Om Jesus ikke var Gud, kan du da forklare....

 1. Hvorfor Tomas kaller Jesus Gud i Joh 20:28? (Legg merke til at Tomas henvender seg direkte til Jesus)
 2. Hvorfor Gud kaller Jesus Gud i Heb 1:8?
 3. Hvorfor apostelen Johannes sier at Jesus var Ordet som var Gud og ble kjød? (Joh 1:1,14)
 4. Hvorfor uttrykket: ”Men jeg påkalte Herrens navn” (Hebraisk YHWH, se Sal 116:4) bare brukt om Gud i GT, og oversatt til gresk i LXX som:  Påkaller vår Herre Jesu Kristi navn.” (gresk: Kurios), brukt om Jesus  i (1 Kor 1:2) NT  om Jesus ikke er Gud legemmeliggjort?
 5. Hvorfor sier apostelen Johannes at Jesus: ”... han sa at Gud var Hans Far, og gjorde seg Selv lik Gud”. (Joh 5:18)
 6. Hva Jesus sa som fikk fariseerne til å si at Jesus påstod seg lik Gud? (Joh 8:58)
 7. Hvordan det er mulig for Jesus å vite alle ting (Joh 21:17)?
 8. Hvordan kan Jesus kjenne alle mennesker (Joh 16:30)?
 9. Hvordan Jesus kan være overalt (Mat 28:20)?
 10. Hvordan Jesus Kristus kan bo i deg (Kol 1:27)
 11. Hvordan Jesus kan være en nøyaktig representasjon av Guds natur (Heb 1:3)?
 12. Hvordan kan Jesus være evig (Mik 5:1-2)?
 13. Hvordan kan Jesus være den som gir evig lliv (Joh 10:27-28)?
 14. Hvordan kan han være vår eneste Herre og Mester (Jud 4)?
 15. Hvordan kan Jesus kalles ”veldig Gud” (Jes 9:6) om det er bare én Gud som eksisterer (Jes 44:6-8; 45:5)?
 16. Hvordan kan Jesus kalles ”veldig Gud” (Jes 9:6) og Gud Fader også kalles ”Gud den veldige” i Jes 10:21?
 17. Hvordan kunne Jesus oppreise seg selv fra de døde (Joh 2:19:21)?
 18. Hvordan kan Jesus skape alle ting (Kol 1:16-17) selv om det er Gud som skapte alle ting selv (Jes44:24)?
 19. Hvordan kan Jesus ransake nyrer og hjerter (Åpb 2:23)?
 20. Hvorfor ble Jesus tilbedt (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9; Joh 9:35-38; Heb 1:6)?når han sa at Gud var den eneste som skulle tilbedes (Mat 4:10)? (Det samme greske ordet proskuneo  er brukt begge steder)?
 21. I GT ble Gud sett (2 Mos 6:2-3; 24:9-11; 4 Mos 12:6-9; Apg 7:2) til tross for at inget menneske kan se Gud (2 Mos 33:20; Joh 1:18). Det var ikke Gud Fader som ble sett i GT (Joh 6:46). Hvem var det så de så? Se Joh 8:58.
 22. Hvorfor la Jesus krav på det guddommelige navnet ”JEG ER” i Joh 8:58? Se 2 Mos 3:14.
 23. Hvorfor sa Jesus at man skal ære ham slik man ærer Faderen (Joh 5:23)?
 24. Hvorfor gir både Faderen og Sønnen  liv (Joh 5:21)?
 25. Hvorfor vitner Jesus om seg selv (Joh 8:18; 14:6)?

Denne artikkelen fines også på: Español

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.