Kan vi stole på Bibelen?

Av  Matt Slick

Et av de viktigste spørsmålene som ikke-kristne stiller, om de vurderer kristendommen, er om man kan stole på Bibelen. Kan vi stole på Bibelen? Om den har blit korumpert kan vi ikke stole på hva som tillegges Jesus av ord og gjerninger. Så, kan vi stole på Bibelen eller ikke?

Jo, Bibelen er til å stole på. De originale skriftene av Bibelen har blitt borte. Men før de ble borte ble de kopiert. Disse kopiene var utrolig nøyaktige, meget omhyggelige og meget presise. De menneskene som skrev dem var meget hengivne til Gud og til arbeidet med å skrive av. De var meget omhyggelig når de skrev av de originale manuskriptene. Denne avskrift metoden er så nøyaktig og så presis at Det nye testamentet alene regnes av forskere for å være 99.5% ordrett. Det betyr at i de 6000 greske kopiene (Det nye testamentet ble skrevet på Gresk) og i tillegg de 21000 kopiene på andre språk er det bare  en halvpart av én prosents variasjon. Av disse små variasjonene kan størstedelen rettes opp ved at man sammenlikner med andre kopier som ikke har disse typografiske feilene eller simpelthen ved å lese det hele i sammenheng. Du skal vite at feilskriftene forekommer som gjentagelse av ord, stavelser, eller utelatelse av et enkelte ord. Dette har sannsynlig hendt mens den som kopierte lot blikket gå mellom de forskjellige linjene i manuskriptet. Variasjonene er meget små. Ikke noe influerer læresetningenes sannhet, og  Kristi ord og gjerninger er formidlet til oss med utrolig nøyaktighet.

Bibelen er så utrolig nøyaktig fra originalmansuskriptet  til nåværende kopier at om man sammenlikner dem med hvilket som helst av andre gamle skrifter ligger Bibelen lysår foran de andre med hensyn til antall manuskripter og nøyaktighet.  Om Bibelen skulle sies å være unøyaktig ville det være nødvendig å forkaste skriftene til Homer, Plato og Aristoteles som unøyaktige siden de er på langt nær så vel bevart som Bibelen.

Bibelen ble skrevet av mennesker som var inspirert av Gud, så den er nøyaktig og sann og representerer historiske hendelser. Når vi ser på Det nye testmentet forstår vi at det var skrevet av mennesker som kjente Jesus eller som stod under direkte vegledning av de som gjorde det. De skrev ned hva de så. De skrev om Jesus oppstandelse. De skrev ned hans mirakler og hva han sa. Det hele beror på om du tror eller ikke tror hva Biblen sier om Krisus. Tror du?

For mer informasjon om Bibelen og dens nøyaktighet kan du gå til www.carm.org/christianity/bible.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.