Bibelvers som viser at Jesus er guddommelig.

De følgende versene  brukes til å vise at Jesus er Gud legemmeliggjort.

 1. Joh 1:1: ” I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
  1. Joh 1:14: ”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet”
 2. Joh 5:18: ”De jødiske lederne ble da enda ivrigere etter å drepe ham. I tillegg til at han lot være å adlyde sabbatsbudet, hadde han talt om Gud som sin Far og gjort seg lik med Gud”
 3. Joh 8:24: ”Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at "jeg er Han", skal dere dø i deres synder."
  1. På gresk er det ikke brukt “Han”
 4. Joh 8:58: “Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg."
  1. 2 Mos 3:14 “Og Gud sa til Moses: JEG ER DEN JEG ER; og han sa: Så skal du si til Israels barn: "JEG ER" har sendt mig til eder. (utheving av oversetter).
 5. Joh 10:30-33: “jeg og Faderen, vi er ett. 31 Jødene tok da atter op stener for å stene ham. 32 Jesus svarte dem: Mange gode gjerninger har jeg vist eder fra min Fader; hvilken av dem er det I stener mig for? 33 Jødene svarte ham: For nogen god gjerning stener vi dig ikke, men for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gjør dig selv til Gud”.
 6. Joh 20:28: “Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud!”
 7. Kol 2:9:”For i ham bor hele guddommens fylde legemlig”
 8. Fil 2:5-11 ”La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, 6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, 7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, 8 fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. 9 Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, 10 så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, 11 Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
 9. Hebr 1:8: “Men til Sønnen sier Han: "Din trone, Gud, står i evigheters evighet. En rettferdighetens kongestav er Ditt rikes kongestav.
  1. Sitat fra Sal 45:7:”Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav.”

Jesus tilbedes – Jesus sa at man bare skulle tilbed Gud, likevel er han gjenstand for tilbedelse.

 1. Matt 4:10  ”Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene.”
 2. Matt 2:2 ”Hvor er den jødenes konge som nu er født? Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbede ham.”
 3. Matt 2:11 ”Og de gikk inn i huset og så barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det, og oplot sine gjemmer og bar frem gaver til det: gull og røkelse og myrra.”
 4. Matt 14:33 ”Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er Guds Sønn!”
 5. Matt 28:9 ”Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham.”
 6. Joh 9:35-38: ”Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han traff ham, sa han: Tror du på Guds Sønn? 36 Han svarte: Hvem er han da, Herre, så jeg kan tro på ham? 37 Jesus sa til ham: Du har sett ham; og han som her taler med dig, han er det. 38 Han sa: Jeg tror, Herre! og falt ned for ham.”
 7. Hebr 1:6 ”Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham.”

Man ber til Jesus.

 1. Apg 7:55-60 ”Men Stefanus, som var fylt av den Hellige Ånd, stirret fast mot himmelen. Der så han Guds herlighet og Jesus som stod ved Guds høyre hånd. 56 Han sa til dem: "Se, jeg ser himlene åpne og Jesus Messias stå ved siden av Gud, ved hans høyre hånd." 57  Da styrtet de mot ham, med hendene for ørene, og de overdøvet ham med høye rop. 58 De drog ham ut av byen og steinet ham. Vitnene tok av seg kappene sine og la dem ved føttene til en ung mann som het Saulus. 59  Da steinene kom fykende mot ham, bad Stefanus: "Herre Jesus, ta imot min ånd." 60 Han falt så på kne og ropte: "Herre, tilregn dem ikke denne synd!" Og med disse ordene døde han.”
 2. 1 Kor 1:1-2 ”Fra: Paulus, utvalgt av Gud til å være Jesu Kristi apostel, og fra vår bror Sostenes. 2  Til: De kristne i Korint, kalt av Gud til å være hans folk og innviet av Jesus Kristus, og til: alle kristne som påkaller Jesu Kristi navn, han som er vår og deres Herre.” (Uttrykket ” påkaller vår Jesu Kristi navn” uttrykker å bed til Jesus).
  1. 1 Kong 18:24 ”Påkall så I eders guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn, og det skal være så, at den gud som svarer med ild, han er Gud. Og alt folket svarte og sa: Det er rett!”
  2. Sak 13:9 ”Og denne tredjedel vil jeg la gå gjennem ilden og rense den, som en renser sølv, og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem; jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: Herren er min Gud.”
 3. Rom 10:13-14 ”Hver den som kaller på Herrens navn, skal bli frelst. 14  Men hvordan skal de kunne be ham om frelse uten at de tror på ham? Og hvordan kan de tro på ham hvis de aldri har hørt om ham? Og hvordan kan de få høre om ham uten at det er noen som forteller dem det? (Paulus snakker om å rope til Jesus. Uttrykket ” påkaller Herrens navn” er et sitat fra Joel 3:5)
  1. Joel 3:5 ”Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk av undkomne, således som Herren har sagt, og blandt de undslopne skal de være som Herren kaller.” ( ”Herre” her er YHWH, Guds navn slik det er avslørt in 2 Mos 3:14. Således er dette sitatet som dreier seg om Gud selv tilskrevet Jesus.)

First og sist.

 1. Jes 44:6 ”Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud.”
  1. Åp 1:17-18 ”Og da jeg så ham, falt jeg ned for hans føtter som en død, og han la sin høire hånd på mig og sa: 18 Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.”

GT 1930 og NT 1978

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.