Om Jesus er Gud; hvem ba Han da til?

Dette er et veldig vanlig spørsmål og svaret ligger i det å forstå Treenigheten og Jesu inkarnasjon. Treenigheten er læresetningen at det finnes bare én Gud. Denne Gud består av tre personer. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. De er ikke tre forskjellige guder, men én Gud. Hver enkelt av dem er en separat person, dog hver av dem er guddommelig av natur.

En god analogi av Treenigheten kan vi finne dersom vi betrakter tiden. Tiden er fortid, nåtid og fremtid. Det er tre former eller deler av tid. Det betyr ikke at det er tre tider, det er bare én. Hver av dem er separat på en måte og hver av dem har samme natur eller innhold. På samme måte er det med Treenigheten, den er tre personer som deler den samme natur.

Inkarneringen

Læresetningen om inkarnasjonen i den Kristne lære er at Jesus som er den andre personen i Treenigheten, ga seg selv en menneskelig natur og ble menneske.
Bibelen sier at Jesus er Gud legemmeliggjort: ”..I begynnelsen var Ordet og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud … og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.” (Joh 1:1,14) og I ham bor hele Guddommens fylde legemlig. (Kol 2:9). Jesus har således to naturer. Han er både Gud og menneske.

Jesus er helt ut menneske, men han har også en guddommelig natur.

Jesus er én person med to naturer

Gud Menneske

Han tilbedes (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9)
Han bes til (Apg 7:59; 1Kor 1:1-2)
Han ble kalt Gud (Joh 20:28; Heb 1:8)
Han ble kalt Guds sønn (Mar 1:1)
Han er uten synd (1Pet 2:22; Heb 4:15)
Han visste alle ting (Joh 21:17)
Han gir evig liv (Joh 10:28)
I ham bor hele Guddommens fylde legemlig. (Kol 2:9)

Han tilber Faderen (Joh 17)
Han ber til Faderen (Joh 17:1)
Han ble kalt menneske (Mar 15:39; Joh 19:5)
Han ble kalt Menneskesønnen (Joh 9:35-37)
Han ble fristet (Mat 4:1)
Han økte i visdom (Luk 2:52)
Han døde (Rom 5:8)
Han har et legeme av kjøltt og blod (Luk 24:39)

Som et menneske hadde Jesus behov for å be. Når han ba, ba han ikke til seg selv, men til Gud Fader.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.