Joyce Meyer (Turkish)

by Matt Slick
translated by Togrul Salamzade

joyce meyerJoyce Meyer 4 Haziran 1943 yılında doğdu. Kendisi evlidir, dört çocuğu var ve St.Louis Missouri’nin dışında yaşıyor. O, Joyce Meyer Ministries’te çalışıyor (joycemeyer.org ya da (www.jmturkic.org)  Sitenin inanç açıklamasını okuduğumuzda orada Üçlübirliğin doğru tanımlandığını, insanın günahkâr olduğunu ve Mesih aracılığı dışında kimsenin Tanrı’yla barışamayacağını ve Kurtuluşun Tanrı’nın bir armağanı olduğunu ve cehennemin sonsuz bir azap olduğunu içeren öğretişleri görmemiz bizi mutlu etti. “Tanrısal Şifa” diye bir öğretiş de vardı ki, bazı doğru öğretişten ayrılmış kişiler hasta olan kişilerin (Hristiyanlar olanlar dahil), günahlarından dolayı hasta olduklarını ileri sürüyorlar. Ama Joyce Meyer’in bu konu hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum.

Joyce Meyer Ministry çok para kazanıyor. O özel jet uçaklarda seyahat ediyor ve değeri milyon dolarlar olan evlere sahip.

“Meyer’in eskiden kazancı bilinmiyordu ne var ki St.Louis Post-Dispatch tarafından yayınlanan makale, Meyer’in hizmeti Joyce ve Dave’e (eşine) 2 milyon dolarlık ev, 10 milyon dolarlık özel jet uçak ve değeri 2 milyon dolar olan evlerin çocukları için aldıklarını açıkladı. Çocukları da Joyce Meyer Ministry’de çalışıyorlar. Makale aynı zamanda Joyce’un değeri 500 bin dolar olan bir yazlığı olduğunu açıkladı. Joyce Meyer (60) Fenton, Missouri’de St.Louis yakınlarında yaşıyor.” ((1/1/2004, http://www.christianitytoday.com/ct/2004/januaryweb-only/1-19-13.0.html)

Çok paraya ya da az paraya sahip olmak kötü bir şey değil. Eğer bunu adilce, yaptığı işten kazandıysa bunda bir sorun yok demektir. Bununla birlikte, bu makale onun finanslarıyla ilgili değil, onun öğretişleriyle ilgilidir. Gelin hep birlikte Kutsal Kitap’a ve Joyce Meyer’in öğretişlerine bir göz atalım.

İlk önce, Kutsal Kitap ne diyor?

Bir vaizi ya da Kutsal Kitap öğretmenini savunduğumuzda biz Hristiyanlar için en önemli ve gereken şey Kutsal Kitap’a bakmaktır. Bir kişiyi beğenip beğenmememiz, onun iyi bir konuşmacı olup olmadığı ya da söylediklerinin coşku verip vermediği önemli değildir. Bunun yerine, bizim Veriyalılar gibi olmamız gerekiyor.

 • Veriya'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal Yazılar'ı inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı (Elçilerin İşleri 17:11).
 • Kardeşler, bizden örnek alarak, "Yazılmış olanın dışına çıkmayın" sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza kendime ve Apollos'a uyguladım. Öyle ki, hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin (1.Korintliler 4:6).

Eğer Kutsal Kitap Pavlus’un bile Kutsal Kelâma uygun kontrol edildiğini yazıyorsa ve eğer biz Joyce Meyer’in Kutsal Kitap’a ters düşen öğretilerini göstermezsek, Tanrı Sözü’nün dışına çıkmış olmaz mıyız? Elbette oluruz. Onun (Joyce Meyer’in), söylediğine sadece inanmak değildir önemli olan, ne kadar güzel kelimeler ve ifadeler kullandığı ve onları nasıl sunduğu da önemli değildir. Sadece dıştan kendimizden emin, kendine güvenen ve Kutsal Kelâm’a uygun görünmeyelim. Hristiyanlar olarak görevimiz, onun öğretişlerinin Kutsal Kitap’a uygun olup olmadıklarını test etmektir.

Joyce Meyer ne öğretiyor?

