Mohammed

av Matt Slick

Svært få personer i historien har hatt så stor innflytelse at de har endret nasjoner. Jesus er en av dem og Mohammed er en annen. Mohammed som levde i det 6 og 7 århundre i Midtøsten erklærte at han hadde mottatt åpenbaringer fra Gud og det er på disse åpenbaringene at Islam er fundamentert. For muslimer er Mohammed den siste av Allahs profeter og overgår alle andre profeter. Han er den eneste som har gitt oss Allahs ord, komplett og perfekt. Enten du tror på dette eller ikke, er Mohammed en viktig person i menneskehetens historie.

Mohammed (hele navnet er Mohammed Ibn Abdullah) ble født i Mekka i 570, som nå ligger i Saudi Arabia. Dette område hadde ingen sentral regjering og var full av krigende stammer med utallige, konkurrerende polyteistiske religioner. I hjertet av Mekka fant man Kaba (terning på arabisk), en helligdom, omkring 18 meter i alle retninger og som inneholder hundrevis av avguder. Kaba tror man ble bygget av Abraham og sønnen hans Ismael på det samme stedet som Adam reiste den første helligdommen til Gud. I det østre hjørnet av Kaba er det en sort sten som kalles på arabisk: Hajar al Aswad (=sort sten). Den sorte stenen er sannsynligvis en meteoritt. Kabaen er også kjent som Allahs hus, hvor Allah ble anerkjent som den øverste guden, men hvor andre guder også ble tilbedt i tillegg.

Mohammed blir født

Mohammed ble født av moren Amina inn i stammen Quraish som var den herskende stammen i Mekka. Inntil han var åtte år gammel ble han oppdratt av sin bestefar fordi hans far, Abdallah døde i Yathrib noen få måneder før Mohammed ble født. Amina døde da han bare var seks år gammel. Etter at bestefaren hans døde overtok onkelen Abu Talib ansvaret for hans oppdragelse. Abu Talib var en forretningsmann som drev handelsvirksomhet. Derfor er det sannsynlig at Mohammed ble med på noen av hans reiser og traff både jøder (som holdt til ca 450 km nord for Medina) og kristne som holdt til både i nord og sør. Hans erfaringer med jøder og kristne synes å bli reflektert i Koraan i setninger som refererer til ” skriftens folk” (3:64, 71, 187; 5:59). Uttrykket ” skriftens folk” refererer til jøder og kristne som har mottatt Guds ord igjennom profetene før Mohammed.

Da Mohammed var 25 år gammel ble han ansatt som forretningsfører for en rik enke ved navn Khadija, hun var femten år eldre enn han. Han dro til Syria og lykkedes i forretninger.  Dette imponerte tydeligvis Khadija. Det endte med at hun fridde til Mohammed og de ble gift i 595. De fikk to sønner og fire døtre. (Zaynab, Ruqaiyah, Fatima, Um Kulthum). Mohammed and Khadija var gift i 25 år inntil Khadija døde 65 år gammel i måneden Ramadan, lenge etter at Islam var lansert.

I en alder av 35 år hadde Mohammed fått den vanen at han gikk utenfor byen til fjellet Hira for meditasjon og kontemplasjon. Der fantes en hule som han ofte brukte for å være alene. Under en av disse tilfellene  viste en engel seg for ham. Dette uroet Mohammed (Koraan 81:19.29) og han fortalte sin hustru Khadija at han trodde han ble besøkt av en jinn. Jinn skal være levende skapninger slik som menneskene er det, men de er ikke engler, de ble skapt av ild og er usynlige, men de bor på jorden. En kort tid senere i året 610 (og man antar at det var den 26. dagen i Ramadan) mens han var i hulen på fjellet Hira sa Mohammed at engelen Gabriel hadde åpenbart seg for ham og beordret ham til å forkynne. (96:1-19) Forkynnelsen ble Koraan. I disse møtene med Gabriel så han noen ganger engelen, andre ganger hørte han ham bare og andre ganger igjen hørte han bare lyden av en klokke hvorigjennom ordne til engelen hørtes.

Mohammed kunne hverken skrive eller lese så han ble kommandert til å lære utenat ordene som ble gitt ham av engelen Gabriel. Denne samlede resitasjon, som han mottok over en periode på 23 år frem til  året 632, det året han døde, kalles Koraan. Til å begynne med tvilte Mohammed på at han var kalt av Allah til å bli hans profet. Andre, deriblant hans hustru og søskenbarn gav ham det råd at Allah bare ville være trofast mot ham og ville ikke tillate at han ble bedratt. Mohammed ble overbevist og skrev enda i Koraan: ” Si: «Om noen er Gabriels fiende – og det var han som brakte Koranen til ditt hjerte med Guds bifall for å stadfeste det som forelå før den, og som ledelse og gledesbudskap for de troende” (2:97)
Islam slår rot Det ble Mohammeds oppgave å preke Islams sannheter som var gitt ham av Allah igjennom engelen Gabriel. Mohammed oppfordret menneskene i regionen å angre sin avgudsdyrkelse, til å gjøre godt, til å tjene den ene sanne gud, Allah. Han lærte at mennesket er Allahs slaver og at hans oppgave er å bøye seg for gud og å tjene ham. Han sa at dommedag vil komme og at menneskene gjerninger da ville bli veid. De viss gode gjerninger var tyngre enn de onde gjerninger ville, om Allah ville det, bli frelst og gå til Paradis som er full av sensuelle gleder. De ufrelste går til helvete. Den første til å omvende seg var hans hustru, Khadija, hans fetter Ali, og hans adopterte sønn, Zaid ibn Haritha. Snart etter begynte også Abu Bakr å tro. I de første tre årene han preket Islam ble 40 omvendt til Islam.

