Når ble Bibelen skrevet og hvem skrev den?

av Matt Slick

De følgende datoene er ikke alltid helt eksakte, men er gode anslag.

Gamle Testamentet

Bok Forfatter Dato skrevet
1 Mosebok Moses ?-1445 f.Kr.
2 Mosebok Moses 1445-1405 f.Kr.
3 Mosebok Moses 1405 f.Kr.
4 Mosebok Moses 1444 - 1405 f.Kr.
5 Mosebok Moses 1405 f.Kr.
Josva Josva 1404-1390 f.Kr.
Dommerne Samuel 1374-1129 f.Kr.
Rut Samuel 1150? f.Kr.
1 Samuel Samuel 1043-1011 f.Kr.
2 Samuel Esra? 1011-1004 f.Kr.
1 Kongebok Jeremia? 971-852 f.Kr.
2 Kongebok Jeremia? 852-587 f.Kr.
1 Krønike Esra? 450 - 425 f.Kr.
2 Krønike Esra? 450 - 425 f.Kr.
Esra Esra 538-520 f.Kr.
Nehemja Nehemja 445 - 425 f.Kr.
Ester Mordekai? 465 f.Kr.
Job Job? ??
Salmene David 1000? f.Kr.
Sønnene til Kora skrev Sal 42, 44-49, 84-85,87; Asaf skrev Sal 50,73-83; Heman skrev salme 88, Etan skrev Salme89, Hesekia skrev Salme 120-123, 128-130, 132, 134-136; Salomo skrev salmene 72 og 127
Ordspråkene Salomo skrev 1-29
Agur skrev 30
Lemuel skrev 31
950 - 700 f.Kr.
Forkynneren Salomo 935 f.Kr.
Høysangen Salomo 965 f.Kr.
Jesaja Jesaja 740 - 680 f.Kr.
Jeremia Jeremia 627 - 585 f.Kr.
Klagesangene Jeremia 586 f.Kr.
Esekiel Esekiel 593-560 f.Kr.
Daniel Daniel 605-536 f.Kr.
Hosea Hosea 710 f.Kr.
Joel Joel 835 f.Kr.
Amos Amos 755 f.Kr.
Obadja Obadja 840 or 586 f.Kr.
Jona Jona 760 f.Kr.
Mika Mika 700 f.Kr.
Nahum Nahum 663 - 612 f.Kr.
Habakkuk Habakkuk 607 f.Kr.
Sefanja Sefanja 625 f.Kr.
Haggai Haggai 520 f.Kr.
Sakarja Sakarja 520 - 518 f.Kr.
Malaki Malaki 450 - 600 f.Kr.

Nye Testamentet

Bok Forfatter Når skrevet (E.Kr.)
Matteus Matteus 60s
Markus Johannes Markus Sent 50 og tidlig 60
Lukas Lukas 60
Johannes Johannes Sent i 80 og tidlig 90
Apostelgjerningene Lukas 61
Romerne Paulus 55
1 Korinterbrev Paulus 54
2 Korinterbrev Paulus 55
Galaterne Paulus 49
Efeserne Paulus 60
FIlipperne Paulus 61
Kolosserne Paulus 60
1 Tessalonikerne Paulus 50 - 51
2 Tessalonikerne Paulus 50 - 51
1 Timoteus Paulus 62
2 Timoteus Paulus 63
Titus Paulus 62
FIlemon Paulus 60
Hebreerne (Paulus, Apollos, Barnabas,?) 60s
Jacob Jacob, halvbror til Jesus 40 eller 50
1 Peter Peter 63
2 Peter Peter 63 - 64
1 Johannes brev Johannes Sent 80 tidlig 90
2 Johannes brev Johannes Sent 80 tidlig 90
3 Johannes brev Johannes Sent 80 tidlig 90
Judas Judas, halvbror til Jesus 60 eller 70
Åpenbaringen Johannes Sent 80 tidlig 90
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.