egypt, et muslimsk land, har kristne blitt forfulgt kraftig for sin tro og det er bare nylig at dette begynner å endres.3
 2. ”Den romersk katolske biskop John Joseph av Pakistan skjøt seg selv til døde for å bringe oppmerksomhet til Ayub Massih, en kristen som ble dømt til døden for angivelig ha kommet med blasfemiske uttalelser mot profeten Mohammed og derigjennom mot islam. I et brev sent til en lokal avis like før sin død uttalte biskopen at han håpet at hans selvmord ville stålsette hans med biskoper og andre til å arbeide for avskaffelse av paragraf 295B og endring av Pakistans straffelov (PPC) som gjør blasfemi mot islam en alvorlig forbrytelse og blasfemi mot Mohammed kan straffes med døden.”4
 3. ”Farag Foda, en egyptisk intellektuell som uttrykt forakt for det islamske programmet, ble skutt og myrdet. Og Naguib Mahfoux, den eldre og meget celebrerte Nobel pris vinner i litteratur, ble alvorlig såret i Kairo da han ble såret i halsen av en angriper med kniv, antagelig som hevn for en allegorisk novelle skrevet  mange ti-år tidligere.”5
 4. ”Hundretusener muslimer samlet i Jakarta erklærte hellig krig mot de kristne like før daggry på fredag for å hevne muslimer som hadde dødd i religiøse trefninger på Malukkene (Krydder øyene). Samlet i det sentrale Jakarta skrek muslimene ”Jihad (Hellig krig), Jihad!” De fleste av de som var tilstede hadde hvite dishdash og bandanas  med påskrift fra Koraan om hellig krig. Det er på tide å gjøre en jihad mot de kristne”, sa Husenal-Habsyi, en tidligere politisk fange. Han hadde vært i fengsel pga. å ha vært hjernen bak en eksplosjon i Barobbudur Buddhist Tempel tidlig på 80 tallet.6
 5. Denne julen vil pastor Rod Parsley ta initiativet til å hjelpe og fri de titusener av sundanesiske kvinner og barn som er holdt fanget i Sudan, hvorav mange er kristne. Denne store aksjonen vil hjelpe til å stoppe den forferdelige bølgen av genocid av kristne som også blir gjort til slaver i denne afrikanske nasjonen. Håpets bro (Bridge of Hope) holder til i Colombus, Ohio og er en del av organisasjonen Breakthrough.. Regjeringen i Sudan, en minoritetsregjering som representer bare 10% av befolkningen i Sudan, har erklært hellig krig (Jihad) mot kristne og animister i sitt eget land. Siden 1985, er dette terror regimet ansvarlig for mer enn 2 millioner sudanesere.. og over 4 millioner har blitt interne flyktninger. Den sudanesiske regjerningen vil ikke stoppe før alle kristne og andre som ikke tror på dette totalitære styre er utryddet totalt..  Under angrep støttet av regjeringen på fredfylte landsbyer, blir alle menn drept, landsbyens eldste hakket til døde med macheter, landsbyen blir brent og lagt øde, og kvinner og barn blir tatt til fange og gjort til slaver. Slavene utsettes  for systematisk og psykisk tortur, inkludert gjeng voldtekt, salg, døds trusler, ødeleggelse av genitalia osv. fra sine herskere og blir tvunget  til å konvertere til islam.”7

Alle kan fremstille en annen gruppe som forferdelige ved å bruke løsrevne sitater. Alle religiøse grupper har deler av historien sin som de ønsker de kunne se bort fra. Muslimene kunne nevne korstogene eller Inkvisisjonen som eksempler på kristen oppførsel. Korstogene, riktig eller galt, var en gjengjeldelses aksjon mot den islamske Jihad som feide over Europa. Inkvisisjonen på den andre siden er et perfekt eksempel på en religiøs gruppe (Den romersk katolske kirke) som kommer til makten og utrydder  kjettere og gudsbespottere. Islam er ikke annerledes.

Det islamsk styrte landet Pakistan (nr.  9 ovenfor) har en anti blasfemi lov hvor straffen for å være blasfemisk ovenfor Mohammed og Koraan er døden. Det islamsk styrte landet Sudan har allerede drept, og dreper fremdeles, millioner av mennesker, hovedsakelig kristne, i sitt eget land og gjør dem til slaver (se nr 12). Det er denne slags fakta som vi ikke kan og ikke må se bort fra. Både muslimer og kristne burde være bekymret.

Jeg kjenner ikke noe islamsk land som fordømmer disse handlingene til disse islamske nasjonene som så lett krenker menneskerettighetene. Jeg vet ikke engang om muslimer utenfor disse landene kjenner til disse problemene i disse nasjonene. Men når en hellig bok som Koraan går i spissen for hellig krig, og handlingene og uttalelsene til deres høyt elskede Mohammed  priser Jihad, og når vi ser islamske nasjoner dreper ikke-muslimer – bare fordi de ikke er muslimer – hvordan kan vi da unngå å være bekymret om hva de ville gjøre dersom de hadde verdenskontroll – som er målet deres.

Her i USA, nyter muslimene religionsfrihet og frihet til å tale og skrive. Slike rettigheter  er faktisk ikke eksisterende i mange islamske nasjoner. Er det riktig?

 • 1. Stubbs, Sukhvinder, "The hooded hordes of prejudice: to typecast all Muslims as fanatical militants is unfair and offensive," The New Stateman, LTD, Feb. 28, 1997.
 • 2. Deacon, James and Diane Brady, "The will to fight--and die," Maclean's, vol. 104, issue 6, Feb. 11, 1991, p 39.
 • 3. Saad, Michael, "A Christian Appeal to Islam. Treatment of Copts in Egypt," The Christian Century, Feb. 23, 2000.
 • 4. Toffolo, Cris E., "Christians in Pakistan Confront Charges of Blasphemy," The Christian Century, July 29, 1998.
 • 5. Daniel Pipes, The American Jewish Community, "How Dare You Defame Islam," Nov, 1999.
 • 6. Asian Political News, Jan 10, 2000.
 • 7. "Breakthrough Bridge of Hope Missions to Partner With Christian Solidarity International to Free Slaves in Sudan," PR Newswire, Nov. 30, 2000.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.