Studerer du sammen med mormonene eller tenker du på å slutte deg til dem?

av Matt Slick

ER du interesert i ¨slutte deg til mormon kirken? Kanskje studerer du sammen med dem. Kanskje tror du at de siste dagers hellige er gode kristne som er familie orienterte og kirken deres er fylt av gudfryktige personer. Om det er så har jeg noen overraskelser for deg.

Mormonismen anses for å være en ikke kristen kult(sekt) av hele kristenheten. Det eneste du behøver å gjøre er å gå til den nærmeste bokhandlerne og se i den avdelingen som har bøker om kulter/sekter. Der vil du finne mange bøker om mormonene. Er vi anti-mormon fordi vi er sinte på dem? Jeg kan ikke snakke for alle som er ,mot mormonismen, men jeg er i alle fall ikke sinte på mormonene. Jeg har aldri vært mormoner og ingen mormoner har skadet meg. De er hyggelige mennesker. Problemet er ikke  dem som mennesker. Det erhva de lærer bort. Det er ganske enkelt ikke kristendom.

Mormonenes misjonærer vil fortelle deg at det var et totalt frafall og at Joseph Smith var den som gjennompopprettet det sanne evangeliet her på jorden. Det er en typisk pstand fra de fleste sekter. Alle sier de at den nåvørende kristne kirke er falsk og at deres første leder gjennopprettet sannheten. DE må gjøre den nåværende kristendommen ugyldig for at du skal være i stand til å godta deres type religion.

Kristendommen lærer at det er bare en Gud. Mormonismen lærer at det  er mange guder. Kristendommen lærer at du ikke kan bli en gud. Mormonismen sier at det kan du.  Mormonismen lærer at Gud var egentlig et menneske på en annen planet som ble gud og som tok med seg en av konene sine til våre verden. Tviler du på dette kan du bare lese dokumentasjonen nedenfor som er hentet fra mormonforfattere.

Som alle ikke kristne sekter bruker mormonene Bibelen for å understøtte sien doktriner og gjør dette uhederlig. For eksempel nåpr Bibelen sier at det ikke finnes noen annen gud enn Gud (Jes 43:10; 44:6,8) legger mormonene til ”i vår verden”. Det betyr at det ivirkeligheten er andre guder der ute et eller annet sted og at Bibelen snakker bare om vår verden og ikke om annet. DE siterer ofte  1 Kor 8:5-6 som nevner at det eksisterer andre guder. Men når de siterer dette glemmer de å sitere korrekt at det er ”såkalte guder”. Med andre ord de kalles guder, men de er ikke ritkige guder. Paulus snakket om falske guder, ikke om den sanne og levende Gud. Mormonene siterer ofte feil fra Bibelen og tar løsrevne vers ut av kontekst for å få dem til å si det de ønsker. De som ikke kjenner Bibelen godt kan lett lures av denne sekten.

Hvorfor er dette viktig?

Det er viktig fordi det er den evige frelse som står på spill. Gud advarte oss mot å dyrke falske guder. (2 Mos 20), som ikke er  reelle guder (Gal 4:8). Han advarte oss mot å tro på noen andre enn den sanne Kristus og ikke på de falske i sektene (Mat 24:24) Mormonenes gud er falsk og kan ikke frelse noen.

Om du tror på en falsk gud blir du fordømt til et evige helvete. Grunnen til det er at falske guder eksisterer ingen andre steder enn i hodet på den troende. Til tross for at du er god, at du deltar i mormonenes kirke, til tross for at du tror på mormonenes doltriner om en mann fra en annen planet, ender du opp i helvete om du tror på mormonenes lære. Det kan ikke redde deg fra kravene til den rettferdige Gud. Det er bare Jesus som kan frelse deg fra synd. Ikke en gud fra en annen planet. Bare en sann Gud som  er ene  og alene gud i universet.
Ønsker du  stole på mormonenes lære?

Her er noe av hva mormonene tror på. Vil du sette  ditt evige liv på spill i en kirke som tror dette?

  1. Det sanne evangeliet ble borte på jorde. Mormonismen er gjennompprettingen av den rette tro. (Mormon Doctrine, by Bruce R. McConkie, s. 635). De lærer at det var et fra fall og den sanne kirken sluttet å eksistere på jorden.
  2. Det er mange guder(Mormon Doctrine, s.163)
  3. Det er en moder gud (Articles of Faith, by James Talmage, s. 443).
  4. Gud var et menneske på en annen planet  (Mormon Doctrine, s. 321; Joseph Smith, Times and Seasons, vol. 5, pp. 613-614; Orson Pratt, Journal of Discourses, vol. 2, s. 345; Brigham Young, Journal of Discourses, vol. 7, s. 333).)
  5. Etter at du har blitt en god mormon har du muligheten for å bli til en gud (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 345-347, 354).

Om du ønsker å lese den informasjonen  om mormonene som de ikke vil gi deg før du er dypt forankret i mormonismen kan du fortsette å lese på denne siden. Den er full av informasjon omhvorfor mormonismen ikke er annet enn et smart, falskt, religionslignende sekt som ikke kan hjelpe deg i ditt forhold til Gud.

Denne artikkelen finnes også på: Spansk og Portugisisk

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.