Når ble Bibelen skrevet og hvem skrev den?

av Matt Slick

De følgende datoene er ikke alltid helt eksakte, men er gode anslag.

Gamle Testamentet

BokForfatterDato skrevet
1 MosebokMoses?-1445 f.Kr.
2 MosebokMoses1445-1405 f.Kr.
3 MosebokMoses1405 f.Kr.
4 MosebokMoses1444 - 1405 f.Kr.
5 MosebokMoses1405 f.Kr.
JosvaJosva1404-1390 f.Kr.
DommerneSamuel1374-1129 f.Kr.
RutSamuel1150? f.Kr.
1 SamuelSamuel1043-1011 f.Kr.
2 SamuelEsra?1011-1004 f.Kr.
1 KongebokJeremia?971-852 f.Kr.
2 KongebokJeremia?852-587 f.Kr.
1 KrønikeEsra?450 - 425 f.Kr.
2 KrønikeEsra?450 - 425 f.Kr.
EsraEsra538-520 f.Kr.
NehemjaNehemja445 - 425 f.Kr.
EsterMordekai?465 f.Kr.
JobJob???
SalmeneDavid1000? f.Kr.
Sønnene til Kora skrev Sal 42, 44-49, 84-85,87; Asaf skrev Sal 50,73-83; Heman skrev salme 88, Etan skrev Salme89, Hesekia skrev Salme 120-123, 128-130, 132, 134-136; Salomo skrev salmene 72 og 127
OrdspråkeneSalomo skrev 1-29
Agur skrev 30
Lemuel skrev 31
950 - 700 f.Kr.
ForkynnerenSalomo935 f.Kr.
HøysangenSalomo965 f.Kr.
JesajaJesaja740 - 680 f.Kr.
JeremiaJeremia627 - 585 f.Kr.
KlagesangeneJeremia586 f.Kr.
EsekielEsekiel593-560 f.Kr.
DanielDaniel605-536 f.Kr.
HoseaHosea710 f.Kr.
JoelJoel835 f.Kr.
AmosAmos755 f.Kr.
ObadjaObadja840 or 586 f.Kr.
JonaJona760 f.Kr.
MikaMika700 f.Kr.
NahumNahum663 - 612 f.Kr.
HabakkukHabakkuk607 f.Kr.
SefanjaSefanja625 f.Kr.
HaggaiHaggai520 f.Kr.
SakarjaSakarja520 - 518 f.Kr.
MalakiMalaki450 - 600 f.Kr.

Nye Testamentet

BokForfatterNår skrevet (E.Kr.)
MatteusMatteus60s
MarkusJohannes MarkusSent 50 og tidlig 60
LukasLukas60
JohannesJohannesSent i 80 og tidlig 90
ApostelgjerningeneLukas61
RomernePaulus55
1 KorinterbrevPaulus54
2 KorinterbrevPaulus55
GalaternePaulus49
EfesernePaulus60
FIlippernePaulus61
KolossernePaulus60
1 TessalonikernePaulus50 - 51
2 TessalonikernePaulus50 - 51
1 TimoteusPaulus62
2 TimoteusPaulus63
TitusPaulus62
FIlemonPaulus60
Hebreerne(Paulus, Apollos, Barnabas,?)60s
JacobJacob, halvbror til Jesus40 eller 50
1 PeterPeter63
2 PeterPeter63 - 64
1 Johannes brevJohannesSent 80 tidlig 90
2 Johannes brevJohannesSent 80 tidlig 90
3 Johannes brevJohannesSent 80 tidlig 90
JudasJudas, halvbror til Jesus60 eller 70
ÅpenbaringenJohannesSent 80 tidlig 90
 
 
About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.