Spørsmål til muslimer

Kjære Muslim, jeg kommer ikke med disse spørsmålene som et ”bevis” på at islam er falsk.  Jeg tror ikke det er mulig med en enkel liste med spørsmål. Ikke desto mindre har jeg skrevet disse for å oppmuntre til diskusjon slik at sannheten kan komme for en dag.

 1. Koraan sier: ” Gud har lovet dem som tror og lever rettskaffent, at de skal få tilgivelse og en stor lønn. (Sura 5:9)
  1. Spørsmål: Lever du tilstrekkelig rettskaffent til å motta frelsen på dommedag?
  2. Spørsmål: Gjør du alt du kan eller slapper du av i din hengivenhet for Allah?
 2. Koraan sier: ” Dere som tror, vend dere mot Gud i oppriktig bot! Kanskje Herren vil stryke ut deres misgjerninger, og føre dere inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer. På den dag vil Gud ikke gjøre skam på profeten og dem som tror sammen med ham. Deres lys strømmer foran dem og på deres høyre side, og de sier: «Herre, la vårt lys fullbyrdes for oss, og tilgi oss! Du evner alt.»Du profet, strid mot de vantro og hyklerne, og vær hard mot dem! Deres herberge blir helvete. En sørgelig skjebne!” Legg merke til hvordan det sies ” Kanskje Herren vil stryke ut deres misgjerninger,”
  1. Spørsmål: Hvordan vet du at du er oppriktig nok til å bli tilgitt?
  2. Spørsmål: Gir det deg fred å vite at selv om du er veldig oppriktig vil du i beste fall ”kanskje” motta tilgivelse?
  3. Spørsmål: Om du sier at du vet at du er oppriktig nok i din bot ovenfor Allah, hvordan vet du at du ikke lurer deg selv?
  4. Spørsmål:  Har du virkelig et så oppriktig hjerte at du kan klare å være totalt oppriktig stilt ovenfor en hellig og rettferdig gud?
  5. Spørsmål: Om du svarer ja, spør jeg ærlig og ydmykt: ”Har du stolthet i hjertet?”
  6. Spørsmål:  Om du sier at du ikke er stolt i hjertet ditt, skryter  du da av din oppriktighet?
 3. I kristendommen er Jesus, Gud legemmeliggjort, som betalte for våre synder på korset (1 Pet 2:24) På grunn av dette er vi kristne sikker i Ham og behøver ikke å være bekymret om å gjøre tilstrekkelige gode gjerninger for å tekkes Gud siden vi er frelst av nåde igjennom tro på Ham (Ef 2.8-9)
  1. Spørsmål: Hvorfor bør vi kristne bytte vår frelsesgaranti ved Jesus for kravene i Koraanens lover når dere selv ikke vet om dere har gjort nok gode gjerninger til å bli frelst på Dommedag?
 4. Bibelen sier at Gud er kjærlighet (1Joh 4:16) og at han elsker alle mennesker (Mat 5:43-48; Joh 3:16). Koraan sier aldri at Gud er kjærlighet. Når sant skal sies så står det i Koraan at Allah ikke elsker de ikke-troende (2:98; 3:32)
  1. Spørsmål: Om Allah ikke elsker de ikke-troende, kan du da si at Allah er kjærlighet, spesielt siden Koraan ikke sier det?
  2. Spørsmål:  Om du sier: jo, Allah elsker alle, hvorfor elsker han da bare muslimer og ikke alle mennesker?
  3. Spørsmål: Om du sier at Allah er kjærlighet, elsker han mer enn Bibelens Gud som elsker alle mennesker?
 5. I Bibelen sier Jesus i Joh 15:13:”  Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner.” I kristendommen er denne største kjærlighets handlingen utført av Gud selv – siden Jesus er Gud legemmeliggjort (Joh 1:1; 14; Kol 2:9) Jesus gjorde nettopp dette, han gav sitt liv for oss.
  1. Spørsmål:  Hva er den største kjærlighets handlingen utført av Allah?
  2. Spørsmål:  Om det Jesus sier er sant, er det noen annen som har utført denne kjærlighets handlingen, bortsett fra Allah, i Islam?
  3. Spørsmål: Hvorfor vil du som en muslim at jeg skal bytte ut en slik stor handling utført av Gud selv med din tro på Allah som bare elsker folk som er muslimer?
 6. Islam lærer at Den hellige ånd er engelen Gabriel. I Bibelen lever Den hellige ånd i den kristne.
  1. Om engelen Gabriel er Den hellige ånd, hvordan kan han da leve i oss? (NB: i hht. The Nestle Aland Greek New Testament Textual Apparatus, finnes det ingen tekst variasjoner i de følgende bibelreferanser. De er overgitt oss helt nøyaktig)
   1. 2 Tim 1,14” Den gode skatten som ble overgitt deg, skal du bevare ved Den Hellige Ånd som bor i oss.”
   2. 1 Kor 3,16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?”
 7. Å lyve er OK?
  1. Spørsmål: Var det galt av Mohammed å være talsmann for å lyve? Er det OK å  lyve? ”Mohammed bin Maslama reiste seg og sa: ” Å Allahs apostel! Vil du at jeg skal drepe ham [Ka’b bin Al-Ashraf]?” Profeten sa: ”Ja” Mohammed bin Maslama sa: ”Så tillat meg å si en (falsk) ting” (Hadith Vol 5, bok 59, #369).
  2. Spørsmål: Hvem er mer hellig, Allah eller YAHWEH (Bibelens Gud)?
  3. I ovennevnte sitat fra Hadith, snakker Mohammed for å lyve. Den kristne guden ville aldri tillate løgn. Tillater Allah løgn? Om ikke, gjorde Mohammed en feil? Om han ikke tok feil, så må jo Allah godta løgn. Hvilken gud er mer hellig? Den kristne Gud er absolutt mer hellig.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.