Utryddelse og oppstandelse – er det fornuftig?

I hht. Vakttårnets Bibel og traktatselskap eksisterer du ikke mer når du er død (Let God be True, p. 59, 60, 67). På Dommedag er det bare de trofaste Jehovas vitner som vil gjenoppstå til et evig liv i et paradis på jorden. Resten av menneskeheten vil bli utryddet, utvisket, gjort ikke-eksisterende og det er ingen evig straff i et forrykende helvete.

Det er et logisk problem med denne oppfatningen. Om Jehovas vitner tror at han opphører å eksistere når han dør og at han skal oppstå igjen på Dommedag, oppstår han da virkelig? Med andre ord om han var levende og så sluttet å eksistere, da er han i samme tilstand som han var før han ble født. Dvs. han er ikke. Han eksisterer ikke lenger. Han er borte vekk. Det eneste som vil være tilbake er et minne om ham i Guds hukommelse (når vi ikke regner med familie og venner osv.) Bare Gud ville vite om Jehovas vitner var god nok til det jordiske Paradis. Om han var det ville han bli belønnet med en ny skapelse i samme billede som et Jehovas vitne som tidligere levde og hadde utført alle de tingene Jehovas vitners organisasjon krever. Men det ville ikke være den eksakt samme personen fordi den personen sluttet å eksistere og det er ingen kontinuitet. Han er ingen fortsettelse av den døde personen siden han sluttet å eksistere.

Hvordan kan han derfor oppstå på Dommedag? Hvordan kan han oppstå når han ikke eksisterte? Er han det samme mennesket eller lagde Gud en eksakt kopi av den personen og belønnet ham med det jordiske Paradisets velsignelser?

Det synes som ganske enkel logikk vil motstride tanken om eksistens, ikke eksistens og så eksistens igjen av den samme personen. Det motsier dessuten hva Skriften sier:

  • 2 Kor 5,8 ”Vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og hjemme hos Herren.”
  • 2 Kor 12,2 ”Jeg kjenner et menneske i Kristus – om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – en som for fjorten år siden ble rykket like inn i den tredje himmel.”

Bibelen lærer oss at vi har en eksistens borte fra kroppen når vi engang dør. Jehovas vitner tar feil. Vi fortsetter å eksistere etter vi dør.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.