Maria

av Matt Slick

Maria har en unik plass i bibelhistorien. Hun unnfanget Jesus med Den hellige ånds kraft. Og så fødte hun Messias. Blant kvinner er hun den mest velsignede (Luk 1:42), og alle som sier de er kristne anerkjenner henne som et utvalgt kar av Gud. Mens kristne anerkjenner Maria som unik, har Den katolske kirke i sine egne ord: ”gjort hennes posisjon og natur klar igjennom en hellig tradisjon”. Igjennom århundrene har flere og flere doktriner angående henne blitt avslørt. Som eksempler:1

1. Maria kalles Guds moder. AD 431
2. Bønner til Maria. AD 600
3. Ubesmittede unnfangelse AD 1854
4. Jomfru Marias opptagelse i himmelen AD 1950
5. Maria erklært som Kirkens mor AD 1965

En artikkel i Newsweek Magazine (8725/97, S. 49) undersøkte et problem som hadde oppstått i katolisismen hvor personer bad paven å utøve sin pavelige ufeilbarighet for å erklære Maria som ”Co- Redemptrix (Med-frelser), Mediatrix of all Graces (Mellommann for all nåde), and Advocate for the People of God (Guds folks talsmann)” (Co-redemptrix henspiller på Marias rolle i syndsforlatelsen igjennom at det var hun som frivillig fødte Jesus og var hans mor. Mediatrix henspiller på hennes spesielle stilling som mellommann i frelsesprosessen.)
Til kirkens ære avslo Den katolske kirke denne anmodningen. Men den forteller litt om katolikkenes tilbedelse av Maria – selv når tilbedelsen går langt utover Bibelens grenser.

Noen av de mange titlene til Maria

 1. ”Kristi lemmers mor” (KKK 963)
 2. Talskvinne, hjelper, velgjører. Mediatrix (KKK 969)
 3. Dronning over alle ting (par 969)
 4. Den hjellige ånds ektemake (www.vaticca.va)
 5. Maria Apostlenes dronning
 6. Englenes dronning
 7. Guds hellige moder
 8. Kirkens mor
 9. Nådens mor
 1. Rettferdighetens speil
 2. Visdommens sete
 3. Mystisk rose
 4. Davids tårn
 5. Morgenstjernen
 6. Himmelporten
 7. Fredsdronningen
 8. Universets dronning
 9. Årsaken til vår glede
 10. Israels ære
 11. Paktens ark
 12. Synderes tilflukt

Marias arbeide

 • Igjennom Marias bønner forløser hun sjeler fra døden. (KKK 966)
 • ”.. når hun [Maria] er gjenstand for preken og tilbedelse oppfordrer hun de troende å komme til sin sønn…” (Vatikan konsil II, s 420). Sitatet i kontekst.
 • ”Denne mor … venter og forbereder ditt hjem for deg ” (Handbook for Todays Catholic, p31)

Annet

 • Hun var fortsatt jomfru efter Kristi fødsel (KKK 510)
 • ”De liturgiske festene som er viet til Guds moder og bønner til Maria slik som rosenkrans bønnen, er sammenfatningen av hele Evangeliet.” (KKK 971)
 • ”Til sist, da den rene Jomfru… hadde endt sitt jordiske liv, ble hun med legeme og sjel opptatt i den himmelske herlighet” (KKK 966)
 • ”Maria har ved nåde blitt opphøyet over alle engler og mennesker til en plass like under sin sønn.” (Vatikan konsil II, p 421)
 • ”..den rene Jomfru, som helt hadde vært beskyttet mot den opprinnelige synds plett..” (KKK 966)

Som du forstår innehar Maria en opphøyet posisjon in katolsk teologi. Fordi hun har en opphøyet posisjon i Himmelen kan hun nærme seg Sønnen med anmodninger og bønner fra sine etterfølgere. Hun blir tilbedt, æres, og søkt efter av millioner av tilhengere.

Maria er den høyst velsignete fremfor alle kvinner.

Maria er uten tvil velsignet blant kvinner (Luk 1:42).  Men er det riktig å gi henne titler som: ”Vår dronning”, Vår mor”, ”Vårt liv”, Vårt håp”? Jeg kan ikke skjønne det.  Var hun uten synd? Det later ikke til det, siden det sies is Lukas 1:47: ”.. Gud, min frelser.” Fortsatte hun å være jomfru efter fødselen? Igjen later det til at dette er feil siden Mat 1:25 sier: ” Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn; og han gav ham navnet Jesus.” ER hun mellomkvinne og går i forbønn for syndere? Igjen synes Skriften å motsi dette siden den sier at Jesus er den eneste mellom mann mellom mennesket og Gud (1 Tim 2:5) Er hun opphøyet over alle engler? Det finnes ikke noe skriftsted som sier dette. Kan hun simultant lytte til bønner fra utallige mennesker over hele verden i forsjellige språk? Igjen er det ingenting i Guds ord som leder oss til å tro det.

Vær så snill å forstå at CARM angriper ikke Maria eller hennes vidunderlige stilling i historien. Isteden forsøker vi å undersøke hennes stilling i hht. hva Bibelens åpenbaringer og svare på spørsmål som stillers.  Fulle av håp, tro og efter Guds ord kan vi lete i Skriften efter de riktige svarene.

 • 1. Loraine Boettner, Roman Catholicism, Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing, 1962, p. 7-9.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.