Çoğu kişiye göre Joyce Meyer’in mesajının çoğu pozitif ve Kutsal Söze uygundur. Onun Kutsal Söze uygun olma isteğini, kadınlara itaat ve alçakgönüllülük konusundaki öğretişlerini, Tanrı’ya güvenmek konusundaki öğretişlerini, sevecen olmak, Mesih’in bizim için yaptıkları konusundaki düşüncelerini ve diğer öğretişlerini alkışlarız. Bunların hepsi iyidir. Ne var ki bazı çok önemli yanlışlar var ki, bunların gösterilmesi gerek. Hatalarının bazıları öyle büyük ki, kendisi bu öğretişlerle Kutsal Kitap standartlarının dışına çıkmış ve sahte öğretmen olarak tanımlanmalıdır. Gelin hep birlikte Joyce Meyer’in ne söylediğine bakalım.

Bu liste Joyce Meyer’in yazdıkları ve söyledikleri esasında yapılmıştır ve hepsine cevap verilmiştir.

 1. İsa Tanrı’nın Oğlu olmaktan çıkmıştı: “ ‘Ruhumu ellerine bırakıyorum’ dediği zamana dek O (İsa) kendisine yardım edebilirdi, o andan sonra elinden hiçbir şey gelmedi. O günah oldu, Tanrı’nın Oğlu olmaktan çıktı. O günah oldu.” (http://storage.carm.org/joycemeyer/joyce-meyer-Jesus-became-sin-stopped-being-son-of-God.mp3)
  1.  Cevap: Bu bir sapkınlıktır. İsa hiçbir zaman Tanrı’nın Oğlu olmaktan çıkmadı. Aslında Joyce Meyer’in söylemek istediği şey, İsa’nın Tanrı olmaktan çıktığı, ebedi Oğul olmaktan çıktığı Üçlübirliği ikici kişisi olmaktan çıktığıdır. Bu resmen Mesih’in doğasına saldırıdır ve tehlikeli bir sahte öğretiştir. Joyce Meyer’in tövbe etmesi ve bu ifadesini düzeltmesi gerek. Kutsal Kelâm’ın hiçbir yerinde İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olmaktan çıktığı yazmıyor. Joyce Meyer, Tanrı’nın Sözü’ne ve insanların düşüncelerine sahte öğretişler ekliyor.
 2. İsa yeniden doğmuş biriydi: “Kanlı kurbanın kabul edildiği anda, İsa yediden doğan ilk insan oldu.” (http://www.youtube.com/watch?v=neKsa_74w7k&feature=related)
  1. Cevap: Bu çok açık bir hatadır. Yeniden doğmak, Tanrı’nın günahlar için olan gazabından kurtulmak (Ef. 2:1-3), yedinden doğmak (Yu. 3:3), yeni bir yaratık olmaktır (2.Kor. 5:17). Bayan Meyer Kutsal Kitap’a göre kıyaslandığında hatalıdır. O bunu neden öğretiyor? Bunu böyle öğretmesinin tek bir sebebi var o da, birçok yanlışı olan Pozitif İtiraf harekâtını başlatmıştırç Bu harekâtta bazen İsa’nın Tanrısal doğasını kaybettiği, O’nun cehenneme gittiği, günahların bedelinin cehennemde ödediği ve İsa’nın yeniden doğduğudur! Bu, İsa’nın değişmeye gerek duyduğunu ileri süren çok büyük bir yanlıştır...
 3. İsa, günahlarımızın bedelini cehennemde ödedi: “O bizim için kurban oldu ve çarmıhta öldü. O ölü olarak kalmadı. O mezarda üç gün kaldı. Bu süre içinde O sizin ve benim günahımızdan dolayı hak ettiğimiz cehenneme girdi. O bedeli orada ödedi.” (The most important decision you'll ever make, by Joyce Meyer, second printing, may 1993, page 35)
  1. Cevap: Bu çok kaba bir hatadır. İsa bizim günahlarımızın bedelini cehennemde ödemedi. O, bedeli çarmıhta ödedi. Bu O’nun çarmıhtaki ‘Tamamlandı!’ sözüyle tamamlandı (Yuhanna 19:30).  Diğer ayetlere göre de: 
  2. Koloseliler 1:20 – “Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.”
  3. Koloseliler 2:14 - Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı.
  4. 1.Petrus 2:24 - Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.
