Mormons Iære kortfattet

by Matt Slick

Mormonene lærer at Gud var et menneske I en annen verden  og ble til en gud ved å følge lævene og forordningene til hans hjemverdens gud. Han bragte kona med seg til denne verden, en hustru han hadde giftet seg med i den andre verdenen. Hun er i virkeligheten en gudinne.

I son nåværende gudeform regjerer han vår verden. Han har en kropp av kjøtt og ben. Siden gud og hans hustru begger er opphøyde personer har de begge en fysisk kropp.  I sin opphøyde tilstand som guddommer, frembringer de gudebarn som vokser og modnes i de åndelige sfærer. Den første ånden som ble født var Jesus. Derefter ble Lucifer født sammen med resten av oss. Så mormonene lærer at vi alle hadde en pre-eksistens i en ånde verden som avkom av guden og gudinnen hans. Slik eksisterte vi alle i åndeform før vi kom ned til jorden og inn i kroppen til menneskelige babyer som blir født på jorden. I denne prosessen blir minnene om tidligere eksistens sløret.

Gud faderen som kalles Elohim ble bekymret ofr den fremtidige frelsen til menneskene på jorden. I de hiummelse sfærer hadde Gud en plan for menneskenes frelse. Jesus godtok faderens plan. Lucifer gjorde ikke det. Lucifer b le sjalu og gjorde opprør. I sitt opprør klarte han å overbevise en lang rekke av åndene i himmelen til å slutte seg til ham og mot Gud. Gud som var mektigere enn disse opprørske åndene og forbannet dem til å bli demoner. De kan aldri fødes i menneskelige skikkelse.

De gjenværende åndene tok parti for Gud. Siden de valgte den beste delen, får de det privilegiet når de blir født på jorden at de blir født i raser og steder som står i forhold til deres tilstand og valg gjort i himmelen.1

I mormonenes frelsesplan trengte det en frelser: Jesus. Men Jesus var en ånd i himmelen. For at han skulle bli født på jorden måtte han fødes av en kvinne på jorden. Gud Fader hadde derfor samleie med Maria istedenfor å la et annet menneske ha det. (I hht. Brigham Young Mormon kirkens andre profet. Han sa at fødeselen til vår frelser var like naturlig som et hvert annet menneskes fødsel. Dette  betyr at  Brigham Young lærer at gud fader kom ned til jorden og hadde samkvem med Maria, som var hans åndebarn, for å frembringe Jesu legeme. Selv om mange mormonere ikke vil tro på slike incest tanker om Gud og Maria der det ikke dessto mindre hva Brigham Young lærte og så langt vi vet har dette ikke blitt benektet av den mormonske kirke.

Ikke desto mindre, Jesus ble født, giftet seg og fikk barn2 Han døde på korset og betalte for synder . men ikke på korset alene. I hht til mormonenes søningslære begynte soningen i Getsemane før han kom til korset.

I mormonismen har menn og kvinner muligheten til å bli guder. President Lorenzo Snow sa: ”Som gud engang var, er vi. Som gud er kan mennesket også bli. ” For å nå denne opphøyde status må en person først bli en mormoner, betale 10% til mormon kirken, følge forskjellige lover og forordninger som kirken har, og han må finnes verdig. Når han har kommet så langt vil han motta enanbefaling fra tempelet og mormonen får dernest adgang til deres hellige templer for å gå igjennom en rekke mked hemmelige ritualer: dåp for de døde, himmelske ekteskap og må avgi forskjellige eder om å hjolde ting hemmelig og hengivenhet. I tillegg læres det fire forskjellige måter å jhilse i hånden så den troende mormon når han går inn i det tredje nivået i den  mormonske himmlene kan hilse på gud ihht disse hemmelige håndtak. Dette himmelske ritualet har til hensikt å få adgang til det høyeste nivået i himmelen.3 For de som oppnår denne høyeste himmelen forventer opphøyelse til Gud. Så vil han eller hun få tillatelse til å inneha sin egen planet og til å være gud i sin egen verden og mormon systemet vil utvide seg til andre planeter.

Se Mormonenes tro, er den kristen? For videre dokumentasjon av deres tro.

 
 

  • 1. Denne artikkelen finnes også på Spansk og portugisisk. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 616.
  • 2. Jedediah M. Grant, second Counselor to Brigham Young, said so in Journal of Discourses, vol. 1, p. 345-346. Apostle Orson Hyde stated it in, vol. 2:210, 328, vol. 4:259-260; and vol. 13:309;  Millennial Star, vol. 15, p. 825; The Seer, p. 172, 158. -- Note: These references are not official Mormon scripture and there is disagreement in acceptance of this teaching among Mormons.
  • 3. What's Going on in There? An Exposing of the Secret Mormon Temple Rituals, by Bob Witte & Gordon H. Fraser, Gordon Fraser, Publisher.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.