Notater etter samtaler med muslimer

Det følgende er notater etter intervjuer med muslimer. De tjener til bekreftelse på mange ting som jeg har lest i islamsk litteratur. Denne listen er ikke endelig.

Mine spørsmål er i uthevet skrift og muslimens svar kommer rett etterpå. Svarene er fra forskjellige muslimer. Jeg har kuttet ned listen til noen representative svar.

Selvsagt tror jeg ikke at disse svarene er autoritative eller representerer islamsk offisielle doktriner. Jeg tror bare at de representerer individuelle muslimers oppfatning av de spørsmålene jeg har kommet med.

Jeg ønsker å tilføye at jeg gjorde alle muslimene oppmerksomme på at jeg gjorde dette som en forskningsoppgave om Islam og kom til å skrive det ned og publisere det på web siden min. Alle visste at jeg var en kristen apologet. Alle muslimene var meget høflige og vennlige.

 1. Er det sant at Abraham ofret Ismael og ikke Isak?
  1. Ja, fordi Ismael var den førstefødte. Ismael er den førstefødte, Isak var ikke født når dette hendte. Dette hendte i Mekka. Mekka er en by… Kaba er det første huset som ble bygget til Gud… inneholder en meteoritt.
 2. Hva er Hadith?
  1. Det Mohammed har sagt. Ikke Guds direkte ord. Det er guds åpenbaring til Mohammed, nesten lik god som Koraan, men ikke like. Vi skal følge dem. De er inspirerte uttalelser av Gud. Alt Mohammed sa og gjorde var inspirert.. men Koraan er på et høyere nivå.. fordi Koraan er guds direkte åpenbaring.
 3. Hvordan kan man ha et mindre inspirert ord fra Gud som i Hadith?
  1. Det vet jeg ikke hvordan jeg skal forklare.
 4. Hvordan fjernes synder i islam?
  1. Gud aksepterer en oppriktig anger og på dommedag, om våre gode gjerninger oppveier de onde gjerninger, kommer vi kanskje til Paradis.
  2. Om, på dommedagen, våre gode gjerninger  oppveier våre onde gjerninger , og om Allah vil, kan vi oppnå Paradis
 5. Om et menneske er tilgitt igjennom oppriktig anger, hva har det da å si om en person gjør gode eller onde gjerninger siden han er tilgitt syndene?
  1. Det må jeg tenke på
 6. Har du gjort tilstrekkelige gode gjerninger?
  1. Det vet aldri en muslim… men de kommer til himmelen pga. Allahs nåde.
  2. Det vet jeg ikke fordi det er avhengig av guds vilje. Jeg gjør det jeg kan i hht. Koraan.
  3. Vi vet ikke om vi havner i himmelen eller helvete. Det er guds avgjørelse. Islam sier i Koraan at han har store nåde.. be om tilgivelse og du vil bli tilgitt.
  4. Alle vil bli dømt på dommedag. Det er opp til Allah om man mottar nåde eller ikke. Gud vil gi deg en bok med alle gjerninger, gode og onde… de vantros synder vil være åpenbare for alle.. de troendes synder vil være private.
 7. Er guds nåde basert på balansen mellom gode og onde gjerninger?
  1. Det er opp til Gud… han vet alle ting, osv. Vi kan ikke vite hva han vil gjøre eller hvor full av nåde han er. Vi vil bli dømt ut fra våre gjerninger.
  2. Det kan gå den ene eller andre vegen. De som tror på den sanne gud, vil motta mer nåde.
  3. Mennesket fødes uten synd (fitra). Vi benekter arvesynd.
 8. Hva er noen betingelser for tilgivelse av synder?
  1. Tro på den sanne gud (Allah). Vær villig til å underlegge seg Allah. Angre sine synder oppriktig. Om noen tror på noen andre enn Allah (for eksempel at Jesus er Gud) da er det en utilgivelig synd.
 9. Hva er himmel og helvete i Islam?
  1. Himmelen er det samme som Paradis. Der er folk glade i all evighet. Du har alt du ønsker.. før du engang kan tenke det, har du fått det.
  2. Himmelen er et fornøyelsessted. Det er kvinner der. Det er seksuelle handlinger mellom menn og kvinner. Du kan ha sex med mer enn én kvinne, det er ikke et ekteskap system, men de er mann og kone. Et ektepar her på jorden vil være et ektepar i himmelen, de vil leve i hus i himmelen. I hver eneste rom er det en kvinne som du kan ha sex med, men ingen blir gravide.
