Skjærsilden

man in painav Matt Slick

  • “Jeg fremholder fremdeles at det finnes en Skjærsild, og at sjelene som er der blir hjulpet av forbønn av de kristne.”1

Slik står det i Den katolsk kirkes katekisme: 1030. ”De som dør i Guds vennskap og nåde, men som ikke er fullkomment renset, gjennomgår - selv om deres evige frelse er sikret - etter døden en renselse, slik at de kan få den hellighet som er nødvendig for å kunne gå inn til himmelens glede.”

Det annet Vatikan konsil, side 63, sier: ”Sannheten har blitt guddommelig åpenbart at synd følges av straff. Det er pga Guds hellighet og rettferdighet. Synd må sones. Dette kan gjøres på jorden igjennom sorg, ulykke og prøvelser og fremfor alt døden. Om ikke må soningen foregå i det neste liv igjennom ild og plager eller rensende straff”.

Denne renselsesprosessen foregår på et sted som Den katolske kirke kaller skjærsilden. I hht. Den katolske doktrine skal ikke skjærsilden være et sted for straff, men for renselse. Denne renselsen, i hht. forskjellige katolske teologer, strekker seg fra den ytterste opplevelse av tap til en intens ulidelig smerte av ”rensende ild”.

I hht. den romersk katolske doktrinen, selv om en person er i en nådes tilstand, kan han ikke trå inn i Himmelen inntil han er renset fra synder som ikke ble behandlet på jorden.  Dåpen fritar en for syndene begått inntil da, men bønn, avlat, bot, absolusjon og messen er midler hvorved synderen er i stand til å sone for begåtte synder efter dåpen. Om syndene ikke sones, må personen lide i renselsens flammer inntil han er tilstrekkelig renset og ren slik at han kan tre inn i Guds nærvær. I tillegg kan katolikker gjøre forbønner for de som er i skjærsilden. Dette kan også gjøres igjennom deltagelse i messen, visse botsøvelser, fremsiing av rosen krans bønner, eller ved avlat hvor fordelene kommer den avdøde i skjærsilden til gode.

Men skjærsilden er ikke nødvendig for alle. Døpte småbarn som har dødd før de nådde en ansvarlig alder og katolske helgener som levde et hellig liv fritas fra den ”rensende ilden”
Hvor lenge den enkelte må lide i denne tilstanden kjennes ikke, men det antas å være proporsjonalt med alvorlighetsgraden av de syndene som er begått. Så dette kan derfor være fra noen minutter til millioner av år.

Problemer med læresetningen om Skjærsilden

Som en kristen som baserer sin åndelige tro på Bibelen alene, ser jeg problemer med doktrinen om Skjærsilden. For eksempel:

  1. Den finnes ikke nevnt i Bibelen
  2. Den impliserer at Kristi rettferdighet ikke renser oss for alle synder.
  3. Den impliserer at rettferdiggjørelse ikke er bare ved tro
  4. Den impliserer at det er noe vi må gjøre selv for å bli renset fra synd.

Katolikkene vil være uenig om min oppfattelse av disse problemene. Det må man forvente. De vil sitere kirkefedre, de apokryfe, og forskjellige andre bibelske henvisninger til ild og renselse. Uansett hvilken side av argumentasjonen du befinner deg på, søker vi her å finne bibelske argumenter som undersøker doktrinen i et forsøk på å avgjøre om det er bibelsk eller ikke.

Selvsagt vil katolikkene si at jeg som protestant kommer med forutinntatte meninger som 1) Skjærsilden er ubibelsk, 2) at jeg er imot ideen og 3) at jeg har en agenda. Til alle tre punktene erklærer jeg meg skyldig. Ingen av oss er totalt objektive og nesten alle sammen har en personlig tro som gjenspeiler seg i ord og handlinger.  Jeg har lest og studert Bibelen gjennomgående, men jeg finner ikke ett eneste sted hvor den romersk katolske doktrinen om Skjærsilden er nevnt.

  • 1. The Trentine Creed, of Pius IV, A.D. 1564, found in Roberts, A., J. Donaldson, and A. C. Coxe, The Ante-Nicene Fathers Vol. VIII: Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325, 1997, p. 643.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.