Svar til Jehovas vitners angrep på Bibelen.

av Matt Slick

Joh 1:1

I Jehovas vitners bibel som kalles Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter, oversetter de Joh 1:1 som: ” 1 begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud.” Legg merke til ordet ”en” på slutten av setningen. Det skulle ikke finnes der. Vi kunne argumentere dette ut fra gresk setningsbygning, men det ville blitt langt og teknisk, isteden kan vi nærme oss spørsmålet på en enklere måte.

Vi spør Jehovas vitner om Satan er en ekte eller falsk gud. Den typiske Jehovas vitner vil si at Satan er en falsk gud. Da må vi be Jehovas vitner å lese Joh1:1 igjen og fortelle oss om Jesus som er en gud i hht. deres oversettelse er en ekte eller falsk gud. Om han sier en sann gud stemmer ikke det overens med Vakttårnet teologi, og det ville gjøre Jesus sann gud. Om han sier falsk gud, får han også problemer fordi det ville gjøre Jesus til en falsk gud.

Og om Jesus er ”en” gud ville ikke det bety at det var minst to guder? Det er innlysende. Jehovas vitner svarer ofte ved å si: ”Det er bare en gud men Jesus er gudelik. Han er ikke en allmektig gud. Han er bare en mektig gud. Og dessuten finnes det andre i Bibelen som kalles gud uten å være det.” Det bibelske svaret er å gå til Jesaja 10:21 hvor Gud selv er kalt en Mektig Gud. Så om Jesus ikke er den allmektige gud og bare en mektig gud, som Jehovas vitner hevder, da gjør det Jesus til Gud siden GUD kalles den mektige Gud det samme som Jesus.

Vi må legge merke til at det finnes de som sammenliknes med gud, slik som Moses i 2. Mos 7:1 hvor Gud sier til ham: ”Se, jeg lar deg være som Gud for farao, og din bror Aron skal være din profet.” Gud gjør ikke Moss til Gud her. Han sier at Moses vil vise Guds makt.  Men Joh1:1 sier ikke at Jesus er en gud med samme mening som Moses ble sagt å være Gud.

Kol 1:15

Kol 1:15 blir brukt av Jehovas vitner for å vise at Jesus er den første skapte tingen. Dette verset lyder: ” Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte.” Jehovas vitner fremholder at førstefødte betyr skapt, men dette er galt på grunn av mange ting. Først, det finnes et ord på gresk som betyr ”først skapt” og det brukes ikke i denne sammenhengen. Førstefødte kan bety den første som er født i en familie.

Men det kan også bety den som har forrett og er en overførbar tittel. Vi kan se at Manasse blir kalt den førstefødte og Efraim er den som er født som nummer to i 1 Mos 41:51:52. Men i Jer 31:9 blir Efraim kalt den førstefødte. Derfor kan vi slutte at førstefødte er en overførbar tittel og betyr ikke nødvendigvis den som er skap først.

I den norske oversettelsen En levende bok står det klart: ” Kristus er det fullkomne bilde av den usynlige Gud. Han eksisterte før Gud i det hele tatt hadde skapt noe”.

Kol 1:15-17

I Jehovas vitners bibel er det lagt til fire ord. ”15 Han er den usynlige Guds bilde, all skapnings førstefødte; 16 for ved hjelp av ham ble alle andre ting skapt i himlene og på jorden, de synlige og de usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller regjeringer eller myndigheter. Alle andre ting er blitt skapt ved ham og for ham. 17 Og han er før alle andre ting, og ved hjelp av ham ble alle andre ting brakt til å eksistere.” De påstår at selv om de vet at dette ordet mangler i den opprinnelige greske versjonen er ordet implisert og burde stå der.

Den originale greske teksten inneholder ikke ordet ”andre” Det er to or for ”andre” på gresk, heteros og allos og ingen av de ordene er brukt her. Jehovas vitner har lagt til ordet ”andre” for å få deres teologi til å stemme med Bibelen. For Jehovas vitner betyr dette at Jesus skapte alle ting, men det er litt problematisk for i Jesaja 44:24 sies det at Herren (Jehova) skapte alle ting alene. Jes 44,24: ” Så sier Herren, din gjenløser, han som dannet deg fra mors liv: Jeg er Herren, som gjør alle ting. Jeg utspente himmelen alene, og bredte ut jorden uten hjelp fra noen.” Om Jesus skapte alle ting hvorfor står det da at Herren (Jehova på hebraisk) skapte alle ting alene? Det eneste logiske svaret er at Jehova ikke er bare navnet på Faderen men på Treenigheten. Derfor siden Jesus er Gud legemmeliggjort, kan det sies at Jesus skapte alle ting og også at Jehova gjorde det alene.

Du kan også be Jehovas vitner lese Kol 1:15-17 og ta bort ordet ”andre”. Du vil oppleve at de er så opplært i hva som skal stå der at de kommer til å snuble over ordene.

Joh 8:58

La oss nå se på Joh 8:58 in Jehovas vitners bibel hvor Jesus sier: ”58 Jesus sa til dem:.. Før Abraham ble til, har jeg vært.»  Her har de oversatt presens ”ego eimi” (Jeg er) fra gresk til norsk i perfektum ”Jeg har vært”. Enskjønt dette kan gjøres en gang i mellom i NT er det ikke korrekt her fordi Jesus siterer fra GT 2. Mos 3:14 hvor Gud forteller Moses hvem han er: ” Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere”. Jesus brukte med hensikt det guddommelige uttrykket JEG ER.

Jehovas vitner vil selvsagt ikke være enige. Spør dem om Jesus hadde sagt han hadde vært før Abraham, hvorfor sier de da i det neste verset at jødene plukket opp stener for å stene ham? Hvorfor ville de stene ham for å si «Jeg har vært” når dette ikke er en forbrytelse som straffes med døden. Sannheten er selvsagt at de ville drepe ham fordi han gjorde krav på å være Gud. Dette kan du verifisere ved å gå til Joh 10:30-34 hvor du kan se at det var nøyaktig derfor de ville drepe ham.

I tillegg, omkring 250 f.Kr. oversatte jødene GT til gresk. Det kalle Septuaginten, også LXX. I Septuaginten er 2 Mos 3:14 oversatt i presens, dvs. JEG ER. Siden Jesus refererte til 2 Mos 3:14 er den korrekte oversettelsen: ”.. Før Abraham var, er jeg”

Til slutt, kanskje du ønsker å si til Jehovas vitner at til og med jødene visste at han gjorde krav på å være Gud. Men Jehovas vitner, om han er rask i tankegangen, kan kanskje svare: ”Jesus var ikke Gud, jødene bare trodde at Jesus gjorde krav på å være Gud.” Da kan du si: ”OK, du er altså enig med fariseerne at Jesus ikke var Gud. Er det riktig?”

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.