Ordet Treenighet finnes ikke i Bibelen.

Noen kritikere av Treenigheten sier at siden ordet ”treenighet” ikke finnes i Bibelen, så er det ikke sant. Videre sier de at dersom Gud ville at vi skulle tro på Treenigheten vill han ha uttrykt det klarere.

Først må man si at det er ulogisk å si at fordi ordet ikke finnes in Bibelen er konseptet galt. Denne slags innvending røper vanligvis en motvilje mot læren om Treenigheten. Personen burde heller gå til Bibelen og se om det læres der eller ikke.

For det andre er det mange bibelske konsepter som folk tror på som ikke har noe spesielt ord i Bibelen som beskriver det. Som eksempel: ordet ”Bibel” finnes ikke i Bibelen, men likevel bruker vi det for å beskrive Bibelen. På samme måte ”allvitende”, omnipotent som betyr allmektig og allestedsnærværende er ord som ikke finnes i Bibelen, men vi bruker dem for å beskrive Gud. Vi behøver ikke å se et ord i Bibelen for å si at det er sant det konseptet det beskriver. De følgende er andre ord som Bibelen ikke bruker men hvor konseptet er brukt:

  • Ateisme sier at det er ingen Gud. ”Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke noen Gud” (Sal 14:1).
  • Guddommelighet betyr gudlik karakter eller kvalitet. Vi snakker om den gudlike kvaliteten til Herren vår Gud. Se Salme 139.
  • Inkarnasjon som betyr Ordet (Gud) ble kjød. Men det er så avgjort lært i Bibelen (Joh 1:1,14)
  • Monoteisme er læren at det finnes bare én Gud (Jes 43:10:44:8)
  • Bortrykkelsen er læren om at kristne som er i live når Jesus kommer tilbake vil bli tatt opp i luften for å møte ham. (1 Tes 4:16-18)

Så å si at Treenigheten ikke er sann fordi det ikke står i Bibelen er et ugyldig argument.  Videre er argumentet om at dersom Gud ville at vi skulle tro på Treenigheten hadde han vært tydeligere i Skriften et ugyldig argument. Ting behøver ikke å være klart uttrykt i Bibelen for at vi skal tro på det. Ikke alt som læres i Bibelen er klart. Ta en titt på Åpenbarings boken. Den inneholder mange ting som er kryptiske og som må tolkes i lys av hele Bibelen. Selv da er man uenig om hva enkelte ting betyr. Men vi vet at de ting som står skrevet der er sanne, enten vi forstår dem eller ei.

Men det finnes steder i Skriften som viser det treenige aspekt.

  • Mat 28:19, ”..gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,”
  • 2 Kor 13:13 ”Den Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med eder alle!”
  • Ef 4:4-7 ”Ett legeme og én Ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall; 5 én Herre, én tro, én dåp, 6 én Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennom alle og i alle. 7 Men hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med.”
  • Ef 4,4-7 ” Vi er alle lemmer på ett legeme. Vi har den samme Ånd, og vi er alle kalt til den samme herlige framtid. 5 For oss er det bare én Herre, én tro, én dåp, 6 og vi har alle den samme Gud og Far. Han er over oss alle og i oss alle og lever i hvert eneste lem. 7 Men Kristus har gitt hver enkelt av oss spesielle gaver, avhengig av hva han vil at vi skal ta imot av hans rike forråd.”
  • Jud 1:20-21 ” Men dere, kjære venner, må desto sterkere bygge livet på deres hellige tros grunnvoll, idet dere lærer å be i den Hellige Ånds kraft og styrke. 21  Hold dere alltid innenfor de grenser, der Guds kjærlighet kan nå dere og velsigne dere. Vent tålmodig på det evige liv, som vår Herre Jesus Kristus i sin nåde vil gi dere.”
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.