 4. İsa bizim yerimize cehenneme gitti ve orada acı çekti: “İsa çarmıhta öldü ve benim yerime cehenneme gitti. Sonra Tanrı’nın vaat ettiği gibi, İsa üçüncü gün ölümden dirildi. Ruhsal boyutta şöyle oldu: Tanrı tahtından kalktı ve cinlere Tanrı’nın Oğluna acı çektirmelerini buyurdu, ‘bırakın gitsin.’ Daha sonra Tanrı’nın dirilişi cehenneme gitti ve İsa’yı doldurdu. İsa’nın konulduğu mezar Tanrı’nın dirilişinin ışığıyla, Tanrı’nın gücüyle doldu. O ölümden dirildi ve yeniden doğan ilk kişi oldu.” (The most important decision you'll ever make, by Joyce Meyer, ikinci baskı, Mayıs 1993, sayfa 36)
  1. Cevap: Tanrı ile cinler arasındaki uydurma diyalogu nereden okudu? Bu diyalog tamamen uydurmadır, Kutsal Kitap’ta böyle bir şey geçmez. Ve yanılarak İsa’nın cehenneme gittiğini ve çarmıhtaki acılardan sonra cehennemde de acı çektiğini varsayıyor. Kutsal Kitap böyle bir şey öğretmiyor. Ne var ki, İsa’nın dünyanın alt kısımlarına gittiği yazıyor (Ef. 4:9). Bu, İsa’nın fiziksel olarak gömüldüğünü ya da İsa’nın ölüler diyarına giderek daha önce ölmüş olanlara kendisinin kim olduğunu ve çarmıhta neler yaptığı ile ilgili bilgilendirmiştir. Ya da bu beden almayı ve göğe alınmayı anlatıyor (Ef. 4:10). Ama İsa’nın cehenneme gidip, acı çekip bedeli orada ödediğine inanmanın hiçbir nedeni yoktur.
 5. Eğer İsa’nın cehenneme gittiğine inanmazsan, kurtulamazsın: “O’nun ruhu oraya gitti çünkü oraya gitmeyi biz hak ediyorduk…Buna inanmadan kimsenin Cennete gideceğine dair umut yoktur.” (The most important decision you'll ever make, by Joyce Meyer, second printing, may 1993, page 37)
  1. Cevap: Bu kendisi tarafından verilen çok kötü bir ifadedir. O diyor ki, siz İsa’nın bizim yerimize cehenneme gittiğine inanmadan günahlarımızdan kurtulamayız. Bu, 1.Korintliler 15:1-4’teki İsa’nın ölümü, gömülüşü ve dirilişiyle ilgili mesajın değiştirilmiş halidir. İncil’in hiçbir yerinde İsa’nın cehenneme gittiğine inanmamızı ya da O’nun bizim yerimize cehennemde acı çektiği yazmıyor. Meyer’in veridiği öğretiş yanlıştır ve sapkındır.
 6. Biz küçük ilahlarız: “Ben bir zamanlar bir adamın kasetlerini dinliyordum ve o bunu şöyle açıkladı...bu şeyin üzerinde durdu...neden insanlar Tanrı hakkında aynı fikirde toplanarak O’nun yaratılışını, O’nun yarattığı diye adlandırıyorlar, O’nun yarattığı insan bütün yaratılışı değil ama O’nun yarattığı insan küçük ilah mı oluyor? Yani eğer O Tanrı’ysa, neden onları Tanrı türü diye çağırıyor? Demek istediğim şey şu, bir insan olarak sizin bir çocuğunuz olursa, onu insan türü diye adlandırırsınız. Bir davar bir diğerini davar türü adlandırır. Yani Tanrı onlara ne isim vermelidir? Kutsal Kitap, bizim Tanrı’nın benzerliğinde yaratıldığımızı söylemiyor mu? Şimdi anlıyorsunuz ki sizin büyük T ile yazılan tanrı olduğunuzu söylemiyorum. Yani Tanrı’ya küfür etmiyorum, beni taşlamanız gerekmiyor.” “Kutsal Kitap Yuhanna 10:34’te çok güzel söylüyor… “İsa şu karşılığı verdi: "Yasanızda, 'Siz ilahlarsınız, dedim' diye yazılı değil mi?” Yani insanlar Tanrı’nın Yasasına göre ilahlar diye adlandırılır. (Joyce Meyer). (www.youtube.com/watch?v=yrP3OLCH9GI&feature=related)
  1. Cevap: Bu videoda o İsa’nın Yuhanna 10:34’te Ferisilere söylediği ve Mezmur 82:6’dan alıntı yaptığı cümleyi, yani “siz ilahlarsınız” cümlesini kullanıyor. Mezmur 82, haksızlık yapan hakimlere lanet eden bir Mezmur’dur. Mezmur 82:7 şöyle diyor: “Yine de insanlar gibi öleceksiniz, Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!" Ama Joyce Meyer bunu atladı ve üzerinden geçti. Video durdu ve ben onun sıradaki ayet (7.ayet) hakkında ne söylediğini bilmiyorum.
