ŠTA JE ISTINA?

Istina nije osećanje. Istina nije ideja. Istina se nalazi u Bibliji. Sekte greše jer nemaju istinu. Drugim rečima, imaju lažno razumevanje Boga Oca, Boga Sina, i Svetog Duha, i Hristovog dela na krstu. Zato što greše u ovim poljima, greše i u učenju o spasenju.

Iskrenost i dobra dela ne premošćavaju provaliju greha između Boga i čoveka. Samo Isusova krv može da očisti osobu (Jev. 9:22; Jovan 14:6). Iskrenost i dobra dela su jednostavno oslanjanje na to da osoba može da zaradi Božiju naklonost. Iskrenost je oblik ponosa, ako se na nju poziva kao na osnov za opravadnje i Božije odobrenje. ''Ali Bože, pogledaj u moje srce. Vidiš kako je isreno? Ja zaslužujem da budem na nebu.'' 

Ne. Da su iskrenost i dobra dela dovoljna da zadovolje Boga, on nam onda ne bi dao Bibliju da ispravi naše pogrešne ideje, i ne bi poslao Svog Sina da učini ono što naša dobra dela ne mogu.

Istina je ono što Bog kaže da je istina.

JEDAN ISTINITI BOG

Hrišćanstvo:

Istinito hrišćansko učenje je da postoji samo jedan Bog, koji je oduvek postojao, svuda, i u svakom vremenu. Ne postoji Bog stvoren pre Boga; neće postojai Bog stvoren posle Boga (Isa. 43:10). Bog ne poznaje druge Bogove (Isa. 48:8). Postoji samo jedan Bog u celom univerzumu. Ovo učenje se zove jednoboštvo (monoteizam).

Mormonizam:

Bog Zemlje je jedan od mnogih, mnogih bogova (Bruce McConkie, Mormon Doctrine, p. 163) Ovo se zove mnogoboštvo (politeizam). Međutim, oni slave jednog od mnogih bogova, koji se zove Elohim. Ovo se zove jednoslavlje (monolatrija).

Elohim (mormonsko ime za Oca) je nekada bio čovek na drugoj planeti (Articles of Faith, by James Talmage, p. 443). Elohim je postao bog i došao na ovaj svet sa svojom boginjom suprugom (Articles of Faith, by James Talmage, p. 443). Mormoni mogu potencijalno da postanu bogovi u svojim sopstvenim svetovima (Teachings of the Prophet Joseph Smith, pages 345-347, 354).

Ovo protivureči Svetom pismu. Mormoni su mnogobošci. Hrišćanstvo je jednobožačka vera. Mormonizam je veoma pogrešan.

Jehovini svedoci:

Oni veruju u jednog Boga (Make Sure of All Things, p 188). Zovu ga ‘’Jehova’’. U ovom aspektu, Jehovini svedoci su u pravu. Postoji samo jedan Bog.

TROJSTVO (Sveta Trojica)

Hrišćanstvo:

Bog je Trojedinstvo ličnosti Oca, Sina i Svetog duha. Otac nije ista osoba kao i Sin. Sin nije ista osoba kao i Sveti duh. Sveti duh nije ista osoba kao i Otac. Svi su večno božanstveni po prirodi i sveznajući.

Primedba na Trojstvo je da je ono nelogično. Ljudska logika ne mora da vlada Svetim pismom. Pošto je od Boga, u njemu će biti stvari koje je teško razumeti. Uz to, Božiji otisci prstiju vide se u svemu što je stvoreno. U Rim. 1:20 kaže da su Božije nevidljive osbine, jasno vidljive u stvorenom. Stvoreno se sastoji od trojičnih trojstava: vreme, prostor i materija. Vreme je prošlo, sadašnje i buduće. Svaki ''deo'' je zaseban, no svi su po prirodi isto: vreme. Prostor je visina, širina i dužina. Svaki ''deo'' je različit, no svi su po prirodi isto: prostor. Materija je čvrsta, tečna i gasovita. Svaki ''deo'' je različit, no svi su po prirodi isto: materija.

Mormonizam:

Trojstvo je funkcija koju ispunjavaju tri različita boga: bog zvani otac, bog zvani sin, i bog zvani sveti duh. Njihova greška je pretpostavka da ''osoba'' mora da ima telesnu formu (Doctrine and Covenants, 130:22), slično principu mesa i krvi.

Ovo protivureči pravovernom shvatanju Trojstva, kao i učenju da ne postoji više od jednog Boga (Isa. 43:10; 44:6, 8)

Jehovini svedoci:

Jehovini svedoci poriču Trojstvo (Let God be True, p. 100-101; Make Sure of All Things, p.386). Kažu da postoji samo jedna osoba božanstva: Bog Otac. Oni greše poričući pravoverno učenje o Trojstvu.

