Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter og ”proskueno” (tilbedelse)

Oppstillingen nedenfor er en liste over alle forekomstene av det greske ordet “proskueno” som jeg kunne finne i The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (1969). Den oppslagsboken er laget av Ny verden oversettelsen av De hellige skrifter komiteen i overensstemmelse med Vaktårnets Bibel og traktatselskap. En ”Interlinje oversettelse” er en oversettelse av den greske teksten. Inkludert i Vakttårnets Bibel og traktatselskap interlinje oversettelse er teksten i Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter plassert i en egen kolonne slik at leseren kan se nøyaktig hvordan Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter gjengir hver forekomst av verbet ”proskueno.”

Ordet ”proskueno” betyr ”å kysse på hånden, bøye seg for, vise lydighet, å tilbe” Siden Jehovas vitner fornekter at Jesus er Gud opprettholder de at han ikke skal tilbes. Hvordan oversetter så Vakttårnets Bibel og traktatselskap ordet ”proskueno” i NT når det refereres til Jesus og andre objekter for tilbedelse? Ny verden oversettelsen av De hellige skrifter oversetter aldri ordet med tilbedelse når det refererer til Jesus. Imidlertid brukes ordet som ”tilbe” i forbindelse med djevelen, dragen og dyret, avbildninger, djevler, avguder og en engel. Når det er i forbindelse med Gud oversettes det selvsagt riktig som tilbe.

Er Ny verden oversettelsen av De hellige skrifter forutinntatt mot tilbedelse av Jesus? Slik ser det ut, særlig forde de aller fleste bibler i verden alle oversette ordet med tilbe når det snakkes om Jesus.

Det som er merkelig er at Vakttårnets Bibel og traktatselskap pleide å lære at tilbedelse av Jesus var OK:

«Det faktum at vår Herre mottok tilbedelse brukes av noen til å påstå at mens han var på jorden var han Gud Fader forkledd som et menneske, men var i virkeligheten ikke et menneske. Var han virkelig tilbedt eller er det en gal oversettelse? Jo, vi tror at vær Herre Jesus mens han var på jorden ble virkelig tilbedt og det var riktig. Han var ikke Guden Jehova, men han var en gud. Ordet ”Gud” betyr en mektig en og vår Herre var virkelig en mektig person. Det sies i de to første versene i evangeliet etter Johannes. Det var riktig for vår Herre å motta tilbedelse siden han var Faderens enbårne sønn..» (Vakttårnet, 15. juli 1898, side 216)

Det synes som om at etter som Vakttårnets teologi endret seg trengte de en Bibel som var i overensstemmelse med sin lære, derfor fikk man Ny verden oversettelsen av De hellige skrifter. I det følgende er det en oppsetning over alle forekomstene av ordet ”proskueno” i Ny verden oversettelsen av De hellige skrifter. La oss vurdere den og se om Vakttårnets selskap forutinntatte meninger er synlige.

Ordet ”Proskueno” forekommer 55 ganger i The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Av disse 55 er 15 ganger I forbindelse med Jesus mens de 40 andre er brukt i andre forbindelser. I 27 % av bruken er det om Jesus og ikke én gang er det oversatt som tilbedelse, men når det dreier seg om djevelen, demoner, avguder osv da brukes oversettelsen tilbed. Om ikke det demonstrerer forutinntatthet, vet gikk jeg hva kan gjøre det.

Vers Jesus Gud Demoner Drage, dyret, gudebillede Djevel Generisk Avguder Peter Engel
Matt. 2:2 bøye seg for                
Matt. 2:8 bøye seg for                
Matt. 2:11 bøye seg for                
Matt. 4:9         tilber        
Matt. 4:10   tilbe              
Matt. 8:2 bøye seg for                
Matt. 9:18 bøye seg for                
Matt. 14:33 bøye seg for                
Matt. 15:25 bøye seg for                
Matt. 18:26           tilbe      
Matt. 20:20 bøye seg for                
Matt. 28:9 bøye seg for                
Matt. 28:17 bøye seg for                
Mark 5:6 bøye seg for                
Mark 15:19 bøye seg for                
Luke 4:7         tilbe        
Luke 4:8   tilbe              
Luke 24:52 bøye seg for                
Vers Jesus Gud Demoner Drage, dyret, gudebillede Djevel Generisk Avguder Peter Engel
John 4:20   tilbe              
John 4:21   tilbe              
John 4:22   tilbe              
John 4:23   tilbe              
John 4:23   tilbe              
John 4:24   tilbe              
John 9:38 bøye seg for                
John 12:20           tilbe      
Acts 7:43             tilbe    
Acts 8:27           tilbe      
Acts 10:25               tilbe  
Acts 24:11           tilbe      
1 Cor. 14:25   tilbe              
Heb. 1:6 bøye seg for                
Heb. 11:21   tilbe              
Verse Jesus God Demons dragon,
beast,
image
Devil Generic Idols Peter angel
Rev. 3:9           tilbe      
Rev. 4:10   tilbe              
Rev. 5:14   tilbe              
Rev. 7:11   tilbe              
Rev. 9:20     tilbe            
Rev. 11:1           tilbe      
Rev. 11:16   tilbe              
Rev. 13:4       tilbe          
Rev. 13:8       tilbe          
Rev. 13:12       tilbe          
Rev. 13:15       tilbe          
Rev. 14:7   tilbe              
Rev. 14:9       tilbe          
Rev. 14:11       tilbe          
Rev. 15:4   tilbe              
Rev. 16:2       tilbe          
Rev. 19:4   tilbe              
Rev. 19:10   tilbe              
Rev. 19:20       tilbe          
Rev. 20:4       tilbe          
Rev. 22:8                 tilbe
Rev. 22:9   tilbe              

Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter er svært forutinntatt når det gjelder oversettelsen av ”proskueno”. Hver gang ordet har forbindelse med Jesus vil de absolutt ikke oversette det som tilbe.  Hvorfor? Fordi de feilaktig benekter at Jesus var Gud legemmeliggjort og deres bibel reflekterer dette. Det er ikke slik man behandler en tekst seriøst.

Vakttårnets selskap har endret Bibelen for å passe deres lære.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.