Wat is het Christendom?

wooden cross

Geschreven door Matt Slick
Vertaald door Juul Dijkstra & Caroline Termijtelen

 

Het Christendom is een religie die gebaseerd is op het onderwijs en de wonderen van Jezus Christus. Christus betekent gezalfde en dat is niet zijn achternaam. Jezus, die naar deze wereld kwam, is de gezalfde van God de Vader en heeft de wet en de voorspelling van het Oude Testament volbracht. Daarna is Hij gestorven aan het kruis_en heeft de dood overwonnen. Hij deed veel wonderen die door ooggetuigen zijn opgeschreven in de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Hij heeft zowel de goddelijke als menselijke aard. Daarom heeft Hij een dubbele aard en is onze verering en gebed waard.

Het Christendom onderwijst dat er maar een God is en dat God het heelal, de aarde en Adam en Eva gemaakt heeft. God maakte de mens naar zijn eigen beeld. Dit betekent niet dat God zelf een lichaam heeft van vlees en bloed. Het beeld betekent de gelijkenis van Gods karakter, verstand, kennis , etc. Omdat hij naar Gods beeld gemaakt is, is elk persoon respect en eer waard. Verder betekent dit dat wij niet geëvalueerd zijn door willekeurige processen van een enkele celorganisme tot een rationeel, voelende wezens.

God maakte Adam en Eva en zette hen in de Tuin van Eden (Het Paradijs) en gaf hen vrijheid om te kiezen tussen goed en kwaad. Zij kozen voor de zonde. Zonde is het doen van het tegengestelde van de aard en wil van God. Bijvoorbeeld, God kan niet liegen en daarom is liegen een zonde. Omdat Adam en Eva niet naar God luisterden pleegden zij een zonde en daarom waren zij uit de Tuin van Eden weggestuurd en werden zij tot de dood gedoemd. (Tot dan toe bestond de dood nog niet.)

Als resultaat van hun zonden, hebben hun kinderen (en wij ook) de zondige aard geërfd. Met andere woorden, onze kinderen zijn niet perfect van aard. Denk hier even over na. Wij hoeven kinderen niet te leren om egoïstisch te zijn of te liegen. Zij kunnen die dingen uit zichzelf, omdat het hun aard is. Dit betekent dat we altijd geboren worden met een zondige aard.

Het Christendom onderwijst dat God een Drie-eenheid is (de Vader, Zoon en de Heilige Geest, niet drie goden.) dat Jezus Christus de tweede persoon is van de Drie-eenheid, dat Hij gestorven is aan het kruis en opgestaan is uit de dood.

Dat alle mensen onder een gerechtelijk oordeel komen, omdat alle mensen gezondigd hebben tegen God. Het onderwijst dat Jezus de enige weg is om gered te worden van het komende oordeel. Redding is alleen maar te verkrijgen door te geloven in de werken van Christus aan het kruis en niet door iets wat wij kunnen doen om God tevreden te stellen.

Andere religies van de wereld onderwijzen dat wij goede daden moeten doen om God met ons te laten werken en om naar de een soort hemel te gaan. Het Christendom is de enige religie dat redding door geloof onderwijst. Dit betekent dat we niet in vergelijking staan met God door onze werken, aardigheid, en inspanningen. In plaats daarvan zijn wij rechtvaardig gemaakt door wat Christus gedaan heeft aan het kruis.

Daarnaast onderwijst het Christendom dat, als een persoon wedergeboren (gered) wordt, de Heilige Geest in hem/haar komt wonen en dat de persoon wordt veranderd. (“2 Cor. 5:17”) Dit betekent dat (de Geest van) God echt in een persoon woont en die persoon begint een echte en levende relatie met God te ervaren.

Daarom: de vraag “Wat is het Christendom” kun je het best beantwoorden met het hebben van een echte en levende relatie met God door de persoon Jezus Christus door wie wij vergeven zijn van onze zonden en door wie wij ontkomen aan het gerechtelijke oordeel van God.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.