Spørsmål til Jehovas vitner

av Matt Slick

  1. Vakttårnet organisasjonen gjør krav på å være Guds profet, likevel har den gjort tallrike gale profetier. Unnskyldningen som blir gitt for disse gale profetiene er å sitere Ordsprogene 4:18 som sier: “De rettferdiges sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag.” Enten lyset blir klarere eller ikke, forandrer ikke det faktumet at Vakttårnet har gjort gale profetier. Bibelen sier i 5 Mos 18,20-22 ”Men den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø. 21 Kanskje du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? 22 Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt..” Om Den nye verden oversettelsen (Jehovas vitners Bibel) fordømmer falske profetier og sier at det er bevis for at Gud ikke snakker igjennom denne profeten, beviser ikke dette da at Vakttårnets bibel og traktat selskap ikke snakker for Gud?
  2. Hvorfor innfører Vakttårnet ordet Jehova i Det nye testamentet når det absolutt ikke finnes i et eneste gresk manuskript? Er ikke dette å leke med teksten?
  3. I boken Salvation (Frelse) (en Vakttårnet publikasjon) sies det: “I San Diego, California, finnes det et lite stykke land på hvilket det i 1922 ble bygget et hus kjent som Beth-Sarim. Det hebraiske ordet Beth-Sarim betyr Prinsenes hus. Hensikten med å kjøpe denne eiendommen og bygge huset var at det kunne være et håndfast bevis på at det finnes de på jorden i dag, som fullt ut tror på Gud og Jesus Kristus og på hans kongerike og som tror at trofaste menneskene fra gammelt av, snart vil gjenoppstå ved Herren, komme tilbake til jorden, og ta ansvaret for de synlige ting her på jorden. Eiendomsretten til Beth-Sarim tilhører Vakttårnets bibel- og traktat selskap slik at det kan brukes av selskapets president og hans assistenter inntil videre, og derefter for evig være til disposisjon for de tidligere nevnte jordens prinser (uthevelsen lagt til)... De ikke-troende har gjort narr av dette, men når og hvis prinsene vender tilbake og noen av dem bosetter seg på eiendommen, vil det være et bevis på troen og håpet som ligger innlagt i Beth-Sarim.” Stedet ble solgt i 1942 efter Rutherfords død. Derfor ser det ut for at de trofaste ble forledet, siden huset for evig skulle være til disposisjon for de forannevnte prinser. Er det virkelig et vitnesbyrd om Jehovas navn, som det sies? Hvordan kan det være det, siden de solgte huset?
  4. Vakttårnet organisasjonen sier at Jesus døde på en pæl og ikke på et kors. Den typiske Vakttårnet forklaringen er at Jesus ble korsfestet til staken med hendene over hodet og med en enkel nagle igjennom vristen. Om Jesus ble korsfestet på et kors ville det være nødvendig med to nagler, en i hver hand. Hvordan kan da Vakttårnet forklare verset i Bibelen som sier at Jesus hadde naglemerker (flertall) i hendeneJoh20,25 "Vi har sett Herren," sa de til ham. Men han sa: "Dersom jeg ikke får se naglemerkene (Gresk: HELOS, flertall av nagle) i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro." (NT1958) Jesus hadde et merke i hver hånd. Dette er gjort klart ved at man har brukt flertall naglemerkene. Jesus må ha blitt korsfestet på et kors, og ikke på en pæl som Vakttårnet sier. Hvorfor lærer Vakttårnet noe som er så ubibelsk?
  5. Vakttårnet organisasjonen erklærer at igjennom godt arbeide og oppriktig anstrengelser vil bare 144 000 ekte Jehovas vitner komme til himmelen. De 144 000 er nevnt på to steder i Bibelen. Åpenbaringen 7 og 14 kapitler. Ved å se på versene er det åpenbart at de 144 000 er jøder fra de gamle stammene, men ingen ikke-jøder finnes blandt dem. (7:4-8) De er bare ugifte menn (14:4). Om Jehovas vitner sier at ugifte menn bare er billedelig, hva gir dem da retten til å si at nummeret 144 000 er bokstavelig?
  6. Hvor i Bibelen læres det at Jesus er erkeengelen Mikael? Hvorfor kalles ikke Jesus for Mikael nå når han er i himmelen?
  7. I hht. til Vakttårnet, 15. Februar 1983, side 12, er det fire krav for frelse slik som det læres av Vakttårnets organisasjon. Det andre kravet er relevant her: “ mange har funnet det andre kravet vanskeligere. Det er å adlyde Guds lover, ja, å innordne ens liv efter de moralske lovene i Bibelen. Det inkluderer avstand fra et utsvevende og. umoralsk liv 1 Kor 6:9,10; 1 Pet 4:3,4” Spørsmål: Må Jehovas vitner adlyde Guds lover for å få syndstilgivelse slik at han kan komme til det jordiske paradis?
  • The Watchtower, April 1, 1972, p. 197.
  • Rutherford, J. F., "Salvation," 1939, p. 311.

 

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.