Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter og ”proskuneo” (tilbedelse)

Oppstillingen nedenfor er en liste over alle forekomstene av det greske ordet “proskuneo” som jeg kunne finne i ”The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures” (1969). Den oppslagsboken er laget vha. Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter komiteen i overensstemmelse med Vaktårnets bibel og traktatselskap. En ”interlinje oversettelse” er en oversettelse av den greske teksten. Inkludert i Vakttårnets Bibel og traktatselskap interlinje oversettelse er teksten i Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter plassert i en egen kolonne slik at leseren kan se nøyaktig hvordan Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter gjengir hver forekomst av verbet ”proskuneo”.

Ordet ”proskuneo” betyr ”å kysse på hånden, bøye seg for, vise lydighet, å tilbe”. Siden Jehovas vitner fornekter at Jesus er Gud, opprettholder de at han ikke skal tilbes. Hvordan oversetter så Vakttårnets Bibel og traktatselskap ordet ”proskuneo” i NT når det refereres til Jesus og andre objekter for tilbedelse? Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter oversetter aldri ordet med tilbedelse når det refererer til Jesus. Imidlertid brukes ordet som ”tilbe” i forbindelse med djevelen, dragen og dyret, avbildninger, djevler, avguder og en engel. Når det er i forbindelse med Gud oversettes det selvsagt riktig som tilbe.

Er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter forutinntatt mot tilbedelse av Jesus? Slik ser det ut, særlig for de aller fleste bibler i verden alle oversette ordet med tilbe når det snakkes om Jesus.

Det som er merkelig er at Vakttårnets Bibel og traktatselskap pleide å lære at tilbedelse av Jesus var OK:

”Det faktum at vår Herre mottok tilbedelse brukes av noen til å påstå at mens han var på jorden var han Gud Fader forkledd som et menneske, men var i virkeligheten ikke et menneske. Var han virkelig tilbedt eller er det en gal oversettelse? Jo, vi tror at vår Herre Jesus mens han var på jorden ble virkelig tilbedt og det var riktig. Han var ikke Guden Jehova, men han var en gud. Ordet ”Gud” betyr en mektig en og vår Herre var virkelig en mektig person. Det sies i de to første versene i evangeliet etter Johannes. Det var riktig for vår Herre å motta tilbedelse siden han var Faderens enbårne sønn..” (Vakttårnet, 15. juli 1898, side 216)

Det synes som om at etter som Vakttårnet teologi endret seg, trengte de en Bibel som var i overensstemmelse med sin lære, derfor fikk man Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter. I det følgende er det en oppsetning over alle forekomstene av ordet ”proskuneo” i Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter. La oss vurdere den, og se om Vakttårnets selskap forutinntatte meninger er synlige.

Ordet ”Proskueno” forekommer 55 ganger i ”The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures”.  Av disse er 15 ganger i forbindelse med Jesus, mens de 40 andre er brukt i andre forbindelser. I 27 % av bruken, er det om Jesus, men ikke én gang er det oversatt som tilbedelse Når det dreier seg om djevelen, demoner, avguder osv da brukes oversettelsen tilbede. Om ikke det demonstrerer forutinntatthet, vet ikke jeg hva som kan gjøre det.

Vers Jesus Gud Demoner Drage, dyret, gudebillede Djevel Generisk Avguder Peter Engel
Mat. 2:2 bøye seg for                
Mat. 2:8 bøye seg for                
Mat. 2:11 bøye seg for                
Mat. 4:9         tilbe        
Mat. 4:10   tilbe              
Mat. 8:2 bøye seg for                
Mat. 9:18 bøye seg for                
Mat. 14:33 bøye seg for                
Mat. 15:25 bøye seg for                
Mat. 18:26           bøye seg for      
Mat. 20:20 bøye seg for                
Mat. 28:9 bøye seg for                
Mat. 28:17 bøye seg for                
Mar 5:6 bøye seg for                
Mar 15:19 bøye seg for                
Luk 4:7         tilbe        
Luk 4:8   tilbe              
Luk 24:52 bøye seg for                
Verse Jesus God Demons dragon,
beast,
image
Devil Generic Idols Peter angel
Joh 4:20   tilbe              
Joh 4:21   tilbe              
Joh 4:22   tilbe              
Joh 4:23   tilbe              
Joh 4:23   tilbe              
Joh 4:24   tilbe              
Joh 9:38 bøye seg for                
Joh 12:20           tilbe      
Apg 7:43             tilbe    
Apg 8:27           tilbe      
Apg 10:25               bøye seg for  
Apg 24:11           tilbe      
1 Kor 14:25   tilbe              
Heb. 1:6 bøye seg for                
Heb. 11:21   tilbe              
Verse Jesus God Demons dragon,
beast,
image
Devil Generic Idols Peter angel
Åpb 3:9           bøye seg for      
Åpb 4:10   tilbe              
Åpb 5:14   tilbe              
Åpb 7:11   tilbe              
Åpb 9:20     tilbe            
Åpb 11:1           tilbe      
Åpb 11:16   tilbe              
Åpb 13:4       tilbe          
Åpb 13:8       tilbe          
Åpb 13:12       tilbe          
Åpb 13:15       tilbe          
Åpb 14:7   tilbe              
Åpb 14:9       tilbe          
Åpb 14:11       tilbe          
Åpb 15:4   tilbe              
Åpb 16:2       tilbe          
Åpb 19:4   tilbe              
Åpb 19:10   tilbe              
Åpb 19:20       tilbe          
Åpb 20:4       tilbe          
Åpb 22:8                 tilbe
Åpb 22:9   tilbe              

Ny verden oversettelsen av De hellige skrifter er svært forutinntatt når det gjelder oversettelsen av ”proskuneo”. Hver gang ordet har forbindelse med Jesus vil de absolutt ikke oversette det som tilbe.  Hvorfor? Fordi de feilaktig benekter at Jesus var Gud legemeliggjort og deres bibel reflekterer dette. Det er ikke slik man behandler en tekst seriøst. Vakttårnets selskap har endret Bibelen for å passe deres lære.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.