Maria, full av nåde, og Lukas 1:28

av Matt Slick

I hht. The Catholic Encyclopedia (TCE) under emnet “Hail Mary” (Hill deg, Maria= Vær hilset, Maria) sies det: “Vær hilset (Maria) full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blandt kvinner (Luk 1:28)” Den romersk katolske kirke utleder alle slags læresetninger angående Maria fra utrykket “full av nåde”. To av disse er:

 1. Hun ble unnfanget uten synd.
  1. “Det høvet seg at Mor til Ham som "all guddommens fylde bor legemliggjort i" (Kol 2, 9), skulle være "full av nåde". Ved ren nåde ble hun unnfanget uten synd” (Den katolske kirkes katekisme(KKK) § 722)
 2. At hun var forløst fra synd fra unnfangelses øyeblikket og var uten synd.
  1. ”Gjennom århundrenes gang er Kirken blitt klar over at Maria, "full av nåde" fra Gud (Luk 1, 28), var blitt gjenløst allerede da hun ble unnfanget. Det er dette som bekjennes ved dogmet om den ubesmittede unnfangelse som ble kunngjort i 1854 av pave Pius 9.: Den saligste Jomfru Maria ble, fra det første øyeblikk av sin unnfangelse, ved en særlig nåde og gunst fra den allmektige Gud, med henblikk på Jesu Kristi, menneskeslektens frelsers fortjenester, bevart ubesmittet av den opprinnelige synds flekk. (KKK § 491)
  2. ”Av Evas ætt utvalgte Gud Maria til å være sin Sønns Mor. Hun er "full av nåde" og "gjenløsningsverkets prektigste frukt". Fra det øyeblikk hun ble unnfanget, var hun helt bevart fra den opprinnelige synds flekk, og gjennom hele sitt liv forble hun ren fra all personlig synd.” (KKK 508)

Catholic.com sier under ”Full av Nåde”: at ”disse velsignelsene inkluderer hennes rolle som den nye Eva (tilsvarende Kristi rolle som den nye Adam), hennes ubesmittede unnfangelse, hennes åndelige morsrolle til alle kristne, hennes opptagelse i Himmelen”.  Som du ser er Maria opphøyet i den grad at hun til og med sies å ha ”åndelig morsrolle til alle kristne”, hva nå enn det betyr.

Og siden hun har blitt opphøyet så meget, ber man også til Maria. Katolikkene resiterer ”Hill Maria” som sier: ” Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.” Bønn skal bare bes til Gud, ikke til noen skapning uansett hvor velsignet de er, inkludert Maria.

Som du kan se, meget er avledet av uttrykket ”full av nåde”. Men rettferdiggjør dette uttrykket en slik tilbedelse og læremessig forkynnelse? Men er virkelig uttrykket ”full av nåde” virkelig brukt i Bibelen? Svaret til disse spørsmålene er NEI.

Bibelen og ”full av nåde”

Uttrykket ”full av nåde” er på gresk ”plaras karitos” og forekommer bare to steder i NT, og ingen av dem refererer til Maria.

 1. ”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.” (Joh 1:14)
 2. ”Stefanus var fylt av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket.” (Apg 6:8)

Det første sitatet refererer seg til Jesus som klart er full av nåde. Jesus er Gud leggemmeliggjort, den korsfestede og oppstandne Herre som renser oss fra våre synder. I det andre sitatet er det Stefanus som er full av nåde. Vi kan bekrefte at Jesus ble unnfanget uten synd og forble syndefri, men kan vi slutte oss til at det også gjelder for Stefanus? Absolutt ikke. Uttrykket ”full av nåde” betyr ikke nødvendigvis uten synd i seg selv. I Stefanus tilfelle betyr det at han var: ”fylt av Ånd og visdom ” og med tro og Hellige ånd. (Apg 6:3,5). Men Stefanus var en synder. Men hvor kommer uttryllet ”full av nåde” fra når det gjelder Maria?

Latin Vulgate og andre oversettelser.

Biblia Vulgata er den latinske oversettelsen gjort av St. Jerome i det fjerde århundre. Kalles også Latin Vulgata. Det er her i Luk 1:28 at den uheldige latinske oversettelsen som sier ”ave gratia plena” ”hill (være hilset) full av nåde”.  NT ble skrevet på gresk og ikke på latin, men den romerske kirken har utviklet sine doktriner fra den latinske oversettelsen og ikke den greske originalen. Derfor er den oppkonstruerte doktrinen basert på en gal oversettelse. Selvsagt er det umulig for kirken å rette dette siden så meget er investert i tilbedelsen, hyldelse og bønner til Maria i Den romersk katolske kirken. Og en tilbakekalling av denne doktrinen kunne lett føre til en svekkelse. Uheldigvis fører dette til at millioner av katolikker vil fortsatt henvende seg til Maria for hjelp, og ikke til Kristus som er virkelig full av nåde.

