Om du er Jehovas vitner, les dette først, er du snill.

av Matt Slick

Om du er en av Jehovas vitner vil jeg at du skal forstå at jeg ikke har noe imot deg som enkelt menneske. Jeg er ikke en frafallen fra Vakttårnets organisasjon, og selvsagt har jeg aldri blitt døpt som et Jehovas vitne. Men da jeg var 17 år gamle studerte jeg med Jehovas vitner i et par måneder, men dro meg ut. De brukte uheldigvis Vakttårnet likt med eller mer enn Bibelen, og de kunne ikke besvare spørsmålene mine. Alt jeg ønsket å studere var Bibelen, siden den er Guds ord.

Som et Jehovas vitner har du blitt lært ut fra Bibelen og Vakttårnet. Du har deltatt på tallrike møter og du er overbevist om at du forvalter sannheten. Du tror også at treenigheten er en demonisk doktrine og at kristendommen er en gruppe med frafalne som preker en falsk lære. Videre har du blitt fortalt at Vakttårnets organisasjon er Guds sanne kanal for Guds åpenbaringer til sin kirke på jorden. Du har blitt fortalt at du er i sannheten.

Men å tro det, gjør det ikke sant. Jeg er sikker på at du er enig i det og at du mener at din tro er i overensstemmelse med Bibelen. Når alt kommer til alt har du studert den nøye og ofte og har verifisert troen din med Guds ord. Jeg benekter ikke at du har studert. Men når du studerer, studerer du under Vakttårnets veiledning og tillater det å forme din forståelse og tanker om Bibelen og dens doktriner.

Ta og les disse sitatene fra Vakttårnet som verifiserer hva jeg sier.

 • “Alle som ønsker å forstå Bibelen bør forstå at “Guds altomspennende visdom kan bare bli kjent igjennom Jehovas eneste kommunikasjonskanal, den tro og kloke tjener“1
 • “Således er Bibelen en organisatorisk bok og tilhører den kristne forsamlingen som en organisasjon, intet individ, uansett hvor oppriktig de tror, kan forklare Bibelen”’2
 • Kort sagt, du ledes av hva Vakttårnet sier at Bibelen sier. Men om Vakttårnets organisasjon er fra Gud, så..
 • Hvorfor har den da kommet med falske profetier?
 • Hvorfor har den endret Bibelen?
 • Hvorfor sier Vakttårnet at du vil bli en frafallend dersom du leser Bibelen uten Vakttårnet? Se sitatene deres.
 • Hvorfor får du ikke lov til å undersøke din egen organisasjon og dens problemer?
 • Hvorfor forteller den deg hva du skal tro og gjøre?

Har du sjekket Vakttårnets dokumentasjon? Hvordan vet du at Vakttårnet har rett? Fordi det sier det?

Bli ikke fornærmet av dette. Men når en gruppe oppstår og de påstår at de er Guds profeter, men likevel behandler Bibelen galt, tar vers ut av sammenheng, lager falske profetier, og siterer autoritetene galt, bare for å styrke sin egen posisjon, mister den all troverdighet. Den kan ikke komme fra Gud.

Men det vil du ikke skjønne dersom du ikke undersøker alle ting. Uheldigvis, som Jehovas vitner blir du oppmuntret til bare å studere hva Vakttårnet og Våkn opp sier at du skal. Det betyr at du ikke kan undersøke deres falske profetier på egen hand. I stedet må du stole på hva de forteller om sine egne falske profetier. I tillegg har du blitt instruert om ikke å lese noe litteratur fra kristendommen. På den måten vil tankene få færre sjanser til å bli utfordret, noe som Vakttårnet organisasjon ønsker.

Vakttårnet lærer ved å stille spørsmål, og ved å gi svarene. Noen ganger gir det til og med Bibel referanser (ofte ute av kontekst) for å bakke opp svarene sine.  Det både ser og høres godt ut fra ditt perspektiv. Men det er en gal måte å studere på. Vakttårnets organisasjon forteller deg hva du skal tro og hva du skal gjøre: Om du sier det ikke er sant og at Vakttårnets organisasjon er Guds organisasjon på jorden, da gjentar du bare hva Vakttårnet forteller deg og tenker ikke selv.

Bibelen alene er tilstrekkelig, men det blir benektet av Vakttårnet.

“Fra tid til annen reiser det seg fra Jehovas vitner, mennesker som, lik den første Satan, har lagt an en uavhengig innstilling for å finne feil... De sier at det er tilstrekkelig å lese Bibelen alene, enten på egenhånd eller i små grupper i hjemmene. Men merkelig nok igjennom slik bibel studiegrupper har de vendt tilbake til de apostatiske doktriner som kommentatorer fra kristendommens presteskap lærte bort for hundrevis av år siden...”3

Hva er disse apostatiske doktriner: Treenigheten? Helvete? At Jesus er Gud?  Merkelig nok i hht. Vakttårnet, om du studerer Bibelen alene kommer du til å tro nettopp dette. Kan det være at sett bort fra disse utvalgte spørsmålene, svarene, sitater fra Skriften og veiledning fra Vakttårnet at Bibelen virkelig lærer disse “apostatiske doktriner”? Om du ikke sjekker det opp selv, og bare tror på Vakttårnet, vil du aldri få vite hva som er sant.

Ønsker du å legge din evige sjel i hendene på disse mennene i hovedkvarteret i Brooklyn, som sier at de er direktører for Guds organisasjon på jorden? Ønsker du det? Evigheten er en lang tid om du har tatt feil.

 • 1. The Watchtower, Oct. 1, 1994, p. 8.
 • 2. The Watchtower, Oct. 1, 1967, p. 587.
 • 3. The Watchtower, Aug. 15, 1981.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.