Tabel al doctrinei

de Matt Slick

Mai jos este propusă o variantă de tabel care oferă o imagine biblică ortodoxă. Este creat pentru a facilitarea clasificării diverselor doctrine pe nivele de importanţă.  Admit că unele pot fi supuse dezbaterii şi nu pretind corectitudine absolută la toate punctele – în afară de doctrinele esenţiale.  Este o încercare de a dezvolta o înţelegere mai degrabă pe baza a ceea ce Scriptura spune de fapt, decât pe baza a ceea ce mulţi afirmă că sunt doctrinele esenţiale.  Acest tabel este o sugestie care, sper, va ajuta oamenii în a deosebi ce este esenţial de ce nu este esenţial.

Am împărţit teologia creştină în două categorii: Doctrine Esenţiale Primare şi Doctrinele Esenţiale Secundare.  Doctrinele Esenţiale Primare sunt doctrine declarate în mod explicit de către Scriptură ca fiind esenţiale.  În schimb, Scriptura nu face asemenea afirmaţii asupra Doctrinelor Esenţiale Secundare.  Acestea sunt derivate din cele Primare şi definesc cu acurateţe caracterul ortodox al credinţei.

DOCTRINA CREŞTINĂ

GRUPĂRI RELIGIOASE

IMPORTANŢĂ

SUBIECT

Grupări care neagă aceste doctrine:
Mormonii - 3,4,5
Martorii lui Iehova - 1,2,3
Romano-catolicii- 3
Ştiinţa creştină- 1,2,3,4
Christadelfienii - 1,3
Doctrine esenţiale primare
Este afirmat în mod specific în Scriptură că nu poţi fi creştin dacă negi aceste doctrine. Ele abordează natura lui Dumnezeu, ispăşirea şi modul de mântuire, aplicat la cel credincios. Negarea doctrinelor esenţiale primare se constituie în lipsa regenerării, a mântuirii. Notă: Regenerarea înseamnă că cel credincios este locuit de către Dumnezeu, schimbat şi are posibilitatea de a înţelege lucrurile spirituale (1 Corinteni 2:15)

1) Isus este atât om, cât şi Dumnezeu (Ioan 1:1,14; 8:24; Coloseni 2:9; 1 Ioan 4:1-4).
2) Isus a înviat fizic din morţi (Ioan 2:19-21; 1 Corinteni 15:14).
3) Mântuirea se obţine cu credinţă, prin har (Romani 5:1; Efeseni 2:8-9; Galateni 3:1-2; 5:1-4).
4) Evanghelia este moartea, îngroparea şi învierea lui Isus conform Scripturilor (1 Corinteni 15:1-4; Galateni 1:8-9).
5) Este un singur Dumnezeu (Exodul 20:3; Isaia 43:10; 44:6,8)

Comentarii: negarea oricăreia dintre doctrinele de mai sus, aşa cum sunt ele prezentate în Scriptură, conduce la a fi ne-creştin.
Grupări care neagă aceste doctrine:
Penticostalii Uniţi - 6
Mormonii - 6, 7?
Martorii lui Iehova - 6
Christadelfienii - 6
Doctrine esenţiale secundare
Nu figurează în Scriptură ca fiind esenţiale, dar sunt doctrine esenţiale derivate, din moment ce ele descriu cu acurateţe Dumnezeul adevărat şi se bazează, în parte, pe doctrinele esenţiale primare. Negarea acestora sugerează în mod puternic lipsa regenerării.

6) Dumnezeu există ca o Trinitate de persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (vezi Doctrina Trinităţii)
7) Isus s-a născut din Fecioara Maria (natura întrupării)
8) Isus este singura cale către Dumnezeu Tatăl (Ioan 14:6).

Comentarii: Dumnezeu este o Trinitate şi, deşi un individ nu o poate înţelege iniţial sau până la momentul regenerării, el va ajunge până la urmă să o accepte din moment ce este o revelaţie biblică, adevărată, descriindu-L pe Dumnezeul Cel Adevărat. Isus s-a născut din fecioară, ceea ce este esenţial în definirea celor două naturi ale lui Isus: divină şi umană. Dacă Isus nu s-ar fi născut din fecioară, atunci dreptul Său de Stăpân ar fi dubitabil, la fel ca şi natura Sa divină. Fără a avea o natură divină, Isus nu ar fi în stare să ispăşească pentru păcatele lumii.
Cele mai multe grupări promovează:
Integritatea morală, fidelitatea în căsnicie, ineranţa, etc.
Mormonismul neagă - 12
ICOC neagă 13
Ne-esenţiale primare
(1 Ioan 2:4) Le poţi nega şi poţi rămâne creştin. Totuşi, negarea ar pune semne de întrebare în dreptul regenerării persoanei respective din moment ce acceptarea acestora face dovada lucrării de regenerare în inimă

9) Integritate morală (Exod 20:1-17)
10) Fidelitate în căsnicie, în cadrul relaţiilor heterosexuale.
11) Blamarea homosexualităţii.
12) Ineranţa Bibliei
13) Botezul nu este necesar în mântuire (Faptele apostolilor 10:44-48)

Comentarii: Roadele prezenţei lăuntrice a Duhului Sfânt înseamnă a trăi şi a mărturisi conform scripturilor. Doctrinele ne-esenţiale primare sunt acele învăţături pe care Biblia nu le declară ca fiind esenţiale în mântuire; oricum, a susţine altceva denotă lipsa regenerării din moment ce aceste învăţături sunt roade ale unei minţi şi a unei inimi regenerate.
Împărţirea denominaţională
Diferenţele între denominaţiuni se datorează de cele mai multe ori acestor doctrine.
Ne-esenţiale secundare
Oricare dintre acestea pot fi negate sau susţinute, fără a se pune în discuţie regenerarea.

14) Predestinare, alegere, ispăşire limitată şi liber arbitru.
15) Comuniune săptămânală, lunară sau bilunară etc.
16) Serviciu de închinare sâmbăta sau duminica.
17) Răpire pre, mid dau post tribulaţionistă.
18) Premilenism, amilenism, postmilenism, preterism.
19) Continuarea sau încetarea darurilor charismatice.
20) Botezul pentru copii sau adulţi.
21) Instrumente muzicale în biserică.

Comentarii: Punctele de mai sus, fie că sunt susţinute sau negate, nu au nicio legătură cu statutul unei persoane înaintea lui Dumnezeu. Acestea sunt opinii, diferite poziţii. Din păcate, în aceste ne-esenţiale rezidă cele mai multe diferenţe denominaţionale.
Problema interpretării liberale
Exemple de interpretări biblice eronate.
Erezii creştine
Acestea nu contrazic esenţialele, însă intră în contradicţie cu învăţăturile ne-esenţiale.

22) Universalism
23) Open Theism
24) Anihilaţionism
25) Posedarea creştinilor de către demoni
26) Creştinii trebuie să fie bogaţi şi sănătoşi datorită faptului că sunt creştini.
27) Prezbiteri şi pastori femei.

Comentarii: Susţinerea doctrinelor din această secţiune gri denotă lipsuri serioase de înţelegere a teologiei biblice. Cu toate acestea, a crede în ele nu periclitează mântuirea.

 

Acest articol este de asemenea valabil în: Español

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.