 7. Joyce Meyer kendisinin günahkâr olmadığını söyledi: “Ben fakir değilim. Ben mutsuz değilim, ben günahkâr değilim. Bu cehennemin dibinden gelen yalandır. Ben bir zamanlar öyleydim ve eğer hâlâ öyleysem, İsa boşuna ölmüş demektir. Size bir şey söyleyeceğim. Günahkâr olmadığımı anlayana dek, günah işlemeye devam ediyordum. Ve dindar dünya bunun bir sapkınlık olduğunu söylüyor. Kutsal Kitap benim doğru biri olduğumu söylüyor. Ben hem doğru biri hem de günahkâr olamam.” (http://www.youtube.com/watch?v=5dmHJdM63hk)
  1. Cevap: Bayan Meyer’in Kutsal Kitap’tan temel bir derse ihtiyacı var. 1.Yuhanna 1:8 diyor ki: “Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.” Şuna dikkat edin ki, elçi Yuhanna (bizim) günahımız diyor. O kendisini günahkarlardan olduğunu söylüyor. Pavlus Romalılar 7:19-20,24 ayetlerinde şöyle diyor: “İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam, bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır…(24) Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?” Joyce Meyer Pavlus ve Yuhanna’dan daha iyi bir Hristiyan mı? Bence değil. Bayan Meyer kendi günahkârlılığını görmüyor ve hata yaparak kendi günahkârlılığını inkâr ediyor. Ben bu öğretinin kesinlikle gururdan dolayı kaynaklandığından eminim çünkü bu Kutsal Kitap öğretisi değildir.
 8. Cehennemin güçleri İsa’nın üzerine çıkmışlardı ve O’na gülüyorlardı: “Onlar o güne dek yapılan en büyük partideydiler. İsa onlardaydı ve onlar benim İsa’mı yere yatırarak üzerine çıkıp, O’nun üstünde zıplıyorlar ve gülüyorlardı. Ve O günah oldu. Tanrı’nın o işe bir son vermesi konusunda ağır davrandığını düşünmüyor musunuz? Cehennemin orduları O’nun üzerindeydi. O’nun üzerindeydiler. O’nun üstündeydiler. Melekler acı çekiyorlardı. Bütün yaratılış inliyordu. Cehennemin bütün orduları O’nun üzerindeydiler. O’nun üstündeydiler. Onlar O’nu yere yatırmışlardı ve üzerine çıkarak O’na gülüyor ve alay ediyorlardı. Ha ha ha ha. Tanrı’ya güvendin, ama bak ne oldu. O’nun seni kurtaracağını ve çarmıhta indireceğini düşündün. O bunu yapmadı. Ha ha ha.” (http://www.youtube.com/watch?v=SwNfOaxIcOM)
  1. Cevap: Bunu nereden buldu – Joyce Meyer’in Tekrarı isimli kutsal kitabından mı? Böyle bir şey Kutsal Kitap’ta yoktur ama o bunu kesin bir doğru olarak öğretiyor. Kutsal Kitap’ın “yazılmış olanın dışına çıkma” dediğini bilmiyor mu (1.Kor. 4:6)? Buna rağmen bunun tam tersini yapıyor. O yanlışlar çukuru içindedir ve Tanrı’nın sözüne yani, İsa’nın çarmıhta bizim günahlarımızı aldığını (1.Petrus 2:24) ve günah bedelinin çarmıhta tamamlandığını (Yuhanna 19:30) – ve İsa’nın cehennemin ordularının eline gitmediğini söyleyen Tanrı sözüne uymuyor. Cehennemin orduları İsa’nın üstüne çıkmamışlardı. Meyer büyük bir hata yapıyor.
 9. Joyce Meyer vahiy bilgisi alıyor: “Kutsal Kitap bunu açıklayamıyor. Bu yüzden bunu vahiy yoluyla almanız gerekiyor. Size anlattıklarımı açıklayabilen hiçbir kelime yoktur. Tanrı’ya güvenirseniz, bana yaptığı gibi bunu sizin de ruhunuza koyacaktır.” (http://storage.carm.org/joycemeyer/joyce-meyer-revelation-knowledge.mp3)
  1. Cevap: Vahiy bilgisi mi? Acaba o Tanrı’dan direkt vahiy alan elçilerle aynı seviyede mi? Ya da Eski Ahit peygamberleri gibi mi? O da onlar gibi Tanrı’dan vahiy mi alıyor? Eğer öyleyse, bunun doğru olup olmadığını nasıl bileceğiz? Cevap çok basit: onun Kutsal Söze ters düşen sözlerini kontrol ettik ve çok belli ki Tanrı Sözü’ne ters düşen birçok bilgiyi başka bir yerlerden alıyor.