ISUS

Hrišćanstvo:

Isus je druga osoba Trojstva. Isus je istovremeno i Bog i čovek. On je u potpunosti Bog i u potpunosti čovek (Kol. 2:9). Bio je u obličju Božijem, lišio se toga, i postao čovek (Fil. 2:5-8). Kao Bogočovek, On je naš posrednik (1. Tim. 2:5). Isus nije stvoren (Jovan 1:1-3), već je sam stvoritelj svega (Kol. 1:16-17).

Mormonizam:

Isus, đavo, i svi mi smo duhovna deca rođena u pred-postojanju, kao bukvalni potomci Boga Oca i njegove boginje supruge (Mormon Doctrine p. 516; Journal of Discourse, Vol. 4, p. 218).

Jehovini svedoci:

Isus je Arhanđel Mihajlo koji je postao čovek, umro na uspravnoj motki  (ne na krstu), vaskrsao u duhovnom telu, i vratio se na nebo da ponovo bude anđeo (The Watchtower, May 15, 1963, p. 307; The New World, 284). Problem sa ovim gledištem je da bi Isus (Mihajlo) bio stvorenje. Iz ovog razloga Biblija Jehovinih svedoka dodjae reč ''drugo'' četiri puta u Kol. 1:16-17. Reč ''drugo'' se ne pojavljuje u originalnim biblijskim tekstovima.

SPASENJE

Hrišćanstvo:

Spasenje, ili oproštenje greha, je nešto što je dano od Boga. Ono je besplatan dar (Rim. 6:23). Grešnik je opravdan u Božijim očima isključivo na osnovu vere koju kao vernik ima u žrtvu Isusa hrista na krstu. Opravdanje, ili proglašenje pravednim, se dobija verom (Rim. 5:1). Naša dela nemaju nikakav udeo u spasenju. Ako naša dela imaju bilo kakav udeo, Isus je onda uzalud umro (Gal. 2:21).

Mormonizam:

Učenje o oproštenju greha u mormonizmu je da je osoba spašena od greha milošću (blagodaću) nakon što osoba sama uradi sve što može u tom smeru (Article 8 of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints; Articles of Faith, by James Talmage, p. 92). Oni dodaju svršenom delu Isusa na krstu i kažu da je Isus učinio spasenje potencijalno mogućim. Naša dela moraju biti kombinovana sa svršenim delom Hrista, i onda će naše spasenje biti sazluženo pred Bogom.

Ovde je greška da dela igraju ulogu u našem spasenju, našem oproštenju greha. One to ne čine. U 3. i 5. poglavlju poslanice Galatima, Pavle se osvrće na ovo učenje i osuđuje i pomisao da držanje bilo kog dela Zakona (Mojsijevog prim prev.) čini osobu pravednom pred Bogom. Spasenje je besplatni dar, koji je plaćen Hristovom krvlju.  

Jehovini svedoci:

Oproštenje greha je dobrim delima u saradnji sa Bogom (Studies in the Scriptures, Vol. 1, pp. 150, 152). Oni tvrde da je žrtva Isusa (zapravo Arhanđela Mihajla) otvorila vrata koja je Adam zatvorio. Drugim rečima, zbog Isusove žrtve osoba može da sarađuje sa Bogom i zaradi spasenje.

Greška ovde je ista kao i kod mormona. Dela nemaju udela u našem spasenju. Ona dolaze posle našeg spasenja, ne pre, i ne u saaradnji sa bilo čim. Dodavati Hristovom delu je faktički reći da to šta je Isus učinio na krstu nije dovoljno. To je uvreda Boga.

ZAKLJUČAK

Istina je važna, jednostavno jer je istinita. Važna je, jer istina definiše u koga i šta mi verujemo. Da li je Isus đavolov brat, kao u mormonizmu? Da li je bio anđeo koji je postao čovek? Ili, da li je On stvoritelj univerzuma i druga osba Trojstva? Samo jedno je istina.

Vera je vitalno važna. No, kad je vera usmerena u nešto lažno, rezultat je kao da vere i nema. Vera je dobra samo onliko koliko je dobro ono prema čemu je usmerena. Zato je važno imati istinitu veru u Isusa; Isusa koji je opisan u Bibliji, ne mormonskog, ili Isusa Jehovinih svedoka.

Večnost je preduga za pogrešno verovanje. Posebno o Isusu.

RDK - Revidirani Danićič-Karadžić
EČ – Emilijan Čarnić

http://carm.org/christianity/christian-doctrine/what-truth

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.