En sammenligning mellom Jesus og Mohammed.

Her finner du en oppstilling over noen av de største forskjellene mellom Jesus og Mohammed. Muslimer ærer Mohammed som den største profeten, likevel demonstrerer Jesus større autoritet, lære og mirakler enn det Mohammed noensinne gjorde. Hvorfor vil noen ønske å følge Mohammed fremfor Jesus når Jesus er guddommelig, utførte mange mirakler, sa at han alene var sannheten, veien og livet, oppreiste mennesker fra de døde, og selv stod opp fra de døde mens Mohammed ikke gjorde noen av disse tingene. Mohammed derimot fikk mennesker drept, spredte sin religion igjennom krig, giftet seg med en meget ung pike og hadde forhold med henne allerede da hun var 9 år, og lærte hat mot jøder og kristne.

  Jesus Mohammed
Døden Jesus døde og stod opp igjen Mohammed døde og er død
Kamp Jesus sloss aldri Mohammed sloss mange ganger
Når Gud talte Da Jesus hørte fra Gud, gikk han ut i ørkenen og ble fristet og begynte sin gjerning med dristighet (Mark 1:14-14). Da Mohammed hørte fra Gud (angivelig igjennom en engel) ble han redd og usikker og ønsket å begå selvmord (Koraan 74:1-5)
Identitet Jesus gjorde krav på være Gud (Joh 8:24; 8:58) så vel som menneske.
Jesus gjorde krav på å være veien, sannheten og livet (Joh 14:6)
Mohammed hevdet å være et menneske
Mottatte instruksjoner Fra Gud Fader (Joh 5:19) Angivelig fra en engel
Drap Jesus drepte aldri noen Mohammed drepte mange
Livet Jesus hadde makten til å ta liv, men gjorde det aldri. Han gjenopprettet det. Mohammed hadde makt til å ta liv, men ikke til å gjenopprette det.
Ingen døde når Jesus var tilstede. Mange mennesker døde når Mohammed var tilstede – han drepte dem
Ekteskap Jesus giftet seg aldri Mohammed hadde over 20 koner og giftet seg til og med  med en 9 år gammel jentunge
Tjeneste Jesus mottok kallet sitt fra Gud (Mat 3:17)

Jesus mottok kallet sitt om dagen

Mohammed mottok sitt kall fra en engel påstås det (Gabriel)

Han mottok kallet sitt i en mørk hule

Tjenestens lengde Jesus lærte i 3 ½ år Mohammed lærte for mer enn 20 år
Mirakler Jesus utførte mirakler inkludert helbredelse, stillet en storm, og oppreiste mennesker fra de døde Mohammeds eneste ”mirakel” er Koraan
Profetier Jesus oppfylte de bibelske profetier om Messias Mohammed fullførte ingen bibelske profetier unntagen de om falske lærere (Mat 24:24)
Offer Jesus gav frivillig sitt liv for andre Mohammed reddet sitt eget skinn mange ganger og drepte andre mennesker
Synd Jesus syndet aldri (1 Pet 2:22) Mohammed var en synder (40:55; 48:1-2)
Slaver Jesus hadde ingen slaver Mohammed hadde slaver
Jomfrufødsel Jesus var født av en jomfru Mohammed var født på vanlig måte
Guds stemme Jesus mottok og hørte direkte stemmen til Gud (Mar 1:10-11) Mohammed hørte ikke Guds stemme direkte, men en engels.
Kvinner Jesus talte godt om kvinner Mohammed sa at kvinner bare var halvparten så kloke som menn (Hadith 3:826; 2:541), og at majoriteten i Helvete ville være kvinner (Hadith 1:28,301; 2:161; 7:124) og at kvinner kunne pantsettes
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.