Sammenligning av sekter.

Gruppe navn Grunn legger Evangeliet Kirken Gud Jesus Frelse Jesu Oppstandelse Skrifter Til gruppen
Kristendom Jesus
Kristus
At Jesus Frelser fra
Synd
De som er frelst Treenighet
3 personer i 1 Gud
Gud
Legemmeliggjort
Ved nåde Jesus stod
Opp igjen
I den samme
Kroppen han døde
Bibelen alene
Kristadelfianere John Thomas
(1805-1871) i 1848
Tro på Jesus og dåp Medlemmer i deres kirke En Gud som en person Skapt vesen. Mennesket med syndig natur Dåp er nødvendig Ja Bibelen er inspirert. Elpis Israel, Eureka skrevet av J.Thomas
Christian Science Mary Baker Eddy (1821-1910) Religiøs tro på Jesus lære, men ikke soningen En samling av åndelige ideer Upersonlig allesteds nærværende Et menneske i harmoni med den guddommelige bevissthet, ikke Kristus Korrekte tanker Nei Bibelen, Vitenskap og helse med henvisning til Bibelen av Miscellany
Islam Mohamed Tro på Allah og arbeide -- En gud: Allah, ingen treenighet Skapt vesen, en profet, ikke Gud Ved Allahs nåde og eget arbeide Nei Quran, Hadith
Jehovas vitner Charles T. Russell (1852-1916) gr. lagt 1879 Jesus åpnet døren for oss så vi kan fortjene frelsen Medlemmer av deres kirke En person Skapt vesen. Erkeengelen Mikael som ble et menneske. Holde budene, og være medlem i JV. Nei Bibelen, Skrift studier, Vakttårnet og Våkn opp.
Jesus Kristi Kirke av de siste dagers hellige (Mormonene) Joseph Smith (1805-1844) gr.l. 1830 Jesu soning pluss lovene og forordningene i evangeliet. Medlemmer i deres kirke Triade – 3 guder Skapt vesen. Djevelens og alle menneskers bror Oppstår ved nåde, frelst ved gjerninger Ja Bibelen, Mormons bok, doktriner og pakter, Pearl og Great Price
Pinsevenner -- Tro på Kristus og dåp Medlemmer i deres kirke Én person modalisme Gud legemmeliggjort Ved tro og dåp i Jesu navn i deres kirke Ja Bibelen
Teosofi Madame Helena Blavatsky (1831-1891) gr.l. 1875 -- -- Gud er et prinsipp Skapt vesen. En stor lærer * Nei Den hemmelige læren, Isis Unveiled, Nøkkelen til Teosofi og Stillhetens stemme
Enhets kirke Charles Fillmore (1854-1948) gr.l.1889 Enhets prinsipp En samling åndelige ideer Upersonlig universell kraft Skapt vesen. Et menneske ikke Kristus Anvende den korrekte enhet igjennom prinsipper Nei Bibelen, Unity Magazine, Metafysisk Bibel oppslagsbok.
Way International Victor Paul Weirwell (1917-1985) Fortjent Medlemmer i deres kirke En person Skapt vesen. Et menneske, ikke Kristus Ved arbeide Ja Bibelen, Jesus Kristus er ikke gud, kraften i måten du lever på.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.