Vers som viser identiteten, oppgavene og personligheten til Den hellige ånd

 

 1. Den hellige ånd omtales på samme nivå som  Gud
  1. Mat 28:19 ”Gå derfor og gjør disipler i alle folkeslag, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn”
  2. 2 Kor 13:13 ”Må vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Må Guds kjærlighet og den Hellige Ånds vennskap være deres.
  3. Ef 4:4-6 ” Vi er alle lemmer på ett legeme. Vi har den samme Ånd, og vi er alle kalt til den samme herlige framtid. 5 For oss er det bare én Herre, én tro, én dåp, 6 og vi har alle den samme Gud og Far. Han er over oss alle og i oss alle og lever i hvert eneste lem.”
  4. 2 Kor 3:16-18  ”Men hver gang noen vender seg til Herren, blir sløret tatt bort. 17 Herren er Ånden som gir liv, og der han er, der er det frihet fra å prøve å frelse seg selv ved å holde Guds lover. 18 Vi kristne har ikke noe slikt slør over ansiktene våre, for som i et speil ser vi Herrens herlighet. Vi er selv som speil som klart reflekterer Herrens herlighet. Og mens Herrens Ånd virker i oss, blir vi mer og mer lik ham.”
 2. Navn på Den hellige ånd
  1. Guds Ånd
   1. Rom 8:9 ” Men dere er ikke slik. Dere beherskes av den nye natur, hvis Guds Ånd bor i dere. (Og husk at hvis noen ikke har Kristi Ånd boende i seg, da er han ingen kristen i det hele tatt).” Se også 1Mos 1:2
  2. Kristi Ånd
   1. Rom 8:9  ”Men dere er ikke slik. Dere beherskes av den nye natur, hvis Guds Ånd bor i dere. (Og husk at hvis noen ikke har Kristi Ånd boende i seg, da er han ingen kristen i det hele tatt).”
  3. Deres Fars Ånd
   1. Matt 10:20 ”Det er egentlig ikke dere som skal snakke, men deres himmelske Far skal la sin Ånd tale gjennom dere!”
  4. Sannhetens Ånd
   1. Joh 14:17 ”Denne trøsteren er den Hellige Ånd, Ånden som leder til hele sannheten. Verden kan ikke ta imot ham, for den ser ikke etter ham og kjenner ham ikke. Men det gjør dere, for han lever hos dere og skal en dag være i dere.” Se også Joh 15:26
  5. Herrens Ånd
   1. Apg 8:39 ”Da de kom opp av vannet, ble Filip rykket bort av Herrens Ånd, og den etiopiske embetsmannen drog sin vei med glede.” Se også Dom 15:14; 1 Sam 16:12
 3. Den hellige ånd betegnes som en person i Skriften
  1. Hvem
   1. Rom 8:11 ”Og hvis Guds Ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, vil han ved hjelp av den samme Hellige Ånd gjøre kroppen levende igjen etter at dere er død.”
   2. Joh 6:63 ”Bare Den Hellige Ånd gir evig liv. Mennesket kan ikke gjøre noe til eller fra. Nå har jeg sagt dere hvordan dere skal få det sanne liv,”
   3. 1 Joh 5:6 ”.. og Ånden er den som vidner, fordi Ånden er sannheten.”
   4. Se også 1 Kor 2:12; 2 Tim 1:14
    1. Han
     1. Joh 14:25-26 ”Alt dette har Jeg talt til dere mens Jeg ennå er hos dere. 26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.”
    2. Han selv
     1. Rom 8:16 ”Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn,”
     2. Rom 8:26 ”På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden Selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord.
 4. Personen Den hellige ånd (har følelser, er selvbevisst, snakker, vet, osv)
  1. Sørger
   1. Jes 63:10 ”Men de, de var gjenstridige og gjorde hans Hellige Ånd sorg; da skiftet han hu og blev deres fiende, han selv stred imot dem.”
   2. Ef 4:30 ”og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag!”
  2. Elsker
   1. Rom 15:30 ”Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet at I strider sammen med mig i eders bønner for mig til Gud,”
  3. Har en bevissthet
   1. Rom 8:27 ”og han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige.”
  4. Snakker
   1. 2 Sam 23:2 ”Herrens Ånd taler gjennem mig, og hans ord er på min tunge.”
   2. Apg 8:29 ”Den Hellige Ånd sa til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg like ved den!”
   3. Apg 10:19 ”I mellomtiden, mens Peter satt og undret seg over synet, hadde den Hellige Ånd sagt til ham: «Det er kommet tre menn for å treffe deg.;”
   4. Apg 11:12 ”Den Hellige Ånd bad meg å gå med dem og sa at jeg ikke skulle være bekymret fordi de var hedninger. Disse seks brødrene fulgte meg, og vi kom snart hjem til mannen som hadde sendt bud etter oss.”
   5. Apg 13:2 ”En dag de holdt gudstjeneste og fastet, sa den Hellige Ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus til den spesielle tjenesten jeg har for dem.”
   6. Apg 21:11 ”Han tok beltet til Paulus, bandt det rundt føtter og hender og sa: «Den Hellige Ånd sier: `Slik skal eieren av dette beltet bindes av jødene i Jerusalem og overgis til romerne.”
   7. Apg 28:25-26 ”Men etter at de hadde diskutert fram og tilbake, forlot de Paulus med hans siste ord ringende i ørene: «Den Hellige Ånd hadde rett da han sa dette ved profeten Jesaja. 26  `Si til jødene: «Dere skal høre og se, men ikke forstå,”
   8. 1 Tim 4:1 ” Den Hellige Ånd sier klart at i de siste tider skal noen i menigheten vende seg bort fra Kristus. De skal holde seg til ånder som fører vill og til lærdommer som stammer fra onde makter.”
