Om Jesus er Gud, hvorfor visste han da ikke når Han skulle komme tilbake?

I Matteus 24:35-37 sa Jesus: ”Himmel og jord skal forsvinne, men mine ord blir til evig tid. 36 Men ingen vet dagen eller timen – ikke engang englene. Nei, ikke engang Guds Sønn. Bare Faderen vet det. 37 [37, 38] Verden vil være ubekymret – det skal være selskaper og sammenkomster og brylluper – akkurat som det var på Noahs tid før flommen plutselig kom.”

Om Jesus er Gud legemmeliggjort skulle han ikke da vite dagen og timen når han skal komme igjen?

Når alt kommer til alt, Gud vet alt. Derfor siden Jesus ikke vet alle ting kan han ikke være Gud.

Dette er en innvending om oftest reises av Jehovas vitner Jehovah's Witnesses men gjentas også av Kristadelfianerne  Christadelphians. Og det er et godt spørsmål.

Jesus var både Gud og menneske. Han hadde to naturer. Han var guddommelig og menneske på samme tid. Denne lære kalles Den hypostatiske forening, hypostatic union dvs. En sammenstilling av de to naturer i én person. I Hebreerbrevet 2:9 ble Jesus ”..for en kort stund både Gud og menneske på samme tid.

Som menneske hadde han menneskelige egenskaper. Det er derfor vi har vers som Lukas 2:52:”Jesus vokste, og han ble en klok og god mann. Både Gud og mennesker var glad i ham.” Derfor er det at på dette stadiet i Hans gjerning at han kan si at han ikke kjente verken dag eller tim når han skulle komme igjen. Det er ikke en motsetning til at Han er Gud men en bekreftelse på at han er menneske.

Logikken i at Jesus ikke kunne være Gud fordi han ikke vet alle ting virker begge veier. Om vi kunne finne et skriftsted som sier at Jesus visste alle ting ville ikke det da bevise at han var Gud?

”Så sier han for tredje gang: "Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?" Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: "Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær." Jesus sier til ham: "Fø mine sauer!” (Joh 21:17)

Jesus rettet ikke på Peter og sa: ”Vent litt, Peter jeg vet ikke alle ting!” Han lot Peter fortsette med å si at Jesus vet alle ting. Derfor må det være sant.

Men om vi har ett vers som sier at Jesus ikke vet alle ting og ett vers som sier at han vet alt er ikke dette en selvmotsigelse? Nei, det er ikke det.

Før Jesu korsfestelse og oppstandelse sa han at det var bare Faderen som kjente dagen og timen for hans tilbakekomst. Det er ikke før etter korsfestelsen og oppstandelsen at allvitenhet tilskrives Jesus. Som jeg sa tidligere, Jesus hadde sine menneskelige begrensninger og fullførte sin gjerning her på jorden. Så ble han forherliget i oppstandelsen, men han var fremdeles et menneske. (se Kol 2:9; 1 Tim2:5) Etter Jesu oppstandelse kunne han komme tilsyne og forsvinne fra syne som han selv ville. Det er ikke en vanlig egenskap for et menneske. Men det er tydeligvis en vanlig foreteelse bland forherligede og oppstandne mennesker. Jesus var forandret etter oppstandelsen. Det har inntruffet forandringer. Han var fremdeles menneske men visste alle ting.

Videre lesning finner du i Jesu to naturer.

Jesus er én person med to naturer

Gud Menneske

Han tilbedes (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9)
Han bes til (Apg 7:59; 1Kor 1:1-2)
Han ble kalt Gud (Joh 20:28; Heb 1:8)
Han ble kalt Guds sønn (Mar 1:1)
Han er uten synd (1Pet 2:22; Heb 4:15)
Han visste alle ting (Joh 21:17)
Han gir evig liv (Joh 10:28)
I ham bor hele Guddommens fylde legemlig. (Kol 2:9)

Han tilber Faderen (Joh 17)
Han ber til Faderen (Joh 17:1)
Han ble kalt menneske (Mar 15:39; Joh 19:5)
Han ble kalt Menneskesønnen (Joh 9:35-37)
Han ble fristet (Mat 4:1)
Han økte i visdom (Luk 2:52)
Han døde (Rom 5:8)
Han har et legeme av kjøltt og blod (Luk 24:39)

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.