Enskjønt hans forkynnelse ikke gav mange proselytter gav det ham mye motstand. Den herskende stammen, Quraish, prøvde å få ham til å stoppe og preke ved å appellere til onkelen hans, Abu Talib. Men Mohammed nektet hårdnakket å stoppe forkynnelsen sin. Fordi Abu Talib var meget innflytelsesrik i Quraish var Mohammeds liv beskyttet og han kunne han fortsette å preke – til forargelse for mange. Quraish stammen begynte å forfølge muslimene ved å banke dem opp og boikotte forretningene deres. Mange ganger under offentlige møter ble Mohammed tilropt og hånet. Proselyttene hans ble likeledes behandlet dårlig. Men Mohammed forble trofast mot oppgaven sin.

Pga. forfølgelsen flyttet muslimene til Abyssinia, Etiopia av i dag, og ble beskyttet av den kristne herskeren der. Etter en tid vente han tilbake til Medina og fortsatte å preke der. Flere ble omvendte og flere avgudsdyrkere forsøkte å hindre ham. Dette kom av at det han prekte var sosio-politisk. Islam dekker tro, samfunnet, oppførsel, etikk osv. Denne monoteistiske tro truet de lukrative forretningene i forbindelse med pilgrimsreisen til Kaba som så mange arabere foretok. Den herskende stammen, Quraish fant snart ut at det oppsto et lite ”land” av troende. Det herskende partiet ble mer o g mer urolige og følte seg truet av muslimene. Og de ble derfor mer fiendtlig innstil ovenfor Mohammed.

I året 620 mistet Mohammed sin elskede onkel Abu Talib (som aldri omvendte seg) og sin hustru Khadija. Etter noen få måneder søkte Mohammed trøst ved å gifte seg med en enke etter en troende som het Sawdah. Senere giftet han seg også med Ayisha, en syv år gammel datter til vennen Abu Bakr, som tre år senere tok han inn i hjemmet sitt. [1] I hht. Muslimske historikere hadde Mohammed 12 hustruer da han døde.

Hegira

622 er et betydningsfullt år for muslimene. Det er kjent som Hira, eller migrasjonene fra Medina til Yathrib (Medina) hvor det første ekte muslimske samfunnet ble etablert. Den muslimske kalender begynner sin historie fra 16. juli 622, den første dagen i måne året da Hegira fant sted.

I Medina forkynte han om Allah og monoteisme og oppfordret alle mennesker å komme tilbake til den sanne Abrahams tro. På den tiden i Medina ba han vendt mot Jerusalem, på samme måte som jødene som det var mange av i Medina. Han forkynte om anger, én gud, og tilgivelse for synder. Hans første preken i Medina ble holdt på en fredag. Det er derfor at islamske forsamlinger tilber på fredager.

Gradvis begynte jødene å misbillige ham og bevegelsen hans. Han konfronterte dem og fortalte at de hadde misforstått Skriften. Dette fremmedgjorde dem fra jødene i regionen. En dag mens han bad snudde han plutselig fra Jerusalem til retningen mot Mekka. Han sa at Kaba’n i Mekka var det riktige stedet for tilbedelse siden det var bygget av Abraham.
Etter to år i Medina gikk det ikke så godt for muslimene når det gjaldt forretninger. Dette kombinert med en mild forfølgelse, forårsaket en åpenbaring til Mohammed som gav Mohammed tillatelse til å overfalle karavaner som kom forbi. Dette løste muslimenes finansielle problemer. Like etterpå var det et betydningsfullt slag mellom Mohammed med 350 menn som slo en arme på 1000 menn.  Dette var en opptur for muslimene og de fikk flere etterfølgere og gjorde Quraish enda mer urolige.

I det femte året i Hegira forsøkte Quraish å drepe muslimene, men mislykkedes. Nå var muslimene så sterke at Quraish aldri forsøkte seg igjen. Mohammed kastet nå sine øyne på Mekka. I 628 tok Mohammed 10 000 menn og marsjerte inn i Mekka uten motstand. Lederen for Quraish konverterte til islam.

Nå fikk Mohammeds bevegelse medvind i seilene. I 631 tilsuttet to stammer seg til Mohammed. Det var Hijaz og Najd. Fra nå av ble det mange slag. I 625 var det Slaget ved Uhud. I 627 slaget ved Trench. I 628 undertegnet Mohammed en avtale med Quraish stammen. I 630 hadde Mohammed beseiret Mekka og ødelagt alle avgudene der.

I 632 gir Mohammed sin siste preken, så blir han syk og dør ”i armene på” sin favoritt hustru Aisha og hennes far Abu Bakr. Han ble gravlagt i sitt eget hus i Median. Hans svigerfar, Abu Bakr ble siden kalif, den religiøse lederen for islam.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.