   9. Heb 3,-8 “Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, m dere hører hans røst så forherd ikke deres hjerter som den gang deres fedre trosset meg, den dagen de utfordret meg i ørkenen.
   10. Åpb 2:7 “Den som har ører, skal høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal få spise av livets tre i Guds paradis." Åp 2:11,17,29; 3:6,13,22
   11. Åp 14:13  ”Og jeg hørte en stemme i himlene over meg si: "Skriv dette ned: Endelig er tiden inne til at Guds martyrer skal få sin fulle belønning. Ja, sier Ånden, de er virkelig velsignet, for nå skal de hvile fra alle sine prøvelser og alt sitt strev. Deres gode gjerninger følger dem til himmelen!"
   12. Åp 22:17” Ånden og bruden sier: `Kom!` Og den som hører dem si dette, skal også si: `Kom!` La den tørste komme - alle skal komme og drikke livets vann uten å betale for det.”
  5. Vet
   1. 1 Kor 2:11 ”Ingen vet hva et menneske tenker eller hvordan det egentlig er, bortsett fra personen selv. Og ingen kjenner Guds tanker uten Guds egen Ånd.”
  6. Har en bevissthet for det gode
   1. Apg 15:28 ”Den Hellige Ånd og vi har bestemt at dere ikke skal pålegges andre byrder enn de helt nødvendige."
  7. Kan lyves for
   1. Apg 5:3  ”Men Peter sa: "Ananias, Satan har fylt hjertet ditt. Da du sa at dette var hele summen, løy du for den Hellige Ånd.”
  8. Kan prøves
   1. Apg 5:9  ”Peter sa da: "Hvordan kunne du og din mann tenke ut noe slikt som dette - gå sammen om å utfordre Guds Ånd. Like utenfor døren står de mennene som begravde din mann, og nå vil de bære ut deg også."
  9. Utnevner tilsynsmenn
   1. Apg 20:28  ”Husk at dere skal være hyrder for en menighet som Jesus har vunnet med sitt eget blod.”
  10. Kan være et vitne
   1. Apg 5:32 ”Vi er vitner om disse ting, og det er også den Hellige Ånd, som er gitt av Gud til alle som lyder ham.”
  11. Kan moståes
   1. Apg 7:51  ”Dere stivnakkede hedninger! Skal dere for alltid stå imot den Hellige Ånd? Deres fedre gjorde det, og det samme gjør dere!”
 5. Den hellige ånds handlinger
  1. Lærer
   1. Joh 14:26 ”Men når min Far sender trøsteren for å tale i stedet for meg - og med trøsteren mener jeg den Hellige Ånd - så vil han lære dere mye, og han skal minne dere om alt det jeg selv har sagt dere.”
   2. Luk 12:12 ”Den Hellige Ånd skal gi dere de rette ordene mens dere står der."
  2. Ber for oss
   1. Rom 8:26  ”På samme måte - ved troen - hjelper den Hellige Ånd oss med våre daglige problemer og i vår bønn. For vi vet ikke engang hva vi skal be om, heller ikke hvordan vi skal be. Men den Hellige Ånd ber for oss med en slik innlevelse, at det ikke kan uttrykkes i ord.”
  3. Leder
   1. Matt 4:1 ”Jesus ble ført ut i ødemarken av den Hellige Ånd for å bli fristet av Satan.”
  4. Gir liv
   1. Joh 6:63 ”Bare Den Hellige Ånd gir evig liv. Mennesket kan ikke gjøre noe til eller fra. Nå har jeg sagt dere hvordan dere skal få det sanne liv,”
  5. Fylt av
   1. Apg 2:4 ”Alle som var til stede, ble fylt med den Hellige Ånd og begynte å tale i språk som de ikke kjente. Det var den Hellige Ånd som gav dem denne evnen.”
 6. Den hellige ånds forskjellige former
  1. Due
   1. Matt 3:16  ”Med det samme Jesus steg opp av vannet, åpnet himmelen seg, og han så Guds Ånd komme ned i form av en due.”
 7. Forskjellig
  1. Kan spottes
   1. Matt 12:31 ”All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden vil aldri bli tilgitt, verken i denne verden eller den verden som kommer.”
  2. Kan bli døpt med Den hellige ånd
   1. Mark 1:8 ”Jeg døper dere med vann, men han skal døpe dere med Guds Hellige Ånd!”
  3. Ånden gies
   1. Joh 3:33 ”For denne ene, sendt av Gud - taler Guds ord. Guds Ånd er over ham uten mål og uten begrensning.”
  4. Ånden mottas
   1. Joh 20:22 ”Så pustet han på dem og sa: "Ta imot den Hellige Ånd.”
  5. Ånden forbyr
   1. Apg 16:6  ”Neste dag reiste de gjennom Frygia og Galatia, fordi den Hellige Ånd hadde sagt dem at de ikke skulle dra til Asia denne gangen.”
  6. Ånden gransker alle ting
   1. 1 Kor 2:10 ”Men vi kjenner det, for Herren har sendt sin Ånd for å fortelle oss det, og hans Ånd ransaker og viser oss alle Guds dype hemmeligheter.”
  7. Ånden er sannheten
   1. 1 Joh 5:6 ”Og den Hellige Ånd, som alltid taler sant, sier det også.”
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.