En sammenligning mellom Jesus og Mohammed.

Her finner du en oppstilling over noen av de største forskjellene mellom Jesus og Mohammed. Muslimer ærer Mohammed som den største profeten, likevel demonstrerer Jesus større autoritet, lære og mirakler enn det Mohammed noensinne gjorde. Hvorfor vil noen ønske å følge Mohammed fremfor Jesus når Jesus er guddommelig, utførte mange mirakler, sa at han alene var sannheten, veien og livet, oppreiste mennesker fra de døde, og selv stod opp fra de døde mens Mohammed ikke gjorde noen av disse tingene. Mohammed derimot fikk mennesker drept, spredte sin religion igjennom krig, giftet seg med en meget ung pike og hadde forhold med henne allerede da hun var 9 år, og lærte hat mot jøder og kristne.

 JesusMohammed
DødenJesus døde og stod opp igjenMohammed døde og er død
KampJesus sloss aldriMohammed sloss mange ganger
Når Gud talteDa Jesus hørte fra Gud, gikk han ut i ørkenen og ble fristet og begynte sin gjerning med dristighet (Mark 1:14-14).Da Mohammed hørte fra Gud (angivelig igjennom en engel) ble han redd og usikker og ønsket å begå selvmord (Koraan 74:1-5)
IdentitetJesus gjorde krav på være Gud (Joh 8:24; 8:58) så vel som menneske.
Jesus gjorde krav på å være veien, sannheten og livet (Joh 14:6)
Mohammed hevdet å være et menneske
Mottatte instruksjonerFra Gud Fader (Joh 5:19)Angivelig fra en engel
DrapJesus drepte aldri noenMohammed drepte mange
LivetJesus hadde makten til å ta liv, men gjorde det aldri. Han gjenopprettet det.Mohammed hadde makt til å ta liv, men ikke til å gjenopprette det.
Ingen døde når Jesus var tilstede.Mange mennesker døde når Mohammed var tilstede – han drepte dem
EkteskapJesus giftet seg aldriMohammed hadde over 20 koner og giftet seg til og med  med en 9 år gammel jentunge
TjenesteJesus mottok kallet sitt fra Gud (Mat 3:17)

Jesus mottok kallet sitt om dagen

Mohammed mottok sitt kall fra en engel påstås det (Gabriel)

Han mottok kallet sitt i en mørk hule

Tjenestens lengdeJesus lærte i 3 ½ årMohammed lærte for mer enn 20 år
MiraklerJesus utførte mirakler inkludert helbredelse, stillet en storm, og oppreiste mennesker fra de dødeMohammeds eneste ”mirakel” er Koraan
ProfetierJesus oppfylte de bibelske profetier om MessiasMohammed fullførte ingen bibelske profetier unntagen de om falske lærere (Mat 24:24)
OfferJesus gav frivillig sitt liv for andreMohammed reddet sitt eget skinn mange ganger og drepte andre mennesker
SyndJesus syndet aldri (1 Pet 2:22)Mohammed var en synder (40:55; 48:1-2)
SlaverJesus hadde ingen slaverMohammed hadde slaver
JomfrufødselJesus var født av en jomfruMohammed var født på vanlig måte
Guds stemmeJesus mottok og hørte direkte stemmen til Gud (Mar 1:10-11)Mohammed hørte ikke Guds stemme direkte, men en engels.
KvinnerJesus talte godt om kvinnerMohammed sa at kvinner bare var halvparten så kloke som menn (Hadith 3:826; 2:541), og at majoriteten i Helvete ville være kvinner (Hadith 1:28,301; 2:161; 7:124) og at kvinner kunne pantsettes