Ser du etter Gud?

Noen mennesker vet at det finnes en Gud. De bare vet. De føler et kall, en tilstedeværelse, noe spesielt med Gud som de føler inne i seg. De ønsker seg ham. De vet at de må få forbindelse med ham.

Har du det slik? Er det en lengsel i hjertet ditt? Har du en stadig svakt ønske som du må opfylle, som kan bli fullført bare ved å være sammen med Gud? Jeg kjenner den følelsen. Jeg kjenner den svært godt.

Da jeg var et barn visste jeg bestandig at Gud finnes. Det var alltid en følelse i hjertet mitt som ønsket ham, som visste at han var der og at ett eller annet sted der ute var han. Jeg kan ikke forklare det, det er noe jeg var født med. Jeg trengte Gud. Jeg visste at jeg kunne ikke være hel uten jeg var med ham og elsket ham. Jeg er glad jeg fant ham eller skulle jeg si, jeg er glad han fant meg.

De som ser etter Gud kjenner ekkoet av Gud stemme  som kaller på dem. De vet det. De føler det. Det er en myk stemme, men den er stadig der. Den er vennlig, men vedvarende. Den gir ekko og trekker oss til ham, for å finne ham, å kjenne ham og å røre ved ham.

Noen ganger forstår vi at allt i verden er ytterst meningsløst om vi kke gjør som han ønsker, hvis vi ikke er under hans vilje. Vi kan tjene penger og oppnå posisjoner,  men det tilfredsstiller ikke. Vi vet at når jeg dør vil alt dette falle bort og ikke bety noenting. Det er derfor vi ser opp i retning himmelen. Det er derfor vi hører Guds stemme som kaller på oss. Hører du den ? Føler du dens nærvær?

Ser du efter Gud? Er det du har her i livet tilstrekkelig eller føler du deg fremdeles tom? Om disse ordene finner resonans hos deg da trenger du å møte Gud ved å møte Jesus. Han er den Gode hyrde med kjærlighet og tilgivelse. Jesus sa:  ”Mine sauer hører min røst og jeg kjenner dem og de følger meg.  Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt, heller ikke skal noen rive dem ut av min bånd.” (Joh 10:27-28)

Forstod du hva jesus sa? Han sa at hans sauer hører HANS røst og de følger ham. Kaller han på deg? Hører du stemmen hans i hjertet ditt?

Ønsker du syndenes tilgivelse? Jesus tilgir synder (Mat 9:1-7; Luk 5:20; 7:48).
Ønsker du å kjenne Gud?  Jesus åpenbarer Gud (Mat 11:27; Luk 10:22)
Ønsker du å få glede og fred? Jesus gir det. (Joh 15:11, Joh 14:27).

Du vil ikke finne Gud i menneskeskapte religioner som Islam, mormonisme, hinduisme, budisme osv. Du finner bare Gud igjennom Jesus som sa: ”Jeg er vegen, sannhetn og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Joh 14:6)  Stol på ham. Tross alt det, var han den som oppreiste mennesker fra døden, utførte store mirakler, døde og stod selv opp fra de døde. Hvem andre har gjort det?

Om du ønsker svar på Guds kall, les mer om å bli en kristen i: How do I become a Christian?

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.