   1. Muslimer kan gifte seg med muslimske kvinner, jødiske kvinner og kristne kvinner her på jorden…
   2. Englene vil utspørre deg om din tro på Mohammed når du dør.
  3. Himmelen ble skapt for mennesket 50 000 år før mennesket ble skapt. Menneskeheten og jinn ble skapt for å tilbe, for å snakke slik skaperen sa.  Paradiset er for de som tilber gud på en riktig måte i hht. åpenbaringene fra gud.  Det er et lykkelig sted.
  4. Helvete er ild, tortur, evig.. for de som tilber andre guder.
  5. Det er trær i helvetes ilden.. menneskene spiser fra det og rives opp innvendig… Menneskene tvinges til å spise av det. Eller i alle fall vil folk bli sultne og spise av det, tror jeg. Du vil få smerter, føle virkelig smerter. Det sies at de vil bli tvunget til å drikke smeltet kobber, og drikke kokende vann. Ingen kommer ut av helvete. Huden brennes til benet og så gror det et nytt skinn ut.. forferdelig sted… bortenfor vår forståelse.. Mohammed så også helvete. Et tre i helvete med bitre frukter.. det kunne gjøre hele havet bittert med ett eneste blad.. spise kokende puss, kokende olje.. råttent og avskyelig.
  6. Det er ild, varmt. Det er et fysisk sted og det er både temporært og varig. Det er to meninger:
   1. Helvete er permanent for vantro, og midlertidig for syndefulle troende.
   2. Helvete er temporært for alle som kommer dit, det betyr at det vil bli tomt til slutt.
  7. Mohammed så himmelen og fortalte om det. Jeg vet ikke om Jesus så Himmelen. Det står ikke i Koraan. Jeg tror ikke at Bibelen er Guds ord.
 10. Hvem er Jesus for deg?
  1. Jesus er en profet, skapt. Gud har ingen likeverdige. Jesus oppreiste døde. Han helbredet syke, en meget stor profet. Han hadde overnaturlige krefter.
  2. Jesus døde ikke på korset.. Gud gjorde slik at Judas så ut som Jesus og så ble han korsfestet og døde.
 11. Om Gud gjorde at Judas så ut som Jesus, lurte ikke da Gud menneskene og bar falskt vitnesbyrd ved å la andre tro på en løgn?
  1. Gud lurte ikke menneskene, han beskyttet profeten sin, Jesus. Han tillot den personen som bedro, å ta plassen.. det er måten du ser tingene på. Det er ikke noe bedrag.. det er beskyttelse av Jesus. Gud tok Jesus til Himmelen.
 12. Så er altså det vi leser i Bibelen om Jesu oppstandelse en ukorrekt fortelling?
  1. Riktig. Ingen har noensinne oppstått fra de døde.
 13. Giftet Jesus seg noen gang?
  1. Det vet jeg ikke riktig
 14. Kan du fortelle meg om engler og jinn
  1. Det finnes engler og de er skapt av Allah, skapt av lys. Engler er lydige slaver som ikke kan nekte å gjøre Allahs vilje.
  2. Jinn er verken mennesker eller engler. De er skapt av ild, men er ikke engler. De pleier, har barn. Men er usynlige. De kan fremstå i menneskelig form. Det er han- og hunkjønn, familier, de har sex, produserer avkom, de lever i denne verden, men du kan ikke se dem, de har mer makt enn menneskene, mange nivåer av jinn, de kraftigste kan påvirke menneskene, likner på menneskene fordi de har egne samfunn og fri vilje. De kan synde. En jinn eller shatan (jinn som følger djevelen, iblis) – ikke alle jinn er shataner, det er noen gode jinn. Noen jinn kan gå inn i en rent sort hund, katt eller slange og ta dens form. Muslimer advares for rent sorte hunder, rent sorte katter og helt svarte slanger. Jeg har hørt at de kan forhekse deg… Muslimer tror at med en hund i huset vil englene forlate det huset… Fordi hund er et urent dyr. Englene vil alltid forlate et hus med urene dyr.. de vil heller ikke gå inn på et toalett fordi det er urent … det er i naturen deres.. et spørsmål om renhet.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.