Joyce Meyer bir vaiz

Her ne kadar çok yaygın olmasa da, Joyce Meyer’in Tanrı sözünü vaizlik eden mevkiinde olması doğru değildir.  Sadece yanlış öğretiler vaaz etmekle kalmıyor, aynı zamanda Tanrı Sözü’nü öğretmeni olarak görev yapıyor, yorumluyor, kullanıyor ve insanlara neye inanmalarını gerektiğini toplumda söylüyor. O bu yere uygun değildir. O bir pastör gibi otoriteyle Tanrı sözünü öğretiyor. Onun durması gerekiyor. Eğer siz bu konuda kuşku içindeyseniz ve eğer Tanrı’nın sözüne inanıyorsanız lütfen “Kadınlar pastör ve ihtiyarlar olabilirler mi?” isimli makaleyi okuyun.

------------------

29/11/2011 tarihinde CARM, Missouri’deki Joyce Meyer Ministries’i aradı ve bizi e-mail yazabileceğimiz internet siyesine yönlendiren bir adamla konuştu. O adama CARM’dan ve Joyce Meyer’in öğretişlerindeki bazı sorunları konuşmak istediğimizi söyledik. O bizi yine internet sitesine yönlendirdi ve birinin bizimle iletişime geçeceğini söyledi. İnternet sitesinde şu mesajı şu adresteki form aracılığıyla gönderdik. http://www.joycemeyer.org/MediaRelations/MediaRelatedInquiry.aspx on 11/29/2011.

Ben Christian Apologetics & Research Ministries’in (carm.org) başkanı Matt Slick. CARM çok ünlü ve çok ziyaretçisi olan bir Apologetic (inanç savunma) sitesidir (1 ayda 1.3 milyon kişi ziyaret ediyor). Ben Joyce Meyer ve onun öğretişleri konusunda araştırma yaptım ve onun öğretileri konusunda bazı soru işaretlerim oluştu. Yıllar öncelerden birikmiş makaleleri yazmaktansa, kendisine Hristiyan teolojisi (ilahiyatı), soteriyoloji (kurtuluş bilimi) ve kristoloji (Mesih bilimi) hakkında sorular sormak ister ve kendisinin bu konudaki düşüncelerini almak isterim. Kendisinin öğretilerini ele alarak ona bu konularla ilgili sorular sormak isterim. Alınan bilgi CARM.org sitesinde, radyo programlarında ve kitaplarda yayınlanabilsin. Ben tam net bilgi istiyorum ki Bayar Meyer’i yanlış tanıtmayayım. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum ve cevabınızı bekliyorum. Rev. Matt Slick, M.Div. carm.org başkanı.

Biz hâlâ cevap beklemekteyiz. 

 

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.