Który kościół jest jedynym prawdziwym kościołem?

Autor: Matt Slick

 

Bardzo często można spotkać się z błędnym przekonaniem, że istnieje ziemska organizacja, która jest jedynym prawdziwym kościołem. Prawdziwy kościół nie jest organizacją, nie jest też budynkiem. To prawdziwie wierzący. Prawdziwy kościół budują ci, którzy są nowonarodzeni, tzn. ci, którzy są prawdziwymi chrześcijanami. Są jednak kościoły, które są chrześcijańskie, jak również takie, których do tej grupy zaliczyć nie można.

Możesz zapytać - skąd wiadomo, czy kościół jest chrześcijański, czy nie? Odpowiedź jest prosta, kiedy zrozumiemy, co determinuje czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie. Część przedstawionych przeze mnie informacji pochodzi z artykułu na temat doktryny (the doctrine grid), który przestawia doktryny fundamentalne i te mniej istotne. Mając na uwadze to, co jest fundamentalne, możemy badać poszczególne kościoły i sprawdzać, czy są chrześcijańskie, czy nie.

 1. Główne doktryny fundamentalne
  Nie można im zaprzeczyć i jednocześnie być chrześcijaninem – Biblia otwarcie mówi, że zaprzeczenie im przynosi sąd.
  1. Jezus jest zarówno Bogiem jak i człowiekiem (J 1:1,14; 8:24; Kol 2:9; 1J 4:1-4).
  2. Jezus fizycznie powstał z martwych (J 2:19-21; 1 Kor 15:14).
  3. Zbawienie jest z łaski przez wiarę (Rz 5:1; Ef 2:8-9; Gal 3:1-2; 5:1-4).
  4. Ewangelia to śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie Jezusa (1Kor 15:1-4; Gal 1:8-9).
  5. Jest tylko jeden Bóg (Wj 20:3; Iz 43:10; 44:6,8).
 2. Drugorzędne doktryny fundamentalne
  Pismo Święte nie zalicza ich wprost do zasadniczych, są one jednak również konieczne.
  1. Bóg istnieje w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty (zob. artykuł o Trójcy – Trinity)
  2. Jezus narodził się z Dziewicy Marii (natura wcielenia)
 3. Doktryny nieistotne
  Wiara w nie lub negowanie ich nie determinuje tego czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie.
  1. Predestynacja, wybranie, ograniczone odkupienie, wolna wola
  2. Obchodzenie pamiątki śmierci Jezusa co tydzień, raz w miesiącu, raz na kwartał, etc.
  3. Sobotnie lub niedzielne nabożeństwa
  4. Pochwycenie przed/w połowie/po wielkim ucisku
  5. Premillenaryzm, amillenaryzm, postmillenaryzm, eschatologia Przymierza
  6. Kontynuacja lub ustanie darów charyzmatycznych
  7. Chrzest dorosłych lub niemowląt

Widzimy zatem, że gdyby kościół (lub denominacja) zaprzeczyły, że Jezus jest Bogiem w ciele, lub że fizycznie został wzbudzony z martwych, nie byłby chrześcijański. Ponadto, moglibyśmy mieć do czynienia z dwoma kościołami które nie zgadzają się z doktrynami nieistotnymi,  jednak wciąż są chrześcijańskie, gdyż uznają doktryny fundamentalne.

Kulty

Przyczyną, dla której kulty nie są chrześcijańskie, jest odrzucenie chrześcijańskich doktryn fundamentalnych. Mormonizm na przykład zaprzecza, że jest tylko jeden Bóg i że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Organizacja Świadków Jehowy odrzuca Trójcę, boskość Chrystusa, zbawienie z łaski i fizyczne zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego również nie są chrześcijańskie.

Jeśli więc znamy doktryny fundamentalne, możemy spojrzeć na jakiś kościół lub denominację (a nawet osobę) i sprawdzić czy ten kościół jest chrześcijański, czy nie przez to, czy zaprzecza, czy nie doktrynom fundamentalnym, które czynią chrześcijaństwo chrześcijańskim.

Odpowiadając więc na pytanie który kościół jest prawdziwy – prawdziwy kościół to przekrój wierzących ze wszystkich kościołów, którzy uznają fundamentalne doktryny chrześcijańskie.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.