Anbefaler CARM Syvendedags adventistene?

Nei, CARM anbefaler ikke at du slutter deg til Syvendedags adventistene. Det er for mange problemer innen SDA til at det er en trygg kirke. Det er dog SDA kirker som holder seg innenfor ortodoksien, men det er for mange som ikke gjør det.

Et av problemene med SDA er lørdagstilbedelse. De har selvsagt rett til å tilbe på lørdager. Det er ikke ubibelsk. Problemet er imidlertid at de hevder det er galt å tilbe på søndag. Den tidligste kirken tilbad på søndag og Skriften nevner at kirken samlet seg på søndager, den samme ukedagen Jesus stod opp fra de døde.

  • De kristne hørte også prekener fra Paulus på den første dagen i uken (Apg 20:7)
    • legg merke til at referansen er inntil midnatt som ikke er den jødiske måten å regne dager, men det romerske.
  • Paul instruerte kirkene om å legge tilside sine bidrag på den første dagen i uken (1Kor 16:2)

Videre i Romerne 14:1-12 snakkes det om vår frihet i Kristus spesielt om vår frihet til å tilbede den dagen vi ønsker.

CARM kan ikke anbefale en kirke som åpenlyst fornekter en bibelsk læresetning om forutbestemmelse (i strid med Ef 1:1-11), fornekter læresetningen om sjelens udødelighet (i strid med Luk 16:19-31; Mat 25:46) og fornekter en evig helvetesild (i strid med Åp 14:11). Vi kan heller ikke anbefale en kirke som bekrefter at Jesus er erkeengelen Mikael [1] og at de onde utryddes (i strid med Luk 16:19-31;Mat 25:46).

SDA kirken sier at Jesus som erkeengelen Mikael i GT ikke ble skapt slik som ortodoks teologi sier. Isteden sier SDA at erkeengelen Mikael er den før-inkarnerte Jesus.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.