Når ble Bibelen skrevet og hvem skrev den?

av Matt Slick

De følgende datoene er ikke alltid helt eksakte, men er gode anslag.

Gamle Testamentet

BokForfatterDato skrevet
1 MosebokMoses?-1445 f.Kr.
2 MosebokMoses1445-1405 f.Kr.
3 MosebokMoses1405 f.Kr.
4 MosebokMoses1444 - 1405 f.Kr.
5 MosebokMoses1405 f.Kr.
JosvaJosva1404-1390 f.Kr.
DommerneSamuel1374-1129 f.Kr.
RutSamuel1150? f.Kr.
1 SamuelSamuel1043-1011 f.Kr.
2 SamuelEsra?1011-1004 f.Kr.
1 KongebokJeremia?971-852 f.Kr.
2 KongebokJeremia?852-587 f.Kr.
1 KrønikeEsra?450 - 425 f.Kr.
2 KrønikeEsra?450 - 425 f.Kr.
EsraEsra538-520 f.Kr.
NehemjaNehemja445 - 425 f.Kr.
EsterMordekai?465 f.Kr.
JobJob???
SalmeneDavid1000? f.Kr.
Sønnene til Kora skrev Sal 42, 44-49, 84-85,87; Asaf skrev Sal 50,73-83; Heman skrev salme 88, Etan skrev Salme89, Hesekia skrev Salme 120-123, 128-130, 132, 134-136; Salomo skrev salmene 72 og 127
OrdspråkeneSalomo skrev 1-29
Agur skrev 30
Lemuel skrev 31
950 - 700 f.Kr.
ForkynnerenSalomo935 f.Kr.
HøysangenSalomo965 f.Kr.
JesajaJesaja740 - 680 f.Kr.
JeremiaJeremia627 - 585 f.Kr.
KlagesangeneJeremia586 f.Kr.
EsekielEsekiel593-560 f.Kr.
DanielDaniel605-536 f.Kr.
HoseaHosea710 f.Kr.
JoelJoel835 f.Kr.
AmosAmos755 f.Kr.
ObadjaObadja840 or 586 f.Kr.
JonaJona760 f.Kr.
MikaMika700 f.Kr.
NahumNahum663 - 612 f.Kr.
HabakkukHabakkuk607 f.Kr.
SefanjaSefanja625 f.Kr.
HaggaiHaggai520 f.Kr.
SakarjaSakarja520 - 518 f.Kr.
MalakiMalaki450 - 600 f.Kr.

Nye Testamentet

BokForfatterNår skrevet (E.Kr.)
MatteusMatteus60s
MarkusJohannes MarkusSent 50 og tidlig 60
LukasLukas60
JohannesJohannesSent i 80 og tidlig 90
ApostelgjerningeneLukas61
RomernePaulus55
1 KorinterbrevPaulus54
2 KorinterbrevPaulus55
GalaternePaulus49
EfesernePaulus60
FIlippernePaulus61
KolossernePaulus60
1 TessalonikernePaulus50 - 51
2 TessalonikernePaulus50 - 51
1 TimoteusPaulus62
2 TimoteusPaulus63
TitusPaulus62
FIlemonPaulus60
Hebreerne(Paulus, Apollos, Barnabas,?)60s
JacobJacob, halvbror til Jesus40 eller 50
1 PeterPeter63
2 PeterPeter63 - 64
1 Johannes brevJohannesSent 80 tidlig 90
2 Johannes brevJohannesSent 80 tidlig 90
3 Johannes brevJohannesSent 80 tidlig 90
JudasJudas, halvbror til Jesus60 eller 70
ÅpenbaringenJohannesSent 80 tidlig 90