Este creştinismul singura religie adevărată?

Da, Creştinismul este singura religie adevărată. Poate suna îngrozitor de dogmatic şi de îngust la minte, însă purul adevăr este că singura religie adevărată este Creştinismul. Isus a spus că numai El este calea către Tatăl (Ioan 14:6), că numai El L-a revelat pe Tatăl (Matei 11:27; Luca 10:22). Creştinii nu trâmbiţează spusele cum că singura cale este creştinismul pentru că ar fi aroganţi, înguşti la minte, stupizi, şi sentenţioşi. Ei cred aceasta pentru că se încred în spusele lui Isus. Ei cred în Isus, care a pretins că este Dumnezeu (Ioan 8:58; Exod 3:14), care iartă păcatele (Marcu 2:5; Luca 5:20; 7:48), şi care s-a ridicat dintre cei morţi (Luca 24:24-29; Ioan 2:19f). Isus a spus că El este singura cale. Isus este unic. Fie spunea adevărul, fie El era un nebun, fie El era un mincinos. Însă cum toată lumea este de acord că Isus a fost un om bun, cum ar putea El să fie în acelaşi timp bun şi nebun, sau bun şi mincinos? El trebuie că a spus adevărul. El este singura cale.

Creştinismul nu este doar o religie; este o relaţie cu Dumnezeu. Este a crede în Isus şi în ceea ce El a făcut pe cruce (1 Corinteni 15:1-4), nu în ceea ce tu ai putea face pentru tine însuţi (Efeseni 2:8-9).

Buda nu s-a ridicat dintre cei morţi, nici Confucius sau Zoroastru. Mohamed nu a împlinit profeţii detaliate. Alexandru cel mare nu a înviat şi nici nu a vindecat bolnavii. Şi deşi sunt mult mai puţine informaţii de încredere scrise despre ei, aceştia sunt crezuţi.

Scriptura este corectă atunci când spune în 1 Petru 2:7-8, " Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, "piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului o piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere". Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi (versiunea Cornilescu).

Şansele matematice ca Isus să îndeplinească profeţiile

"Următoarele probabilităţi sunt preluate de la Ştiinţa Vorbeşte a lui Peter Stoner (Moody Press, 1963) pentru a ilustra cum coincidenţele sunt infirmate de ştiinţa probabilităţilor. Stoner susţine că, folosind ştiinţa modernă a probabilisticii raportat la  profeţii, ‘aflăm că şansa ca orice om să fi trăit până în timpurile prezente şi să fi împlinit toate cele opt profeţii este de 1 la 1017." Asta ar însemna 1 la 100,000,000,000,000,000. Pentru a ne ajuta să înţelegem această probabilitate ameţitoare, Stoner o ilustrează prin sugestia de “a lua 1017 dolari de argint pentru a acoperi suprafaţa Texas-ului. Vor acoperi tot statul cu o grosime de două picioare. Acum marchează unul dintre aceşti dolari de argint şi agită toate monedele pe toată întinderea statului. Leagă un om la ochi şi spune-i că poate să meargă atât de departe cât doreşte, însă trebuie să aleagă un dolar de argint şi să spună despre el că acela este cel bun. Care ar fi şansele să-l nimerească pe cel marcat? Aceleaşi şanse ca şi profeţii care au scris acele opt profeţii în ideea de a fi împlinite de un singur om."

Stoner ia în considerare 48 de profeţii şi spune că, "aflăm că şansa ca un singur om să împlinească toate cele 48 de profeţii este de 1 la 10157, sau 1 la 10,00,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000, 000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 000,000,000."
(Această informaţie a fost preluată din cartea Mărturii care cer un verdict, de Josh McDowell.)

Numărul estimat al electronilor în Univers este de 1079. ar trebui să fie destul de evident că Isus nu a împlinit profeţiile printr-un accident. El a fost cine a spus că este: singura cale (Ioan 14:6).

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.