Svar til Jehovas vitners angrep på Kristi guddommelighet.

Av Matt Slick

Om Jesus er Gud hvorfor bad han da til Faderen (Joh 17)?

Jesus bad til Faderen fordi som et menneske under loven (Gal 4:4) hadde han behov for å be til Faderen. Bibelen lærer at han var både Gud og menneske (Kol 2:9; Joh 8:58; 2Mos 3:14). Følgelig har Jesus to naturer. Derfor vil vi finne to typer skriftsteder angående Jesus: de som fokuserer på hans guddommelige side og de stedene som fokuserer på hans menneskelige sider. Jehovas vitner ignorerer, eller endrer de versene som refererer til Jesu guddommelige sider og konsentrerer seg om hans menneskelige side. Se den Hypostatiske forening for informasjon om Jesu to naturer.

Altså er Gud en treenighet som betyr at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd alle er guddommelige, men er distinkte personligheter, men ikke tre guder. Personen Sønnen bad til personen Faderen. Det er fornuftig siden Jesus var helt guddommelig og fullt menneskelig på samme tid.

Om Jesus er Gud, hvorfor sier han da at Faderen er større enn han? (Joh 14:28)

Dette sa han fordi hans stilling var forskjellig fra Guds, ikke forskjellig natur. Heb 2:9 sa at Jesus var for en kort stund lavere enn engler og Gal 4:4 sier at han var under loven. Derfor sett som menneske var han lavere enn Faderen, men ikke forskjellig av natur. Dette kan også forklare hvorfor han vokste i alder og visdom. (Luk 2:52)

Som sammenlikning: en mann er husholdningens overhode, kvinnen er det ikke. Enskjønt deres stilling er forskjellig, han har større autoritet enn henne, så er deres natur den samme. Slik er det med Jesus også. Hans natur er den samme som Faderens, men han ble utsendt av Faderen (Joh 6:44) og han var i en mindre stilling på grunn av hans inkarnasjon og han var under loven.

Hvorfor spurte Jesus: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! (Luk 18:19)

Jesus sa dette fordi det er sant at det er bare Gud som er god. Når Jesus sa dette sa han ikke at folk ikke kan gjøre gode ting på et jordisk nivå, men at sann godhet bare hører Gud til. Han er målestokken for alt som er godt. Så derfor må vi spørre Jehovas vitner ”Var Jesus god?” Svaret vil klart være ja. Derfor, når Jesus sa at bare Gud er god, bekreftet han sin egen guddommelighet fordi det han gjorde var godt.

Hvorfor sa Jesus at han bare kunne gjøre de ting han så Faderen gjøre (Joh 5:19)

Han sa dette fordi som Gud legemmeliggjort kunne han utføre de samme ting som Gud Fader kunne gjøre. Ingen vanlig mennesker eller engel kunne si det med rette. Om Jesus er den andre personen i Treenigheten, kunne han naturligvis gjøre alt det Faderen kunne gjøre. Derfor er Jesus Guddommelig.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.