Hva sier andre oversettelser om Lukas 1:28? La oss finne ut det.

 1. Nestle Aland, 26 opplag, Gresk Ny Testamente Interlinear”efter å ha gått inn til henne sa han fryd deg du som har blitt utvalgt, Herren er med deg”. (i lingvistikk og pedagogikk henviser interlinear til en seire med korte forklaringer eller definisjoner plassert mellom linjene I originalen o.a.)
 2. NRSV English Greek Reverse Interlinear New Testament – ”Og kom til henne og sa,” Vær hilset, du som er utvalgt! Herren er med deg.”
 3. Amerikansk Standart Utgaven: ”Og han kom til henne og sa: Være hilset, du er høyt favorisert, Herren er med deg”
 4. Engelsk Standard utgave: ”Og han kom til henne og sa, Vær hilset du utvalgte, Herren er med deg.”
 5. DNB 1930 Bokmål: ”Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner!
 6. DNB 1978/85 Bokmål: ”Engelen kom inn til henne og sa: "Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!"
 7. Norske Acta 1973: ” Og han kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!”
 8. Norsk En Levende Bok 1988: ”Gabriel viste seg for Maria og sa: "Jeg hilser deg, Maria. Du har fått nåde fra Gud. Herren er med deg."
 9. Bibelen Guds Ord: ”Og etter at engelen var kommet inn, sa han til henne: "Fryd deg, du som har fått så stor en nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner!"

Og man kan ta for seg de aller fleste Bibler og finne de samme ordene: ”høyt benådede”, ”utvalgte” ”du som har fått nåde”, ”høyt favorisert” osv. Men hva sier den opprinnelige greske teksten? Det brukes ett enkelt ord: kexaritomena som betyr høyt favorisert, gjøre godkjent, gjøre grasiøs osv. Det betyr ikke ”full av nåde” som er ”plaras karitos” (plaras=full og karitos=nåde) på gresk.

 • Re. Karitos:5923 χαριτόω (charitoō): vb.; Str 5487; TDNT 9.372—LN 88.66 vise vennlighet allernådigst gi, gi fritt (Ef 1:6) som en passiv partikkel, substantiv, ”En høyst favorisert”1 5487 χαριτόω [charitoo /khar•ee•to•o/] v. From 5485; TDNT 9:372; TDNTA 1298; GK 5923; (TDNT= Det Teologiske Dictionary i Det nye testamente er av mange ansett for å være det beste nye testamente ordboken noensinne kompilert. O.a.)
 • To forekomster; høyst favorisert én gang og “gjøre godtatt” én gang.. 1. Å gjøre grasiøs. 1a sjarmerende, elskelig, behagelig. 2. Å bruke med ynde, omfatte med velvilje. 3 å ære med velsignelser.2

Derfor må vi konkludere med at Den romerske kirken har laget altfor mange doktriner angående Maria grunnlagt på Biblia Vulgata og at Den romersk katolske kirke bør fornekte denne falske lære angående Maria.

Konklusjon

Maria var en velsignet kvinne. Hun var velsignet med det privilegiet det var å få lov til å føde Guds sønn. Vi skulle alle glemme hennes høye privilegium når det gjelder dette. Men vi må ikke opphøye henne til et nivå som ligger høyere enn det Bibelen foreskriver. Å gjøre det ville være en feil, nemlig den feilen som gjøres i Den romersk katolske kirken.

Vi anmoder alle katolikker om ikke å se til Maria. Isteden skulle de se til Jesus alene. Han alene er uten synd, den perfekte, Herren, mellommannen, den som tilgir våre synder. Det er bare til ham vi skulle be og stole på for tilgivelse av våre synder. VI skulle ikke vende oss til noen annen skapning, uansett hvor velsignet denne skapningen måtte være.

 • 1. Swanson, J., Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek New Testament, electronic ed., Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997, kephale, GGK5923.
 • 2. Strong, J., Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, electronic ed., Ontario: Woodside Bible Fellowship, 1996, GK5487.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.